doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359893
E-mail:
kocoujos@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12BA - Bezpečnostní audit v dopravě
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy
12PPMK - Provoz a projektování místních komunikací
Kombinovaná forma studia:
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy

Garant předmětu v doktorském studiu:

12BZD - Bezpečnost dopravy
12BZDI - Bezpečnost dopravy
12BZDL - Bezpečnost dopravy

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Markéta Habalová
Ing. Jan Šilar

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program
Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program
  12X2RC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Accurate Road Safety Level Assessment for Effective Road Safety Inspection
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Ungelöste Sicherheitsprobleme auf tschechischen Straßen
Johanidesová, A. - Kocourek, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
5.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku (2017)
6.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
7.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
8.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
9.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
10.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
11.Nejčastější rizika ovlivňující bezpečnost dopravy na vybraných silnicích I. třídy nahrazující plánovanou síť TEN-T
Kocourek, J. - Kocián, K., - Koubek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
12.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
14.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
15.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
16.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
17.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
18.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
19.Application of the Traffic Conflict Technique in the Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
20.HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY METODOU „SAFETY IN NUMBERS“
Drbohlav, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
21.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
22.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
Software splňující podmínky RIV (2016)
23.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
24.Dopravně - inženýrská analýza návrhu řešení autobusového terminálu v Mohelnici
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Posudek na projekt II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka - studie
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové - zpracování bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
27.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
29.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR
Hradil, J. - Vébr, L. - Uhlík, M. - Slabý, P. - Eichler, F. - Kocián, K., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
30.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1108 Jaroměř - Trutnov
Hradil, J. - Uhlík, M. - Eichler, F. - Slabý, P. - Kocián, K. - Kocourek, J., - Vébr, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
31.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
32.Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
33.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
34.Studie dopravního řešení ulice Třebízského v Táboře
Kocourek, J. - Šilar, J., - Jirků, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
35.Vyhodnocení průzkumu rychlostí a intenzit ve vybraných lokalitách katastru obce Kamenice
Kocourek, J. - Nič, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
36.A New Perspective on the Planning of Parking Spaces
Kocourek, J. - Čarský, J., - Jirků, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
37.Road Safety Inspection - The Prognosis of Driver Errors and Implementation Steps
Kocourek, J. - Padělek, T., - Tesař, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
38.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
39.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
40.Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť TEN-T v intravilánu
Kocourek, J. - Šilar, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
41.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
42.Problematika správného stanovení potřeb pro parkování v území
Čarský, J. - Černý, V., - Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
43.Road safety education for young drivers in relationship to decreasing of car accidents caused by young drivers
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
44.Planning of parking spaces according to the Czech legislation
Čarský, J. - Černý, V. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
45.International student´s traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
46.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
47.International student's traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
48.Vyhodnocení průzkumu rychlostí ve vybraných lokalitách ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Valenta, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
49.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
50.Elements of Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
51.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
52.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
53.Analýza bezpečnosti provozu na silnicích II. třídy ve Středočeském kraji
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
54.Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kafoňková, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D. - Kozel, P. - Rusek, M. - Turek, M., - Turek, R.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
55.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
56.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
57.Východiska pro provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J. - Černý, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
58.Human (Driver) Errors
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
59.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
60.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
61.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
Technická zpráva (2011)
62.Sledování dopravních konfliktů jako součást analýzy bezpečnosti silničního provozu
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
63.Bezpečnostní inspekce silnic II. tříd ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
64.Metoda dopravních konfliktů v praxi
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
65.Sledování dopravních konfliktů jako ukazatelů bezpečnosti dopravy
Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
66.Posuzování závažnosti dopravních konfliktů a rizik při provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Kocourek, J.
Docentská habilitační práce (2010)
67.Traffic Conflict Techniques in the Czech Republic
Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
68.Metodika sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
Vědecká kniha česky (2010)
69.Bezpečnostní inspekce železničních přejezdů ve Středočeském kraji
Kocourek, J. - Tesař, M., - Duda, V.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
70.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
71.Metodika sledovaní dopravních konfliktů na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
Abstrakt ve sborníku (2009)
72.SLEDOVÁNÍ DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ JAKO UKAZATELŮ BEZPEČNOSTI DOPRAVY
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
73.Analýza sledování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
74.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2008)
75.ANALÝZA BEZPEČNOSTI NA OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATKÁCH
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
76.Analýza řešených nehodových křižovatek
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
77.Bezpečnostní audit na návrh křižovatky ulic M. Horákové - Lipová - Na Bídě - Na Perštýně v Liberci
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Technická zpráva (2006)
78.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
79.Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města Prostějova
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Technická zpráva (2006)
80.Bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích ČR - příklady stavebních a dopravních opatření
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
81.Bezpečnost provozu ve vztahu na dopravní a stavební podmínky komunikace
Kocourek, J.
Doktorandské minimum (2006)
82.Aplikace metody sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
83.Metoda sledování dopravních konfliktů
Kocourek, J. - Slabý, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
84.Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Jiná kniha česky (2005)
85.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
86.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
Doktorandské minimum (2005)
87.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
88.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
89.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
90.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
91.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
92.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
93.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
94.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
95.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
96.Studie sítě cyklistických stezek a tras v Mladé Boleslavi
Kocourek, J.
Diplomová práce (2003)
97.Vliv stavebního opatření na přechodu pro chodce na rychlost projíždějících vozidel
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí
Kocourek, J.
2011 - 2013
TA01030096
2.Bezpečnosti návrhových prvků pro cyklistickou dopravu
Kocourek, J.
2009 - 2010
CG911-079-120
3.Bezpečnost silničního provozu v závislosti na dopravních podmínkách a stavebním uspořádání komunikace
Kocourek, J.
2005 - 2005
CTU0509916
4.Dopravní řešení v územním plánování pro magisterské studium
Kocourek, J.
2004 - 2004
2104/F1