info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Jiří Růžička, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K509 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359629
E-mail:
ruzicji4@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda pedagogické komise AS / FD
manažer pro pedagogickou činnost / katedra dopravní telematiky / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Osobní www stránky
http://www.mtjstudio.cz
Osobní email
golfoxovox@seznam.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20APLT - Aplikovaná telematika (přednášející, cvičící)
20RISI - Řízení silniční dopravy (přednášející, cvičící)
20SYIN - Systémové inženýrství (cvičící)
20SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející, cvičící)
20Y1KP - Komunikační a prezentační dovednosti (přednášející, cvičící)
620SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Eva Hajčiarová

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S