info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Rozvoj cyklistické dopravy

Anotace:
Analýza současného stavu cyklistické dopravy v České republice, zejména ve městech. Začlenění cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace (generely cyklistické dopravy). Analýza bezpečnosti cyklistické dopravy. Varianty integrace cyklistické a veřejné dopravy. Začlenění cyklistické dopravy do sítě místních komunikací - příčné uspořádání, křižovatky a okolí zastávek MHD. Studie podmínek zřizování smíšených komunikací pro pěší a cyklisty a obousměrného cyklistického provozu v jednosměrných komunikacích. Dopravně-sociologické průzkumy zaměřené na cyklistickou dopravu. Studie cykloturistických tras ve vybraných regionech z hlediska bezpečnosti dopravy a začlenění do komunikační sítě.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Aneta Dostálová
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1RC | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X2RC | čeština | DS
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.