info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Kosmické technologie

Kód předmětu:
21KST
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jakub Trýb (přednášející)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
kosmos, astrofyzika, mechanika, mechanika tekutin, Keplerovy zákony, poznatky o Zemi, raketa, satelit
Anotace:
Vesmír a jeho fyzikální charakteristiky. Základy astrofyziky. Keplerovy zákony. Sluneční soustava. Země a její fyzikální charakteristiky. Kosmické dopravní prostředky. Raketové nosiče, jejich konstrukční, materiálové a provozní charakteristiky. Satelity, druhy, konstrukční, materiálové a provozně technické charakteristiky. Orbitální mechanika. Využití kosmických technologií pro zajištění letecké navigace a komunikace. Lety s lidskou posádkou.
Cíle:
Seznámit studenty se základy kosmologie a zejména se základy astrofyziky a její aplikace pro kosmickou dopravu. Vysvětlit studentům význam využití kosmických technologií v rámci nových systémů satelitní navigace a satelitní komunikace pro leteckou dopravu a její řízení. Vysvětlit princip funkce raketových nosičů a satelitů.