RNDr. Zuzana Kosová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K401 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224356417
E-mail:
kosovzuz@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
23PMA - Pokročilé mobilní aplikace
23Y2BP - Bezpečnostní praktikum

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Mobile sensor unit for online air quality monitoring
Brynda, P. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
2.Pollution Gathering: Real time Pollution Map
Kosová, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
3.Senzorický modul Bodyware pro komplexní měření
Jirovský, V. - Horák, M. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Funkční vzorek (2014)
4.Aplikace Pollution Gatherer
Kosová, Z.
Software splňující podmínky RIV (2014)
5.Komunikační protokol pro mobilní senzorické stanice
Galamboš, L. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Software splňující podmínky RIV (2014)
6.Komunikační protokol Slave-Senzor pro senzorický modul Bodyware
Kosová, Z. - Kopřiva, J.
Software splňující podmínky RIV (2014)
7.Senzorický modul Bodyware pro jeden druh měření (VOC)
Jirovský, V. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Funkční vzorek (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.