info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ekonomika letecké dopravy

Kód předmětu:
21ELED
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLED Letecká doprava - 3708R031
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D. (přednášející, cvičící)
JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
náklady, výnosy, nabídka, poptávka, přepravní výkon, dopravní výkon, regulace, liberalizace, segmentace, cenová diskriminace, cestovní třídy, tarify, konkurence, aliance
Anotace:
Ekonomika letecké dopravy je stěžejním předmětem pro pochopení tržních vztahů v letecké dopravě. Úvod je věnován pochopení základních ekonomických principů. Navazuje praktická část, která ekonomické vazby v doméně leteckých společností.
Cíle:
Cílem předmětu je uvést studenty do základní problematiky ekonomiky a následně navázat na komplexnější problémy letecké dopravy. Studenti tak pochopí principy poptávky a nabídky v letecké dopravě a specifickým problémům, které se k těmto tématům vážou. Zároveň získají komplexní znalosti o nákladech a jejich jednotlivých typech i o tržbách a výnosech leteckých společností. Důležitá část je věnována strategiím a různým úrovním řízení leteckých společností.