info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Řízení železniční dopravy

Kód předmětu:
20RIZE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
3 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Bc. Dušan Kamenický, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
železniční zabezpečovací systémy; staniční zabezpečovací zařízení; traťové zabezpečovací zařízení; přejezdové zabezpečovací zařízení; vlaková zabezpečovací zařízení; ETCS; napájecí systémy; zabezpečovací technika v MHD; CBTC
Anotace:
Úvod do železniční zabezpečovací techniky a dopravy, legislativa a normy, principy zabezpečení a kategorie zabezpečovacích zařízení, základní konstrukční prvky, napájecí zdroje a výkonová elektronika, vlaková zabezpečovací zařízení, systémy ETCS. Interoperabilita a zabezpečovací technika ve světě, zabezpečovací technika v MHD, systémy CBTC.
Cíle:
Studenti znají základními prvky a principy řízení a zabezpečení železničního provozu. Charakterizují vlastnosti železničního provozu a mají přehled o infrastrukturních i vlakových zabezpečovacích zařízeních. Mají nezbytné návyky pro řízení železniční dopravy včetně praktické obsluhy zařízení. Studenti znají napájecí a elektrotechnické systémy.