Řízení silniční dopravy

Kód předmětu:
20RISI
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - 3711R004
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
3 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
roh  Cvičení:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
řízení dopravy, uzel, oblast, dálnice, modelování dopravy
Anotace:
Řízení dopravního uzlu, koordinace řízení v oblasti a liniové řízení dopravy na dálnicích. Principy řídicích systémů využívaných v praxi. Návrh SSZ dopravního uzlu a jeho kapacitní posouzení. Softwarové nástroje pro dopravní modely a simulace. Hardwarové vybavení řídicích systémů. Preference VHD a řešení pro zobrazování provozních informací a proměnné dopravní značení.
Cíle:
Studenti znají základní principy řízení silniční dopravy v uzlech, městských aglomeracích i na dálnicích a umí dílčí části navrhovat. Studenti znají principy dopravního inženýrství a umí pracovat s parametry dopravního proudu. Mají přehled o SW a HW vybavení řídicích systémů i nástrojích umožňujících jejich modelování a umí je prakticky používat.