covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Ondřej Trešl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-430 - Horská 3, Praha
E-mail:
treslond@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Revízia súboru noriem pre koľajovú infraštruktúru električiek v Českej Republike
Trešl, O. - Javořík, T.
[Unpublished Lecture] Žilinská univerzita v Žiline. 2019-06-19.
Nepublikovaná přednáška (2019)
2.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Pozemné komunikácie a dráhy. 2017, 13(1/2017), 51-58. ISSN 1336-7501.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
3.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
In: Doprava v košickom regióne do roku 2020. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o., 2017. p. 97-104. ISBN 978-80-971246-7-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
4.Department of Transporting Systems Cooperation with DIPRO Company
Pejša, J. - Jiřík, F., - Trešl, O.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 110-116. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
5."Lepší uliční obzor" aneb pokusy o koordinovanou přípravu staveb v praxi
Trešl, O. - Laně, F.
Silniční obzor. 2011, 72(10), 299-301. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
6.Snížení hluku z provozu při použití speciální asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu vozovek
Trešl, O. - Zrzavý, J., - Dürr, J.
Silniční obzor. 2011, 72(10), 272-277. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
7.Rekonstrukce Myslíkovy ulice
Trešl, O. - Laně, F.
Silniční obzor. 2010, 71(10), 267-272. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
8.Městská a příměstská kolejová doprava
Kubát, B. - Jacura, M. - Trešl, O., - Pejša, J.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. ISBN 978-80-7357-539-7.
Vědecká kniha česky (2010)
9.Sechzehnjährige Erfahrung mit dem Rasengleis in Tschechien
Trešl, O. - Laně, F., - Pejša, J.
In: Symposium "Grüne Gleise" - Sammelwerk. Berlin: Humbolt Universität Berlin, 2010.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
10.Rekonstrukce Myslíkovy ulice v Praze
Trešl, O. - Laně, F.
Stavební a investorské noviny. 2010, 17(9), 46-47.
Článek (2010)
11.Vignolovy kolejnice na tramvajových tratích v Praze
Trešl, O. - Laně, F.
Železniční magazín. 2010, 17.(9), 8-9. ISSN 1212-1851.
Článek (2010)
12.Rekonstrukce Myslíkovy ulice v Praze
Trešl, O. - Šurovský, J. - Režný, M., - Pejša, M.
Městská doprava. 2010,(4), 20-24. ISSN 1212-9461.
Článek (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.