Městská kolejová doprava

Kód předmětu:
12MKOD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Ondřej Trešl
roh  Cvičení:
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
Ing. Pavel Purkart
Ing. Ondřej Trešl
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
kolejová doprava, městská kolejová doprava, kolej, tramvajová doprava, metro, příměstská kolejová doprava
Anotace:
Městská a příměstská kolejová doprava. Vedení tramvajových tratí ve vztahu k místním komunikacím. Geometrické parametry tramvajové koleje. Svršek tramvajové trati. Výhybky a další konstrukce tramvajových tratí. Tramvajové zastávky a obratiště. Metro a jeho základní charakteristiky. Sítě metra ve světě a historie budování metra v Praze. Geometrické parametry koleje metra. Svršek a spodek koleje metra. Stanice metra. Příměstská kolejová doprava.
Cíle:
Seznámit studenty se základními návrhovými paramety a konstrukčními prvky dopravní cesty městské kolejové dopravy - zejména tramvajové dopravy a metra.