info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká angličtina 1 pro obor Technologie údržby letadel

Kód předmětu:
21ATL1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Anotace:
Materiály používané v letecké výrobě. Struktury po tváření, slévání a svařování. Defektoskopické zkoušky. Defekty vznikající při výrobních procesech.
Cíle:
Schopnost číst a překládat základní publikace z oblasti technologie údržby letadel.