info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Legislativa a provozní předpisy

Kód předmětu:
21LGP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5čeština, angličtinaLED Letecká doprava - 3708R031
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Bc. Adéla Zmeškalová (přednášející, cvičící)
JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letecké předpisy, letecký provoz
Anotace:
Úvod do problematiky leteckých předpisů. Působnost mezinárodních i národních organizací v civilním letectví. Rozbor a výklad předpisů L 1-19, L-4444, L-7030, L-8168. Seznámení s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES), nařízeními Komise (EU) a rozhodnutími výkonného ředitele EASA.
Cíle:
Seznámit studenty se základními požadavky legislativy a postupů při provádění a zabezpečování leteckého provozu. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.