info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Pavel Purkart

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12MKOD - Městská kolejová doprava (cvičící)
12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X32 - Projekt 2 (přednášející, cvičící)
612X33 - Projekt 3 (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
  12X2MT - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Stanovení a optimální využití parametrů železniční dopravní cesty
řešitel: Purkart, P.
spoluřešitelé: Jacura, M. - Javořík, T. - Mládek, Š. - Týfa, L. - Vodák, D.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/138/OHK2/2T/16
2.Technické parametry železniční dopravní cesty pro optimální provozní koncepci
řešitel: Purkart, P.
spoluřešitelé: Jacura, M. - Javořík, T. - Týfa, L. - Vodák, D.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/150/OHK2/2T/16