info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků

Anotace:
Projekt se zabývá interdisciplinární problematikou interakce člověk - stroj (Human – Machine Interaction - HMI), zaměřenou především na řidiče dopravních prostředků. Pro takovouto výzkumnou činnost jsou velice efektivním nástrojem interaktivní vozidlové simulátory, které již několik let vyvíjíme v rámci práce našich výzkumné skupiny DSRG (Driving Simualtion Research Group). Projekt zahrnuje veškeré úrovně výzkumu od samotného návrhu experimentu, přes specifikaci a návrh zařízení potřebných pro kvalitní měření (mj. také samotných interaktivních simulátorů) až po konečné analýzy a klasifikace. Pokrývá tak problematiku simulací, virtuální reality, analýzy systémů, psycho-fyziologických měření, matematických analytických metod, zpracování a vytěžování naměřených dat a klasifikačních metod. Při vývoji interaktivních vozidlových simulátorů hraje velmi důležitou roli zejména aplikace prostředků virtuální reality a vizualizace dat, proto si tento projekt mimo jiné klade za cíl přispívat na poli virtuální reality a moderní počítačové grafiky. Na projektu se studenti zabývají tématy jako je práce s 3D modelovacími programy, tvorba scénářů, programování, aplikace a vývoj periferních zařízení pro virtuální realitu, návrh a konstrukce vizualizačních systémů a návrh a konstrukce pohybových systémů pro interaktivní simulátory dopravních prostředků. V rámci tohoto projektu se studenti mohou prakticky podílet na širokém spektru prací od tvorby simulovaných testovacích scén do vozidlových simulátorů až po vyhodnocování a klasifikace dat. Projekt navazuje a na vědeckovýzkumné projekty realizované při grantové činnosti, či VaV projektech s firmami jako jsou např. Škoda-Auto, VW, Dekra Automobil, Pragolet a další.
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Vedoucí:
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Ing. Alina Mashko
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Ing. Adam Orlický
Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X1RS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X2RS | čeština | IS
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.