RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K401 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224356417
E-mail:
galamleo@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
Osobní www stránky
http://www.egothor.org/~galambos/

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Firmware pro OBU 4,9GHz a LTE
Galamboš, L. - Jirovský, V.
Software splňující podmínky RIV (2017)
2.Závěrečná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Galamboš, L., - Vondráček, S.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
3.Administrátorské rozhraní pro řízení sítě
Jíra, P. - Galamboš, L., - Brynda, P.
Software splňující podmínky RIV (2015)
4.Průběžná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Brynda, P., - Galamboš, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
5.Komunikační protokol pro statické senzorické stanice
Galamboš, L. - Jirovský, V. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
Software splňující podmínky RIV (2014)
6.Komunikační protokol pro mobilní senzorické stanice
Galamboš, L. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Software splňující podmínky RIV (2014)
7.Prvotní modely scénářů pro automatizaci rozhodování v senzorické síti
Galamboš, L. - Brynda, P.
Software splňující podmínky RIV (2014)
8.Modul vzdáleného upgrade software stanice master
Galamboš, L. - Vondráček, S.
Software splňující podmínky RIV (2014)
9.Podkladová databáze
Galamboš, L.
Software splňující podmínky RIV (2014)
10.Online aktualizovaná mapa znečištění a provozu dané oblasti
Jíra, P. - Galamboš, L.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2014)
11.System Description: EgoMath2 As a Tool for Mathematical Searching on Wikipedia.org
Mišutka, J. - Galamboš, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
12.J5m middleware
Galamboš, L.
Software splňující podmínky RIV (2010)
13.Egothor 2.5
Galamboš, L.
Software splňující podmínky RIV (2010)
14.Distributed crawler platform
Galamboš, L.
Software splňující podmínky RIV (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.