covid-19 info

logo ČVUT

RNDr. Zuzana Kosová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K401 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224356417
E-mail:
kosovzuz@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
23PMA - Pokročilé mobilní aplikace
23Y2BP - Bezpečnostní praktikum

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Firmware pro senzorickou jednotku AirTracker
Kosová, Z.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
2.Firmware pro senzorickou jednotku CO2
Kosová, Z.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
3.Firmware pro senzorickou jednotku Meteo Station
Kosová, Z.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
4.Izolátory - simulační software
Kosová, Z.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
5.GaugeMeter
Kosová, Z.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
6.MQTT klient pro zpracování dat z měřicích jednotek
Kosová, Z.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
7.Experience from the pilot project of the air quality sensor network in Litoměřice
Brynda, P. - Honzík, P. - Kosová, Z., - Šimonová, K.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. p. 1-6. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
8.Mobile sensor unit for online air quality monitoring
Brynda, P. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. pp. 1-4. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
9.Pollution Gathering: Real time Pollution Map
Kosová, Z.
In: 2015 International Conference on Advances in Software, Control and Mechanical Engineering. Antalya: URENG, 2015, ISBN 978-93-84422-37-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.Komunikační protokol Slave-Senzor pro senzorický modul Bodyware
Kosová, Z. - Kopřiva, J.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
11.Aplikace Pollution Gatherer
Kosová, Z.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
12.Komunikační protokol pro mobilní senzorické stanice
Galamboš, L. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
13.Senzorický modul Bodyware pro komplexní měření
Jirovský, V. - Horák, M. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
14.Senzorický modul Bodyware pro jeden druh měření (VOC)
Jirovský, V. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.