covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Jiří Růžička

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K509 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359629
E-mail:
ruzicji4@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen pedagogické komise AS / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravní telematiky / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Osobní www stránky
http://www.mtjstudio.cz
Osobní email
golfoxovox@seznam.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.2021 Smart City Symposium Prague
Růžička, J. ed. - Navrátilová, K. ed.
Prague, 2021-05-27/2021-05-28. Piscataway: IEEE Signal Processing Society, 2021. ISBN 978-1-6654-1524-8.
Sborník (2021)
2.Realizace průzkumů parkování v Uherském Hradišti
Navrátilová, K. - Růžička, J., - Tichý, T.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 185-194. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Smart application for traffic excess prediction
Růžička, J. - Purkrábková, Z., - Korec, V.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
4.Crisis management as the part of smart traffic control in cities
Růžička, J. - Navrátilová, K.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
5.Možnosti implementace krizového řízení dopravy v českých podmínkách
Růžička, J. - Navrátilová, K.
[Research Report] 2020. Report no. 101/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
6.Multiagentní modelování pro veřejnou dopravu
Horažďovský, P. - Matoušek, J. - Rek, R. - Svítek, M., - Růžička, J.
[Research Report] 2020. Report no. 100/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
7.Vlastní návrh systému krizového řízení – průtah městem Uherské Hradiště
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Smrž, V.
[Research Report] 2020. Report no. 103/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
8.Souhrnná metodika pro aplikaci krizového řízení v městských oblastech
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Hajčiarová, E.
[Research Report] 2020. Report no. 102/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
9.Young Transportation Engineers Conference 2020
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Mík, J. ed. - Růžička, J. ed. - Kalivodová, M. ed. - Richter, P. ed. - Neuhäuserová, M. ed., - Matowicki, M. ed.
Prague, 2020-11-19. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. ISBN 978-80-01-06793-2.
Sborník (2020)
10.2020 Smart City Symposium Prague
Růžička, J. ed.
Prague, 2020-06-25. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Sborník (2020)
11.Prediction of Traffic Accidents by Using Neural Network
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Korec, V.
Archieves of Transport System Telematics. 2019, 2019(4), 22-26. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
12.Smart Cities Symposium Prague 2019
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2019.
Pořádání konference (2019)
13.Crisis traffic management in the city using traffic lights
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Tichý, T.
In: 2019 Modern Safety Technologies in Transportation (MOSATT). Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. p. 134-139. ISBN 978-1-7281-5083-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
14.Laboratoř řízení a modelovaní dopravy
Tichý, T. - Růžička, J., - Langr, M.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 78-79. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
15.Bloková výuka v oboru Inteligentní dopravní systémy na FD ČVUT
Růžička, J. - Langr, M.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 19-21. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
16.Respecting the parking rules in city centres
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Tichý, T.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
17.Analytický a systémový návrh modulu predikce - Predikce dopravních excesů využívající neuronové sítě
Růžička, J. - Korec, V.
[Research Report] 2019.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2019)
18.Vyhodnocení průzkumu parkování v Uherském Hradišti – II etapa
Růžička, J. - Navrátilová, K. - Purkrábková, Z. - Hajčiarová, E. - Gurková, H., - Rek, R.
[Research Report] 2019. Report no. 98.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
19.2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní
Růžička, J. ed.
Praha 1 - Betlémská kaple, 2019-01-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06545-7.
Sborník (2019)
20.2019 Smart City Symposium Prague
Růžička, J. ed.
Praha, 2019-05-23/2019-05-24. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Sborník (2019)
21.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Silniční obzor. 2018, 2018(5), 138-141. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
22.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2018.
Pořádání konference (2018)
23.Methods of traffic surveys in cities for comparison of traffic control systems – a case study
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Langr, M., - Šilar, J.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
24.Smart parking in the Smart city application
Šilar, J. - Bělinová, Z. - Langr, M. - Růžička, J., - Hlubučková, K.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
25.Vyhodnocení obrátkovosti, obsazenosti a respektovanosti parkování v Uherském Hradišti – I etapa
Růžička, J. - Navrátilová, K. - Langr, M., - Bekárková, M.
[Research Report] 2018. Report no. 93.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
26.Pasportizace světelně signalizačních zařízení v pražské metropolitní oblasti
Langr, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Hajčiarová, E.
[Research Report] 2018. Report no. 90.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
27.Dopravní průzkumy realizované v Uherském Hradišti v rámci pilotního projektu testování vyvinutého systému adaptivního řízení.
Hlubučková, K. - Langr, M. - Růžička, J. - Bekárková, M. - Bil, M. - Hluska, P. - Ulanovský, A. - Smrž, V., - Vyoral, J.
[Research Report] 2018. Report no. 91/2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
28.Technické poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkon technického dohledu pro akci Inteligentní dopravní systém města Hradec Králové - Pasportizace SSZ
Faltus, V. - Sliacky, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Derbek, P.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 92/2018.
Technická zpráva (2018)
29.2018 Smart City Symposium Prague
Růžička, J. ed.
Prague, 2018-05-24/2018-05-25. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Sborník (2018)
30.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Praha, Horská 3, 2018-11-01. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Sborník (2018)
31.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 89/2018.
Technická zpráva (2018)
32.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2017.
Pořádání konference (2017)
33.Technologická řešení v oblasti městské mobility pro Smart Prague
Sliacky, M. - Růžička, J., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 79/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
34.Návrh systému parkování ve vybraných lokalitách v Kolíně
Langr, M. - Růžička, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 71/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
35.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS
Růžička, J. ed.
Prague, 2017-05-25/2017-05-26. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Sborník (2017)
36.Mapování a analýza FCD dat
Tichý, T. - Růžička, J., - Boyarkin, I.
Silniční obzor. 2016, 77(7-8), 179-183. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
37.The Test of Traffic Control for Middle-Sized Towns Using Various Data Source
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Růžička, J.
In: Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. pp. 450-461. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
38.Evaluation of Traffic Control Impact on Smart Cities Environment
Cikhardtová, K. - Bělinová, Z. - Tichy, T., - Růžička, J.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
39.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
[Research Report] Statutární město Hradec Králové, 2016. Report no. 65/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
40.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 2
Faltus, V. - Koukol, M. - Sliacky, M. - Růžička, J., - Langr, M.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2016. Report no. 66/2016.
Technická zpráva (2016)
41.Stanovení dob jízdy pro proměnné informační tabule na základě FCD dat
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 195-201. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
42.Travel Time Estimation for Variable Message Signs Based on Floating Car Data
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
In: PEFnet 2015 Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. pp. 15. European scientific conference of doctoral students. ISBN 978-80-7509-362-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
43.Souhrnná metodika pro implementaci algoritmu pro stanovení jízdních dob na základě dostupných dat z plovoucích vozidel
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 49.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
44.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. Report no. 36/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
45.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy
Růžička, J.
2019 - 2019
SGS19/082/OHK3/1T/16