Datamining

Kód předmětu:
14DMG
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština LOG Logistika a řízení dopravních procesů - 3708R046
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Ing. Radek Holý
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Jan Mejstřík
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
databáze, dolování dat, získávání znalostí z dat, datový sklad, zdroj dat
Anotace:
Typy zdrojů dat a získávaných znalostí, datové sklady a technologie OLAP pro získávání znalostí z dat, předzpracování dat v procesu získávání znalostí, systémy pro dolování dat, dolování charakteristik pojmů (tříd), dolování asociačních pravidel z relačních dbf. a datových skladů, klasifikace (rozhod. strom, Bayesovská klas., využití neuron. sítí). Predikce. Shluková analýza. Dolování ve složitě strukturovaných datech, multimediálních dbf., www.
Cíle:
Seznámit studenty s problematikou získávání znalostí z různých typů datových zdrojů, vysvětlit typy užitečných znalostí a jednotlivé kroky procesu získávání znalostí z dat a seznámit je s technikami a nástroji používanými při tomto procesu.