info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Jiří Růžička, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K509 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359629
E-mail:
ruzicji4@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen pedagogické komise AS / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravní telematiky / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Osobní www stránky
http://www.mtjstudio.cz
Osobní email
golfoxovox@seznam.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20APLT - Aplikovaná telematika (přednášející, cvičící)
20RISI - Řízení silniční dopravy (přednášející, cvičící)
20SYIN - Systémové inženýrství (cvičící)
20SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející, cvičící)
20Y1KP - Komunikační a prezentační dovednosti (přednášející, cvičící)
620SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program
Řízení a modelování silniční dopravy
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

Dočasně nepřístupné


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

Dočasně nepřístupné