info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecké motory

Kód předmětu:
21LCM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
6čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Tomáš Parýzek (přednášející, cvičící)
Ing. Kateřina Stuchlíková (přednášející, cvičící)
Ing. Denisa Svobodová (přednášející, cvičící)
Ing. Ondřej Vítovec (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letadlový motor, pístový spalovací motor, turbínový motor, proudový pohon, teorie, konstrukce
Anotace:
Letadlový pístový spalovací motor, teoretický základ, konstrukční uspořádání, pracovní charakteristiky. Vrtule, funkce, konstrukce a pracovní charakteristiky. Proudové turbínové motory, rozdělení, princip činnosti, tepelné oběhy a jejich vlastnosti. Konstrukční uspořádání a provozní charakteristiky turbínových motorů jedno a dvouproudových, motorů turbovrtulových a turbohřídelových. Pomocné energetické jednotky.
Cíle:
Vysvětlit princip činnosti a teoretický základ pro osvojení funkce a praktického ovládání letadlových pohonných jednotek s pístovými a turbínovými motory v minimálním rozsahu a obsahu odpovídajícím požadavkům Learning Objectives pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1.