Ekonomika letecké dopravy

Kód předmětu:
21ELED
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina LED Letecká doprava - 3708R031
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
revenue management, náklady, load factor, poplatky, poptávka, tarif, plánování, marketing, vývoj měn, ceny paliva
Anotace:
Ekonomický význam LD. Náklady leteckého dopravce. Revenue management. Fuel management. Vliv vývoje měn na hospodaření dopravců. Poptávka, nabídka v LD. Poplatky v LD. Výběr letadlového parku, fleet asignment, stárnutí letadel. Bankroty LS. Plánování posádek. Marketing v LD. Cargo tarify a sazby. Konfigurace leteckých sítí.
Cíle:
Znalost ekonomického pozadí v letectví, chování se leteckých podniků jako obchodních firem. Přehled specifikací typických pro hospodaření leteckých společností.