Technologie dopravy a logistika

Kód předmětu:
17TEDL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
technologie dopravy, dopravní plánování, plánování nabídky, sítí, linek, grafikonu, osobní doprava, nákladní doprava, logistika, logistické technologie
Anotace:
Vymezení základních pojmů technologie dopravy a logistiky, etapy dopravního plánování, kvantifikace přepravních vztahů, plánování sítě linek, plánování grafikonu, plánování osobní a nákladní dopravy, organizace a řízení provozu jednotlivých dopravních módů, technologické aspekty z pohledu dopravce a přepravce, organizace městské dopravy, logistické technologie a jejich aplikace při využití jednotlivých druhů dopravy.
Cíle:
Cílem předmětu je naučit posluchače základním metodám dopravní technologie, dopravního plánování a organizace dopravy, ve vazbě na provozní technologii jednotlivých druhů dopravy.
www stránky předmětu
https://zolotarev.fd.cvut.cz/tedl/