RNDr. Zuzana Kosová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K401 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224356417
E-mail:
kosovzuz@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
23PMA - Pokročilé mobilní aplikace
23Y2BP - Bezpečnostní praktikum

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Mobile sensor unit for online air quality monitoring
Brynda, P. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
2.Pollution Gathering: Real time Pollution Map
Kosová, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
3.Aplikace Pollution Gatherer
Kosová, Z.
Software splňující podmínky RIV (2014)
4.Komunikační protokol pro mobilní senzorické stanice
Galamboš, L. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Software splňující podmínky RIV (2014)
5.Komunikační protokol Slave-Senzor pro senzorický modul Bodyware
Kosová, Z. - Kopřiva, J.
Software splňující podmínky RIV (2014)
6.Senzorický modul Bodyware pro komplexní měření
Jirovský, V. - Horák, M. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Funkční vzorek (2014)
7.Senzorický modul Bodyware pro jeden druh měření (VOC)
Jirovský, V. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Funkční vzorek (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.