info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K401 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-704477512
+420-224356417
E-mail:
galambos@fd.cvut.cz
Osobní www stránky
https://www.egothor.org/~galambos/

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

23Y2BP - Bezpečnostní praktikum (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Filip Ravas

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.ISOLATOR - Detekce vad isolátorů energetických přenosových soustav
řešitel: Jirovský, V.
spoluřešitelé: Galamboš, L. - Kosová, Z.
2019 - 2022
Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
2.Experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti SPEL, a.s.
řešitel: Jirovský, V.
spoluřešitelé: Galamboš, L. - Honzík, P. - Pastorek, A. - Vondráček, S.
2016 - 2019
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - CZ.01.1.02./0.0/0.0/15_019/0004329