doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359893
E-mail:
kocoujos@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12BED - Bezpečnostní audit v dopravě

Garant předmětů v doktorském studiu:

12BZD - Bezpečnost dopravy
12BZDI - Bezpečnost dopravy
12BZDL - Bezpečnost dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12BA - Bezpečnostní audit v dopravě
12BED - Bezpečnostní audit v dopravě
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy
12PPMK - Provoz a projektování místních komunikací
Cvičení:
12BED - Bezpečnostní audit v dopravě
Kombinovaná forma studia:
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Roman Dostál
Ing. Markéta Habalová
Ing. Jana Jirků
Ing. Yerbol Kabyshev

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Jaroslav Kácovský

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program
Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program
  12X2RC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Základní souhrn principů Metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Kocourek, J. - Nováček, J. - Tesař, J., - Novák, T.
Silniční obzor. 2020, 81(5), 124-129. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: strategická část
Bízková, R. - Dostál, R. - Jaroš, V. - Jirman, P. - Kocourek, J. - Krčová, M. - Mlčák, L. - Nencková, L. - Vladyková, R. - Walletzký, L. - Weidnerová, S., - Zelený, J.
Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2020. ISBN 978-80-906843-7-9.
Jiná kniha česky (2020)
3.Noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – metodika provádění
Sokanský, K.S. - Novák, T.N. - Bíl, M.B. - Tesař, J.T., - Kocourek, J.
[Certified Methodology (for RIV)] 2020.
Uplatněná certifikovaná metodika (2020)
4.Reklamní zařízení a jejich působení na dopravní proud v České republice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Znalectvo. 2019, XV.(1), 26-32. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
5.Poznatky řešitelů z provedených bezpečnostních inspekcí na železničních přejezdech ve Středočeském kraji
Kácovský, J. - Kocián, K., - Kocourek, J.
Silniční obzor. 2019, 80(4), 107-112. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
6.Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: analytická část
Bízková, R. - Dostál, R. - Jaroš, V. - Jirman, P. - Kocourek, J. - Krčová, M. - Mlčák, L. - Nencková, L. - Vladyková, R. - Walletzký, L. - Weidnerová, S., - Zelený, J.
Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2019. ISBN 978-80-906843-5-5.
Jiná kniha česky (2019)
7.Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: základní teze
Bízková, R. - Dostál, R. - Jaroš, V. - Jirman, P. - Kocourek, J. - Krčová, M. - Mlčák, L. - Nencková, L. - Vladyková, R. - Walletzký, L. - Weidnerová, S., - Zelený, J.
Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2019. ISBN 978-80-906843-6-2.
Jiná kniha česky (2019)
8.Doprava ve veřejném prostoru
Fialová, I. - Habalová, M. - Kácovský, J., - Kocourek, J.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 26-32. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
9.Examination of Logical Trends in Traffic Conflicts and Traffic Accidents in the Context of Road Safety at Roundabouts
Kácovský, J. - Kocourek, J., - Padělek, T.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
10.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Silniční obzor. 2018, 79(4), 94-99. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
11.Findings of the safety inspections found on the TEN-T road network in the Czech Republic
Čarský, J. - Johanidesová, A., - Kocourek, J.
International Journal of Integrated Engineering. 2018, 10(2), 43-48. ISSN 2229-838X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
12.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
13.Accurate Road Safety Level Assessment for Effective Road Safety Inspection
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
14.Cycling transport safety quantification
Drbohlav, J. - Kocourek, J.
In: 2017 2nd International Conference on Reliability Engineering (ICRE 2017). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2018. ISSN 1757-8981.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
15.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Silnice Železnice. 2017, 12(1), 119-122. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
16.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Silniční obzor. 2017, 78(5), 133-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
17.Ungelöste Sicherheitsprobleme auf tschechischen Straßen
Johanidesová, A. - Kocourek, J.
Internationales Verkehrswesen. 2017, 69.(3), 22-27. ISSN 0020-9511.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
18.Město a mobilita. Vztah dopravy a kvality života. Horažďovice
Čechová, K. org. - Fialová, I. org., - Kocourek, J. org.
[Exhibition Hosting] 2017.
Pořádání výstavy (2017)
19.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
[Specialized Map with Expert Content] 2017.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
20.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2017.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
21.Nejčastější rizika ovlivňující bezpečnost dopravy na vybraných silnicích I. třídy nahrazující plánovanou síť TEN-T
Kocourek, J. - Kocián, K., - Koubek, M.
In: Sborník příspěvků - konference dopravní infrastruktura 2017. Praha 5: Ing. Jindřich Volf, CSc. - Agentura Viaco, 2017.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
22.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
23.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2017. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
24.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
25.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Silniční obzor. 2016, 77(4), 99-103. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
26.HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY METODOU „SAFETY IN NUMBERS“
Drbohlav, J. - Kocourek, J.
In: Pozemní komunikace 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 35. ISBN 978-80-01-05964-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
27.Application of the Traffic Conflict Technique in the Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
28.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
29.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
30.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
31.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
32.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
33.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
34.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
35.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
36.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
37.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
38.Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové - zpracování bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Kocourek, J. - Kocián, K.
[Research Report] Česká Třebová: Město Česká Třebová, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
39.Dopravně - inženýrská analýza návrhu řešení autobusového terminálu v Mohelnici
Kocourek, J. - Kocián, K.
[Research Report] Mohelnice: Město Mohelnice, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
40.Posudek na projekt II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka - studie
Kocourek, J. - Kocián, K.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
41.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR
Hradil, J. - Vébr, L. - Uhlík, M. - Slabý, P. - Eichler, F. - Kocián, K., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ŘSD ČR, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
42.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1108 Jaroměř - Trutnov
Hradil, J. - Uhlík, M. - Eichler, F. - Slabý, P. - Kocián, K. - Kocourek, J., - Vébr, L.
[Research Report] Praha: ŘSD ČR, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
43.Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Kocourek, J. - Padělek, T.
Silniční obzor. 2015, 76(4), 108-111. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
44.A New Perspective on the Planning of Parking Spaces
Kocourek, J. - Čarský, J., - Jirků, J.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 49-52. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
45.Studie dopravního řešení ulice Třebízského v Táboře
Kocourek, J. - Šilar, J., - Jirků, J.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
46.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
47.Vyhodnocení průzkumu rychlostí a intenzit ve vybraných lokalitách katastru obce Kamenice
Kocourek, J. - Nič, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
48.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
49.Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť TEN-T v intravilánu
Kocourek, J. - Šilar, J.
In: Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny - Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích. Praha: Česká silniční společnost, 2014.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
50.Road Safety Inspection - The Prognosis of Driver Errors and Implementation Steps
Kocourek, J. - Padělek, T., - Tesař, M.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
51.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
52.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014. Report no. 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
53.Problematika správného stanovení potřeb pro parkování v území
Čarský, J. - Černý, V., - Kocourek, J.
Dopravní inženýrství. 2013, 8(1), 22-23. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
54.International student's traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2013, 11(4 (43)), 106-111. ISSN 2073-7432.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
55.Road safety education for young drivers in relationship to decreasing of car accidents caused by young drivers
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 58-63. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
56.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 102-109. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
57.Planning of parking spaces according to the Czech legislation
Čarský, J. - Černý, V. - Jirků, J., - Kocourek, J.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 53-57. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
58.International student´s traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 312-316. ISBN 978-80-01-05321-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
59.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
60.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. 090690F000.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
61.Vyhodnocení průzkumu rychlostí ve vybraných lokalitách ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Valenta, M.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. 090690F000.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
62.Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kafoňková, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D. - Kozel, P. - Rusek, M. - Turek, M., - Turek, R.
Silniční obzor. 2012, 73(11), 309-312. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
63.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012, pp. 15-20. ISBN 978-80-89565-04-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
64.Analýza bezpečnosti provozu na silnicích II. třídy ve Středočeském kraji
Kocourek, J.
In: Silniční konference 2012. Praha: Česká silniční společnost, 2012. pp. 133-135.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
65.Elements of Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: Conference on Effectiveness of Road Safety Campaigns. Budapest: Premium Relations Communication Consulting Ltd., 2012, pp. 134-143. ISBN 978-963-08-4186-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
66.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
67.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2012. Report no. LSS 416/12.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
68.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2012. Report no. 29062012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
69.Východiska pro provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J. - Černý, V.
Silniční obzor. 2011, 72(11), 317-320. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
70.Human (Driver) Errors
Kocourek, J. - Padělek, T.
Perner's contacts. 2011, 6(5), 123-128. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
71.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011. pp. 29-34. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
72.Sledování dopravních konfliktů jako součást analýzy bezpečnosti silničního provozu
Kocourek, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura, sborník konference. Praha: City Plan. s. r. o., 2011. pp. 52-53.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
73.Bezpečnostní inspekce silnic II. tříd ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
[Certified Methodology (for RIV)] 2011.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
74.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. LSS 375/11.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
75.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
[Technical Report] 2011. Report no. DČ: 43/110033.
Technická zpráva (2011)
76.Sledování dopravních konfliktů jako ukazatelů bezpečnosti dopravy
Kocourek, J.
Silnice a železnice. 2010, 5.(3/2010), P8-P12. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
77.Traffic Conflict Techniques in the Czech Republic
Kocourek, J.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(3), 121-128. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
78.Metodika sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04752-1.
Vědecká kniha česky (2010)
79.Metoda dopravních konfliktů v praxi
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky s.r.o., 2010. pp. 25-30. ISBN 978-80-232-0308-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
80.Bezpečnostní inspekce železničních přejezdů ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
[Certified Methodology (for RIV)] 2010.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
81.Posuzování závažnosti dopravních konfliktů a rizik při provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J.
Praha: 2010. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
Docentská habilitační práce (2010)
82.SLEDOVÁNÍ DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ JAKO UKAZATELŮ BEZPEČNOSTI DOPRAVY
Kocourek, J.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Košice: Dom techniky s.r.o., 2009. pp. 34-38. ISBN 978-80-232-0303-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
83.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04233-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
84.Metodika sledovaní dopravních konfliktů na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
In: Agresivita na cestách. Plzeň: Vydavatelský servis, 2009. pp. 137-146. ISBN 978-80-244-2375-3.
Abstrakt ve sborníku (2009)
85.Analýza sledování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 129-134. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
86.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
Praha: Defense date 2008-03-27. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorská práce (Ph.D.) (2008)
87.ANALÝZA BEZPEČNOSTI NA OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATKÁCH
Kocourek, J.
In: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. pp. 53-57. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
88.Analýza řešených nehodových křižovatek
Kocourek, J. - Kočárková, D.
In: Bezpečná silniční infrastruktura. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2007. pp. 125-130. ISBN 978-80-86502-66-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
89.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Silniční obzor. 2006, 67(3), 70-73. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
90.Metoda sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J. - Slabý, P.
Silniční obzor. 2006, 67(10), 275-278. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
91.Bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích ČR - příklady stavebních a dopravních opatření
Kocourek, J. - Kočárková, D.
In: Dopravní stavby a dopravní opatření pro zlepšení provozu a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích České republiky. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2006. pp. 53-57. ISBN 80-02-01820-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
92.Aplikace metody sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
In: Zborník z konferencie s medzinárodnou účastku "Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách". Košice: Dom techniky ZSVTS, 2006. pp. 70-74. ISBN 80-232-0263-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
93.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
Praha: Defense date 2006-03-22. Doctoral Minimum. ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorandské minimum (2006)
94.Bezpečnostní audit na návrh křižovatky ulic M. Horákové - Lipová - Na Bídě - Na Perštýně v Liberci
Kocourek, J. - Kočárková, D.
[Technical Report] 2006. Report no. 1.
Technická zpráva (2006)
95.Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města Prostějova
Kocourek, J. - Kočárková, D.
[Technical Report] 2006. Report no. 2.
Technická zpráva (2006)
96.Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2005. ISBN 80-86502-09-0.
Jiná kniha česky (2005)
97.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Nové formy přestavby a výstavby pozemních komunikací a uplatňování progresivních dopravně - inženýrských opatření ve městech a obcích ČR. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2005. pp. 22-25. ISBN 80-02-01723-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
98.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
Praha: 2005. Doctoral Minimum. ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorandské minimum (2005)
99.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Košice: Dom techniky ZSVTS, 2004. pp. 41-45. ISBN 80-232-0228-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
100.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Košice: Dom techniky ZSVTS, 2004, pp. 41-45. ISBN 80-232-0228-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
101.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. Istanbul: ITU, 2004. pp. 137-138.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
102.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. Istanbul: ITU, 2004. pp. 131-138.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
103.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. Istanbul: ITU, 2004, pp. 135-143.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
104.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. Istanbul: ITU, 2004, pp. 139-140.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
105.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. Istanbul: ITU, 2004, pp. 141-142.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
106.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. Istanbul: ITU, 2004, pp. 141-147.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
107.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území, 2004. ISBN 80-01-03022-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
108.Vliv stavebního opatření na přechodu pro chodce na rychlost projíždějících vozidel
Kočárková, D. - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
109.Studie sítě cyklistických stezek a tras v Mladé Boleslavi
Kocourek, J.
Praha: Defense date 2003-01-16. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí
Kocourek, J.
2011 - 2013
TA01030096
2.Bezpečnosti návrhových prvků pro cyklistickou dopravu
Kocourek, J.
2009 - 2010
CG911-079-120
3.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
2005 - 2005
CTU0509916
4.Dopravní řešení v územním plánování pro magisterské studium
Kocourek, J.
2004 - 2004
2104/F1