info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Základy letu 2

Kód předmětu:
21ZYL2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5čeština, angličtinaLED Letecká doprava - 3708R031
3češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
3češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
16 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
prof. Ing. Václav Brož, CSc. (přednášející, cvičící)
Ing. Liana Karapetjan (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Vladimír Machula (přednášející, cvičící)
Dr. Ing. Přemysl Vávra (přednášející, cvičící)
RNDr. Martin Vecko, CSc. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
aerodynamika vysokých rychlostí, vztlak, odpor, principy letu, profil křídla, profil letadla
Anotace:
Statická a dynamická podélná stabilita, neutrální bod, poloha těžiště, statická směrová a příčná stabilita, dynamická směrová a příčná stabilita, řiditelnost - podélná, směrová a příčná, Vzájemné vazby stranových pohybů, vyvážení, rychlost zvuku, Machovo číslo, stlačitelnost, rázové vlny, kritické Machovo číslo, aerodynamický ohřev, provozní omezení, obratová a poryvová obálka.
Cíle:
Cílem předmětu je důkladné porozumění problematice aerodynamiky se zaměřením na aerodynamiku vysokých rychlostí.