Ing. Jiří Růžička

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K509 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359629
E-mail:
ruzicji4@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
člen hospodářské komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
manažer pro pedagogickou činnost / Ústav dopravní telematiky / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Osobní www stránky
http://www.mtjstudio.cz
Osobní email
golfoxovox@seznam.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dopravní průzkumy realizované v Uherském Hradišti v rámci pilotního projektu testování vyvinutého systému adaptivního řízení.
Hlubučková, K. - Langr, M. - Růžička, J. - Bekárková, M. - Bil, M. - Hluska, P. - Ulanovský, A. - Smrž, V., - Vyoral, J.
2018, 91/2018.
Výzkumná zpráva v češtině
2.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Silniční obzor. 2018, 2018(5), s. 138-141. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
3.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Pořádání konference]. 2017
Pořádání konference
4.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS
Růžička, J. ed.
2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Sborník
5.Návrh systému parkování ve vybraných lokalitách v Kolíně
Langr, M. - Růžička, J.
Kolín: Město Kolín. 2017, 71/2017.
Výzkumná zpráva v češtině
6.The Test of Traffic Control for Middle-Sized Towns Using Various Data Source
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Růžička, J.
In: MIKULSKI, J., ed. Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016. Katowice, 16.03.2016 - 19.03.2016. Cham: Springer International Publishing AG. 2016, s. 450-461. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0. Dostupné z: https://www.springer.com/gp/book/9783319496450#
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
7.Evaluation of Traffic Control Impact on Smart Cities Environment
Cikhardtová, K. - Bělinová, Z. - Tichy, T., - Růžička, J.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501011/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
8.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
Hradec Králové: Statutární město Hradec Králové. 2016, 65/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
9.Mapování a analýza FCD dat
Tichý, T. - Růžička, J., - Boyarkin, I.
Silniční obzor. 2016, 77(7-8), s. 179-183. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
10.Travel Time Estimation for Variable Message Signs Based on Floating Car Data
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
In: PEFnet 2015 Abstracts. PEFnet 2015. Brno, 19.11.2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 2015, s. 15. European scientific conference of doctoral students. ISBN 978-80-7509-362-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
11.Stanovení dob jízdy pro proměnné informační tabule na základě FCD dat
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
In: VYČICHL, J., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 195-201. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
12.Souhrnná metodika pro implementaci algoritmu pro stanovení jízdních dob na základě dostupných dat z plovoucích vozidel
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
Konviktská 20: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Telematics Systems. 2015, 49.
Výzkumná zpráva v češtině
13.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
Praha: ROPID. 2014, 36/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
14.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
Praha: ÚAMK a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.