info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Organizace a regulace dopravy ve městech

Anotace:
Koncepce dopravy ve městech. Organizace dopravy v centrech měst a v obytných oblastech. Silniční obchvaty - návrh, posouzení jejich dopadů. Průtahy silnic obcemi - studie a řešení. Doprava na vícepruhových pozemních komunikacích. Křižovatky - analýzy, úpravy a alternativní návrhy, posouzení kapacity, světelné signalizační zařízení (SZZ). Veřejná hromadná doprava - řešení MHD, preference MHD, integrované dopravní systémy. Sdílená doprava (car - pooling). Bezbariérová doprava. Regulace parkování. Zklidňování dopravy - řešení a úpravy přechodů pro chodce.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Denis Liutov
Ing. Aneta Matysková
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1OD | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X2OD | čeština | DS
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.