RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K401 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224356417
E-mail:
galamleo@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
Osobní www stránky
http://www.egothor.org/~galambos/
Osobní telefon
+420-910-800-252

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Administrátorské rozhraní pro řízení sítě
Jíra, P. - Galamboš, L., - Brynda, P.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
2.Komunikační protokol pro mobilní senzorické stanice
Galamboš, L. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
3.Komunikační protokol pro statické senzorické stanice
Galamboš, L. - Jirovský, V. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
4.Podkladová databáze
Galamboš, L.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: https://snog.cythres.cz/sn/
Software splňující podmínky RIV
5.Prvotní modely scénářů pro automatizaci rozhodování v senzorické síti
Galamboš, L. - Brynda, P.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
6.Modul vzdáleného upgrade software stanice master
Galamboš, L. - Vondráček, S.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
7.Online aktualizovaná mapa znečištění a provozu dané oblasti
Jíra, P. - Galamboš, L.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, Fakulta dopravní ČVUT v Praze: 2014, Dostupné z: http://trafficsense.fd.cvut.cz/
Specializovaná mapa s odborným obsahem
8.System Description: EgoMath2 As a Tool for Mathematical Searching on Wikipedia.org
Mišutka, J. - Galamboš, L.
Lecture Notes in Computer Science. 2011, 6824(0), s. 307-309. ISSN 0302-9743.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
9.Distributed crawler platform
Galamboš, L.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010
Software splňující podmínky RIV
10.J5m middleware
Galamboš, L.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010, Dostupné z: http://j5m.sf.net/
Software splňující podmínky RIV
11.Egothor 2.5
Galamboš, L.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010, Dostupné z: http://egothor.sourceforge.net/
Software splňující podmínky RIV

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.