RNDr. Zuzana Kosová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K401 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224356417
E-mail:
kosovzuz@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
23PMA - Pokročilé mobilní aplikace
23Y2BP - Bezpečnostní praktikum

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Mobile sensor unit for online air quality monitoring
Brynda, P. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, s. 1-4. ISBN 978-1-5090-1116-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501028/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
2.Pollution Gathering: Real time Pollution Map
Kosová, Z.
In: 2015 International Conference on Advances in Software, Control and Mechanical Engineering. 2015 International Conference on Advances in Software, Control and Mechanical Engineering. Antalya, 07.09.2015 - 08.09.2015. Antalya: URENG. 2015, ISBN 978-93-84422-37-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Aplikace Pollution Gatherer
Kosová, Z.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
4.Komunikační protokol pro mobilní senzorické stanice
Galamboš, L. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
5.Senzorický modul Bodyware pro komplexní měření
Jirovský, V. - Horák, M. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek
6.Komunikační protokol Slave-Senzor pro senzorický modul Bodyware
Kosová, Z. - Kopřiva, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
7.Senzorický modul Bodyware pro jeden druh měření (VOC)
Jirovský, V. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.