info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Aneta Dostálová

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Školitel:
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy (cvičící)
612MDE - Modely dopravy a dopravní excesy (přednášející)

Vedoucí studentského projektu:

Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program
  12X2RC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S