Ing. Pavel Purkart

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12MKOD - Městská kolejová doprava
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program

Odborné zaměření:

 • Autobusová doprava
 • Dělba přepravní práce
 • Doprava
 • Dopravní infrastruktura
 • Dopravní prostředky
 • Dopravní provoz
 • Grafikony dopravy
 • Lokomotivní hospodářství
 • Městská doprava
 • Městská doprava kolejová
 • Městská doprava podzemní
 • Městská doprava povrchová
 • Městský systém dopravní
 • Osobní doprava
 • Propustnost komunikací
 • Přeprava osob
 • Regionální doprava
 • Regionální geografie
 • Tarifní politika
 • Tarify
 • Veřejná doprava
 • Vozové hospodářství
 • Železniční doprava
 • Železniční provoz
 • Železniční stavby
 • Železniční tratě

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimální kooperace jednotlivých segmentů veřejné hromadné dopravy
Purkart, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
2.Optimální technické parametry železniční dopravní cesty pro dosažení požadované provozní koncepce
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
3.Možnosti zajištění osobní dopravy na vybrané železniční síti Plzeňského kraje po dokončení modernizace trati Rokycany – Plzeň
Purkart, P. - Vodák, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
4.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
6.Posílení významu železnice v dopravní obsluze regionu Rokycanska
Purkart, P. - Javořík, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
7.Německý pohled na regionální a městské kolejové systémy jako inspirace pro českou regionální a příměstskou dopravu
Purkart, P. - Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
8.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
9.Rozvoj železnice v dopravní obsluze regionu Rokycan
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Hoření, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Technické parametry železniční dopravní cesty pro optimální provozní koncepci
Purkart, P.
2018 - 2019
SGS18/150/OHK2/2T/16