covid-19 info

logo ČVUT

Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů

Kód předmětu:
20BITS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040006)
semestrjazyk
2angličtina
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040007)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garant předmětu:
doc. Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D., MBA
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Spolehlivost, bezpečnost, ITS, poruchy systému, diagnostika, HMI
Anotace:
Základní pojmy bezpečnosti a spolehlivosti v dopravě a její uplatnění. Základní schéma a druhy diagnostických systémů včetně spolehlivostní diagnostiky technologických zařízení a ITS. Vyšetřování oblasti přijatelnosti a predikce spolehlivosti, citlivost v dopravě a citlivostní analýza. Neuronové sítě a další optimalizační algoritmy a analýzy poruch ETA, FMEA. HMI v dopravě včetně testování operátora na simulátoru a v reálných situacích.
Cíle:
Seznámení posluchačů s problematikou spolehlivosti a bezpečnosti umělých systémů a vlivu člověka na systémy, a spolehlivostní diagnostiky ITS technologii a zařízení se zaměřením na nové metody a modely ověřovaní zařízení, technologií a subsystémů v silniční, železniční a letecké dopravě.