Ing. Jiří Růžička

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K509 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359629
E-mail:
ruzicji4@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
člen hospodářské komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravní telematiky / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Osobní www stránky
http://www.mtjstudio.cz
Osobní email
golfoxovox@seznam.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart Cities Symposium Prague 2019
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2019)
2.Laboratoř řízení a modelovaní dopravy
Tichý, T. - Růžička, J., - Langr, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
3.Bloková výuka v oboru Inteligentní dopravní systémy na FD ČVUT
Růžička, J. - Langr, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
4.Vyhodnocení průzkumu parkování v Uherském Hradišti – II etapa
Růžička, J. - Navrátilová, K. - Purkrábková, Z. - Hajčiarová, E. - Gurková, H., - Rek, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
5.2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní
Růžička, J. ed.
Sborník (2019)
6.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
7.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2018)
8.Smart parking in the Smart city application
Šilar, J. - Bělinová, Z. - Langr, M. - Růžička, J., - Hlubučková, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
9.Methods of traffic surveys in cities for comparison of traffic control systems – a case study
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Langr, M., - Šilar, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
10.Pasportizace světelně signalizačních zařízení v pražské metropolitní oblasti
Langr, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Hajčiarová, E.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
11.Dopravní průzkumy realizované v Uherském Hradišti v rámci pilotního projektu testování vyvinutého systému adaptivního řízení.
Hlubučková, K. - Langr, M. - Růžička, J. - Bekárková, M. - Bil, M. - Hluska, P. - Ulanovský, A. - Smrž, V., - Vyoral, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
12.Vyhodnocení obrátkovosti, obsazenosti a respektovanosti parkování v Uherském Hradišti – I etapa
Růžička, J. - Navrátilová, K. - Langr, M., - Bekárková, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
13.2018 Smart City Symposium Prague
Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
14.Technické poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkon technického dohledu pro akci Inteligentní dopravní systém města Hradec Králové - Pasportizace SSZ
Faltus, V. - Sliacky, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Derbek, P.
Technická zpráva (2018)
15.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
16.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
Technická zpráva (2018)
17.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2017)
18.Návrh systému parkování ve vybraných lokalitách v Kolíně
Langr, M. - Růžička, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
19.Technologická řešení v oblasti městské mobility pro Smart Prague
Sliacky, M. - Růžička, J., - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
20.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS
Růžička, J. ed.
Sborník (2017)
21.Mapování a analýza FCD dat
Tichý, T. - Růžička, J., - Boyarkin, I.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
22.Evaluation of Traffic Control Impact on Smart Cities Environment
Cikhardtová, K. - Bělinová, Z. - Tichy, T., - Růžička, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
23.The Test of Traffic Control for Middle-Sized Towns Using Various Data Source
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Růžička, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
24.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 2
Faltus, V. - Koukol, M. - Sliacky, M. - Růžička, J., - Langr, M.
Technická zpráva (2016)
26.Stanovení dob jízdy pro proměnné informační tabule na základě FCD dat
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
27.Travel Time Estimation for Variable Message Signs Based on Floating Car Data
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
28.Souhrnná metodika pro implementaci algoritmu pro stanovení jízdních dob na základě dostupných dat z plovoucích vozidel
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
29.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
30.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy
Růžička, J.
2019 - 2019
SGS19/082/OHK3/1T/16