doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359893
E-mail:
kocoujos@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program
Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program
  12X2RC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Silniční obzor. 2018, 79(4), s. 94-99. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
2.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Silniční obzor. 2017, 78(5), s. 133-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
3.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Silnice Železnice. 2017, 12(1), s. 119-122. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
4.Ungelöste Sicherheitsprobleme auf tschechischen Straßen
Johanidesová, A. - Kocourek, J.
Internationales Verkehrswesen. 2017, 69.(3), s. 22-27. ISSN 0020-9511. Dostupné z: https://www.trialog-publishers.de/epaper/441703n8&F8tr09N8%7C7dx23/#22
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
5.Nejčastější rizika ovlivňující bezpečnost dopravy na vybraných silnicích I. třídy nahrazující plánovanou síť TEN-T
Kocourek, J. - Kocián, K., - Koubek, M.
In: Sborník příspěvků - konference dopravní infrastruktura 2017. Praha 5: Ing. Jindřich Volf, CSc. - Agentura Viaco. 2017
Stať ve sborníku z lokální konference česky
6.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2017, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
7.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/7973847/
Stať ve sborníku
8.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Praha: 2017
Specializovaná mapa s odborným obsahem
9.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2017
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
10.Dopravně - inženýrská analýza návrhu řešení autobusového terminálu v Mohelnici
Kocourek, J. - Kocián, K.
Mohelnice: Město Mohelnice. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
11.Posudek na projekt II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka - studie
Kocourek, J. - Kocián, K.
Praha: Středočeský kraj. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
12.Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové - zpracování bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Kocourek, J. - Kocián, K.
Česká Třebová: Město Česká Třebová. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
13.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
14.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
15.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
16.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
17.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
Praha: Odbor dopravy. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
18.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Praha: Středočeský kraj. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
19.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Ostrava: Správa Ostrava. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
20.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Ostrava: Správa Ostrava. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
21.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Praha: Hlavní město Praha. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
22.Application of the Traffic Conflict Technique in the Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
23.HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY METODOU „SAFETY IN NUMBERS“
Drbohlav, J. - Kocourek, J.
In: VÉBR, L. a PÁNEK, P., eds. Pozemní komunikace 2016. Pozemní komunikace 2016. Praha, 21.06.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 35. ISBN 978-80-01-05964-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
24.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Silniční obzor. 2016, 77(4), s. 99-103. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
25.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR
Hradil, J. - Vébr, L. - Uhlík, M. - Slabý, P. - Eichler, F. - Kocián, K., - Kocourek, J.
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
26.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1108 Jaroměř - Trutnov
Hradil, J. - Uhlík, M. - Eichler, F. - Slabý, P. - Kocián, K. - Kocourek, J., - Vébr, L.
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
27.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: https://cebass.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV
28.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
29.A New Perspective on the Planning of Parking Spaces
Kocourek, J. - Čarský, J., - Jirků, J.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 49-52. ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: https://www.fd.cvut.cz/dokumenty/sborniky/SCSP2015_Proceedings_CTU.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
30.Studie dopravního řešení ulice Třebízského v Táboře
Kocourek, J. - Šilar, J., - Jirků, J.
Žižkovo náměstí 2, Tábor: Město Tábor, odbor dopravy. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
31.Vyhodnocení průzkumu rychlostí a intenzit ve vybraných lokalitách katastru obce Kamenice
Kocourek, J. - Nič, R.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5: Středočeský kraj. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
32.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
33.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Varšavská 516/19, Praha 2: Signalism s.r.o.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
34.Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Kocourek, J. - Padělek, T.
Silniční obzor. 2015, 76(4), s. 108-111. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
35.Road Safety Inspection - The Prognosis of Driver Errors and Implementation Steps
Kocourek, J. - Padělek, T., - Tesař, M.
In: JAYAKUMAR, A., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
36.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5: Středočeský kraj. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
37.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Písek: Lubomír Polanský, tř.Přátelství 1998, 39701 Písek, IČ:12327182. 2014, 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině
38.Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť TEN-T v intravilánu
Kocourek, J. - Šilar, J.
In: KOČÁRKOVÁ, D. a LEHOVEC, F., eds. Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny - Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích. Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny - Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích. Mikulov, 04.06.2014 - 05.06.2014. Praha: Česká silniční společnost. 2014
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.International student's traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2013, 11(4 (43)), s. 106-111. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://elibrary.ru/item.asp?id=21055116
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
40.Vyhodnocení průzkumu rychlostí ve vybraných lokalitách ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Valenta, M.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5: Středočeský kraj. 2013, 090690F000.
Výzkumná zpráva v češtině
41.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Purkyňova 8, 460 01 LIBEREC: Litra autotransport, s. r. o.. 2013, 090690F000.
Výzkumná zpráva v češtině
42.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 102-109. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
43.International student´s traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 312-316. ISBN 978-80-01-05321-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
44.Planning of parking spaces according to the Czech legislation
Čarský, J. - Černý, V. - Jirků, J., - Kocourek, J.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 53-57. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
45.Road safety education for young drivers in relationship to decreasing of car accidents caused by young drivers
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 58-63. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
46.Problematika správného stanovení potřeb pro parkování v území
Čarský, J. - Černý, V., - Kocourek, J.
Dopravní inženýrství. 2013, 8(1), s. 22-23. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
47.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://www.audit-bezpecnosti.cz/metodiky-a-kontrolni-listy/
Uplatněná certifikovaná metodika
48.Elements of Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: Conference on Effectiveness of Road Safety Campaigns. Conference on Effectiveness of Road Safety Campaigns. Budapest, 08.03.2012 - 10.03.2012. Budapest: Premium Relations Communication Consulting Ltd.. 2012, s. 134-143. ISBN 978-963-08-4186-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Senec, 19.09.2012 - 21.09.2012. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2012, s. 15-20. ISBN 978-80-89565-04-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
50.Analýza bezpečnosti provozu na silnicích II. třídy ve Středočeském kraji
Kocourek, J.
In: Silniční konference 2012. Silniční konference. Plzeň, 23.10.2012 - 24.10.2012. Praha: Česká silniční společnost. 2012, s. 133-135.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
51.Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kafoňková, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D. - Kozel, P. - Rusek, M. - Turek, M., - Turek, R.
Silniční obzor. 2012, 73(11), s. 309-312. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
52.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
BOSTON VENTURE Central Europe, s.r.o.. 2012
Výzkumná zpráva v češtině
53.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, LSS 416/12.
Výzkumná zpráva v češtině
54.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
Praha: Hlavní město Praha. 2012, 29062012.
Výzkumná zpráva v češtině
55.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, LSS 375/11.
Výzkumná zpráva v češtině
56.Human (Driver) Errors
Kocourek, J. - Padělek, T.
Perner's contacts. 2011, 6(5), s. 123-128. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_242011.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
57.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 21.09.2011 - 23.09.2011. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
58.Bezpečnostní inspekce silnic II. tříd ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2011
Uplatněná certifikovaná metodika
59.Východiska pro provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J. - Černý, V.
Silniční obzor. 2011, 72(11), s. 317-320. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
60.Sledování dopravních konfliktů jako součást analýzy bezpečnosti silničního provozu
Kocourek, J.
In: BOHÁČOVÁ, E. B., ŠIBRAVOVÁ, S. Š., a POKORNÁ, V. P., eds. Bezpečná dopravní infrastruktura, sborník konference. Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a analýza rizik. Praha, 03.04.2006. Praha: City Plan. s. r. o.. 2011, s. 52-53.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
61.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
2011, DČ: 43/110033.
Technická zpráva
62.Sledování dopravních konfliktů jako ukazatelů bezpečnosti dopravy
Kocourek, J.
Silnice a železnice. 2010, 5.(3/2010), s. P8-P12. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
63.Metoda dopravních konfliktů v praxi
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: BAČENKOVÁ, E., ed. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 22.09.2010 - 24.09.2010. Košice: Dom techniky s.r.o.. 2010, s. 25-30. ISBN 978-80-232-0308-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
64.Traffic Conflict Techniques in the Czech Republic
Kocourek, J.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(3), s. 121-128. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org/number-3-volume-3-number.aspx
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
65.Metodika sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2010, ISBN 978-80-01-04752-1. Dostupné z: http://www.cvut.cz/pracoviste/nakladatelstvi/stranky/monografie-kocourek
Vědecká kniha česky
66.Posuzování závažnosti dopravních konfliktů a rizik při provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J.
2010. Docentská habilitační práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze.
Docentská habilitační práce
67.Bezpečnostní inspekce železničních přejezdů ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2010
Uplatněná certifikovaná metodika
68.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04233-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
69.SLEDOVÁNÍ DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ JAKO UKAZATELŮ BEZPEČNOSTI DOPRAVY
Kocourek, J.
In: BAČENKOVÁ, E., ed. Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 23.09.2009 - 25.09.2009. Košice: Dom techniky s.r.o.. 2009, s. 34-38. ISBN 978-80-232-0303-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
70.Metodika sledovaní dopravních konfliktů na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
In: ŠUCHA, M., ed. Agresivita na cestách. 1. česko-slovenský pracovní seminář k bezpečnosti dopravy. Olomouc, 05.02.2009. Plzeň: Vydavatelský servis. 2009, s. 137-146. ISBN 978-80-244-2375-3.
Abstrakt ve sborníku
71.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
2008. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorská práce (Ph.D.)
72.Analýza sledování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
In: JÍROVÁ, J., JACURA, M., a KUBÁT, B., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 129-134. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
73.ANALÝZA BEZPEČNOSTI NA OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATKÁCH
Kocourek, J.
In: JÍROVÁ, J. a KUBÁT, B., eds. Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravních systémům. Praha, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, s. 53-57. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
74.Analýza řešených nehodových křižovatek
Kocourek, J. - Kočárková, D.
In: Bezpečná silniční infrastruktura. Bezpečná silniční infrastruktura. Liberec, 24.09.2007 - 25.09.2007. Brno: Centrum dopravního výzkumu. 2007, s. 125-130. ISBN 978-80-86502-66-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Silniční obzor. 2006, 67(3), s. 70-73. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
76.Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města Prostějova
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Nám. TGM 12-14, 796 01 Prostějov: MěÚ Prostějov, odbor koncepce a rozvoje. 2006, 2.
Technická zpráva
77.Bezpečnostní audit na návrh křižovatky ulic M. Horákové - Lipová - Na Bídě - Na Perštýně v Liberci
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Národní 21, Praha 1: ECE Projektmanagement Praha, s.r.o.. 2006, 1.
Technická zpráva
78.Bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích ČR - příklady stavebních a dopravních opatření
Kocourek, J. - Kočárková, D.
In: Dopravní stavby a dopravní opatření pro zlepšení provozu a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích České republiky. Celostátní seminář VII. dopravně - inženýrské dny. Mikulov, 07.06.2006 - 08.06.2006. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2006, s. 53-57. ISBN 80-02-01820-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
79.Metoda sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J. - Slabý, P.
Silniční obzor. 2006, 67(10), s. 275-278. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
80.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
2006. Doktorandské minimum. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorandské minimum
81.Aplikace metody sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
In: Zborník z konferencie s medzinárodnou účastku "Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách". Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 27.09.2006 - 29.09.2006. Košice: Dom techniky ZSVTS. 2006, s. 70-74. ISBN 80-232-0263-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
82.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Nové formy přestavby a výstavby pozemních komunikací a uplatňování progresivních dopravně - inženýrských opatření ve městech a obcích ČR. VI. dopravně -inženýrské dny. Mikulov, 01.06.2005 - 02.06.2005. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2005, s. 22-25. ISBN 80-02-01723-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
83.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
2005. Doktorandské minimum. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorandské minimum
84.Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
1. vyd. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu. 2005, ISBN 80-86502-09-0.
Jiná kniha česky
85.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území. 2004, ISBN 80-01-03022-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
86.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Vyhne, 29.09.2004 - 01.10.2004. Košice: Dom techniky ZSVTS. 2004, s. 41-45. ISBN 80-232-0228-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
87.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 141-142.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
88.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Vyhne, 29.09.2004 - 01.10.2004. Košice: Dom techniky ZSVTS. 2004, s. 41-45. ISBN 80-232-0228-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
89.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 137-138.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
90.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 131-138.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
91.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 139-140.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
92.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 141-147.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
93.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 135-143.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
94.Vliv stavebního opatření na přechodu pro chodce na rychlost projíždějících vozidel
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2003
Výzkumná zpráva v češtině
95.Studie sítě cyklistických stezek a tras v Mladé Boleslavi
Kocourek, J.
2003. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí
Kocourek, J.
2011 - 2013
TA01030096
2.Bezpečnosti návrhových prvků pro cyklistickou dopravu
Kocourek, J.
2009 - 2010
CG911-079-120
3.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
2005 - 2005
CTU0509916
4.Dopravní řešení v územním plánování pro magisterské studium
Kocourek, J.
2004 - 2004
2104/F1