info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Řízení letového provozu

Kód předmětu:
21RILP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLED Letecká doprava - 3708R031
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Terézia Pilmannová, MBA (přednášející, cvičící)
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letový provoz, řízení letového provozu, letové provozní služby
Anotace:
Letové provozní služby a jejich rozdělení. Organizace toku letového provozu. Uspořádání vzdušného prostoru. Systémová podpora průletu letadla prostorem. Letový plán, forma, obsah. Rozstupy letadel. Zprávy letových provozních služeb, forma, obsah. Harmonizace a integrace ŘLP. CFMU a jeho subsystémy. Pružné využívání vzdušného prostoru – FUA. RVSM, RNP. Nové trendy v problematice ŘLP.
Cíle:
Předmět má seznámit studenty s terminologií používanou při řízení letového provozu, užívanými systémy a novými trendy v rámci ŘLP. Dále s problematikou zajištění bezpečného, uspořádaného a hospodárného provádění letů.