info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Daniela Götzová

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Školitel:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S