Ing. Pavel Purkart

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12MKOD - Městská kolejová doprava
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
  12X2MT - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Regionální železniční doprava v ČR 2020+
Jacura, M. - Javořík, T., - Purkart, P.
In: Verejná osobná doprava 2019 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2019. p. 69-74. ISBN 978-80-89565-40-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
2.Parametry infrastruktury a provozní koncepce v železniční dopravě
Purkart, P. - Javořík, T., - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2019 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2019. p. 60-68. ISBN 978-80-89565-40-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
3.Zvýšení kvality parametrů vybraných železničních tratí mimo síť TEN-T
Purkart, P. - Javořík, T., - Vodák, D.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 116-123. ISBN 978-80-01-06622-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
4.Stanovení optimálních parametrů úprav železničních tratí
Vodák, D. - Jacura, M., - Purkart, P.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 160-167. ISBN 978-80-01-06622-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
5.The assesment of priorities in the construction of new tram lines in Prague by using the multicriterial linear optimization
Teichmann, D. - Týfa, L. - Purkart, P. - Javořík, T., - Vodák, D.
In: Transport Problems 2019, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2019. p. 281-288. ISBN 978-83-945717-8-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
6.Standardy vozidel, služeb ve vlacích a navazujících služeb pro nabídková řízení na regionální železniční dopravu Moravskoslezského kraje
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
7.Optimální kooperace jednotlivých segmentů veřejné hromadné dopravy
Purkart, P. - Týfa, L. supervisor
Praha: Defense date 2019-12-06. Doctoral Minimum. CTU FTS. Department of Transportation Systems. Supervised by L. TÝFA.
Doktorandské minimum (2019)
8.Možnosti zajištění osobní dopravy na vybrané železniční síti Plzeňského kraje po dokončení modernizace trati Rokycany – Plzeň
Purkart, P. - Vodák, D.
In: Verejná osbná doprava 2018 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2018. p. 51-65. ISBN 978-80-89565-36-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
9.Optimální technické parametry železniční dopravní cesty pro dosažení požadované provozní koncepce
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Týfa, L.
In: 2018 Young Transportation Engineers Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. p. 200-207. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
10.Optimální kooperace jednotlivých segmentů veřejné hromadné dopravy
Purkart, P.
[Research Report] 2018.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
11.Posílení významu železnice v dopravní obsluze regionu Rokycanska
Purkart, P. - Javořík, T.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 23(43), 1-100. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
12.Německý pohled na regionální a městské kolejové systémy jako inspirace pro českou regionální a příměstskou dopravu
Purkart, P. - Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 23(44), 1-257. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
13.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. pp. 1-44. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
14.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 2-102. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
15.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
16.Rozvoj železnice v dopravní obsluze regionu Rokycan
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Hoření, T.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014, 19(38), 1-15. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Stanovení a optimální využití parametrů železniční dopravní cesty
Purkart, P.
2020 - 2021
SGS20/138/OHK2/2T/16
2.Technické parametry železniční dopravní cesty pro optimální provozní koncepci
Purkart, P.
2018 - 2019
SGS18/150/OHK2/2T/16