Práce s daty

Kód předmětu:
14PD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040006)
semestrjazyk
2angličtina
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040007)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
2 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D.
Ing. Krzysztof Paweł Urbaniec, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
Big Data; Datamining; Databáze; NoSQL.
Anotace:
Pokročilé SQL a jeho procedurální rozšíření, předzpracování dat, dolování znalostí, interpretace výsledků dolování znalostí, Big Data, zpracování Big Data, datové sklady, nestrukturovaná data a NoSQL databáze.
Cíle:
Studenti si osvojí vybrané nástroje pro zpracování dat, dolování znalostí, práci s Big Data a NoSQL databázemi.