info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ing. Ondřej Trešl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-430 - Horská 3, Praha
E-mail:
treslond@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12IKD - Infrastruktura kolejové dopravy (přednášející, cvičící)
12MKOD - Městská kolejová doprava (přednášející, cvičící)
12ZSUZ - Železniční stanice a uzly (cvičící)
12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
612MKOD - Městská kolejová doprava (přednášející, cvičící)
612ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program