info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Turbínový motor 2

Kód předmětu:
21TUM2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
3 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (přednášející, cvičící)
Ing. Martin Kála (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Kateřina Stuchlíková (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letadlový turbínový motor, proudový pohon, tepelný motor, teorie, konstrukce
Anotace:
Letadlový turbínový motor - detailní popis a vysvětlení účelu, činnosti a funkce obslužných systémů letadlového turbínového motoru - mazání, chlazení, dodávka a řízení množství paliva, spouštění motoru a indikace motorových provozních parametrů. Činnost, funkce a konstrukce turbovrtulových, turbohřídelových motorů a pomocných energetických jednotek. Zástavba motoru v letounu a diagnostické metody.
Cíle:
Vysvětlit princip činnosti a teoretický základ pro osvojení funkce a letadlových pohonných jednotek s turbínovými motory v minimálním rozsahu a obsahu odpovídajícím požadavkům předpisu PART-66 pro výchovu profesních bakalářů, techniků osvědčujících údržbu letadel drak / motor.