info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Obecná navigace

Kód předmětu:
21OBN
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
4 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Dr. Ing. Milan Kameník (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Denisa Svobodová (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Navigační výpočty, mapy, projekce.
Anotace:
Země – zeměpisná šířka a délka, souřadnicové systémy. Význačné kružnice na zemi a spojené výpočty. Čas. Magnetismus a směry. Vítr a rychlost: požadovaná trať, kurz, trať. Výpočty: navigační počítadlo – převody, TAS, rychlosti; 1 ku 60 a navigační počítadlo – trať a traťová rychlost. Projekce. Mapy. VFR navigace. Příprava a použití navigačního štítku. Zobrazení navigačních displejů. Navigace v odlehlých oblastech. Využití poznatků z obecné navigace.
Cíle:
Po absolvování tohoto předmětu bude student rozumět principům obecné navigace, využít letecké mapy a provést navigační výpočty. Předmět je součástí výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota. Obsah předmětu je sestaven na základě požadavků nařízení Komise (EU) č. 1178/2011.