Ing. Ondřej Trešl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-430 - Horská 3, Praha
E-mail:
treslond@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12MKOD - Městská kolejová doprava
Cvičení:
12IKOD - Infrastruktura kolejové dopravy
12MKOD - Městská kolejová doprava
12ZTS - Železniční tratě a stanice
Kombinovaná forma studia:
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
2.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
3.Department of Transporting Systems Cooperation with DIPRO Company
Pejša, J. - Jiřík, F., - Trešl, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
4."Lepší uliční obzor" aneb pokusy o koordinovanou přípravu staveb v praxi
Trešl, O. - Laně, F.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
5.Snížení hluku z provozu při použití speciální asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu vozovek
Trešl, O. - Zrzavý, J., - Dürr, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
6.Rekonstrukce Myslíkovy ulice
Trešl, O. - Laně, F.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
7.Městská a příměstská kolejová doprava
Kubát, B. - Jacura, M. - Trešl, O., - Pejša, J.
Vědecká kniha česky (2010)
8.Sechzehnjährige Erfahrung mit dem Rasengleis in Tschechien
Trešl, O. - Laně, F., - Pejša, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
9.Rekonstrukce Myslíkovy ulice v Praze
Trešl, O. - Laně, F.
Článek (2010)
10.Rekonstrukce Myslíkovy ulice v Praze
Trešl, O. - Šurovský, J. - Režný, M., - Pejša, M.
Článek (2010)
11.Vignolovy kolejnice na tramvajových tratích v Praze
Trešl, O. - Laně, F.
Článek (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.