info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Aeronautical Information Management (AIM)

Kód předmětu:
21Y1AM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
1češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
1češtinaLED Letecká doprava - B-LED
1češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Peter Olexa (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
AIM, LIS, ADQ, QMS, L15, AIP, NOTAM, PIB, AIC, EAD, AIXM, AIRAC
Anotace:
Definice a základní přehled LIS a AIM. Přechod LIS na AIM. Předpisová základna. Poskytování služby AIS a AIM v ČR. AIP (Letecká informační příručka). VFR příručka ČR. AIRAC systém. Zprávy NOTAM. Předletový informační bulletin (PIB). Letecké oběžníky (AIC). Letecké mapy. Evropská databáze leteckých dat (EAD). Systém managementu kvality (QMS). Kvalita leteckých dat a informací (ADQ). Výměnný model AIXM. Systémy pro poskytování LIS/AIM.
Cíle:
Seznámení posluchače s doménou LIS/AIM, poskytování služby v ČR, včetně základních principů, postupů, produktů i budoucícho vývoje.