Bezpečnost informace a IT sítí

Anotace:
Projekt je zaměřen na bezpečnost informace obecně a specificky na bezpečnost informace ukládané a přenášené v IT sítích. Metody a prostředky pro zajištění informace, zachování její integrity a nepopiratelnosti jsou hledány jak v hardwarové tak v softwarové oblasti. Cílem může být např. vyhledávání nebezpečných zdrojů na Internetu a jejich geolokace stejně jako metody detekce škodlivých kódů a jejich odstraňování. V rámci projektu je možné např. navrhovat a ověřovat metody pro identifikaci zařízení apod.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Vedoucí:
RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
RNDr. Zuzana Kosová

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710
akademický rok výběrového řízení - 2016/2017

Kód | Jazyk | Obor:
K623X1BI | angličtina | BEZ - Bezpečnostní technologie v dopravě
Kapacita:
pro Prahu: 1
pro Děčín: 0
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.