info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Turbínový motor 1

Kód předmětu:
21TUM1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
3 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (přednášející, cvičící)
Ing. Martin Kála (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Kateřina Stuchlíková (přednášející, cvičící)
Ing. Ondřej Vítovec (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letadlový turbínový motor, proudový pohon, tepelný motor, teorie, konstrukce
Anotace:
Letadlový turbínový motor - první část předmětu, princip funkce, tepelné oběhy a jejich vlastnosti, výkon a tepelná účinnost. Základní moduly primární konstrukce motoru a jejich funkce, konstrukční provedení a pracovní charakteristiky s důrazem na jádro a hlavní konstrukční prvky motoru tvořené kompresorem, spalovací komorou a turbínou. Nerotační průtočné části motoru a jejich pracovní charakteristiky, ložiska uložení rotorů motoru.
Cíle:
Vysvětlit princip činnosti a teoretický základ pro osvojení funkce a letadlových pohonných jednotek s turbínovými motory v minimálním rozsahu a obsahu odpovídajícím požadavkům předpisu PART-66 pro výchovu profesních bakalářů, techniků osvědčujících údržbu letadel drak / motor.