info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Dopravní řešení pro Smart City

Anotace:
Koncept Smart City přináší nová a v současnosti velmi žádaná řešení pro moderní města, která se stále častěji začínají objevovat i v České republice. I přes to, že je téma Smart City často diskutované, většina lidí zná o tomto programu pouze částečné nebo zkreslené informace. Snahou tohoto projektu je vysvětlit tento pojem v širších souvislostech, ukázat konkrétní Smart řešení pro dopravu v praxi a spojit tyto širší souvislosti a teorii s jednotlivými Smart řešeními do budoucích projektů nebo přímo do praxe. Studenti v tomto projektu mohou sami vytvořit nová dopravní řešení, která budou zapadat do koncepce Smart City nebo rozpracovat existující představená teoretická řešení a převést je do praxe. Téma zájmu studenta je prakticky libovolné, jelikož program Smart City zasahuje do všech odvětví dopravy. Je proto možné zabývat se veřejnou hromadnou dopravou, cyklistickou dopravou, dopravou v klidu nebo samotnou organizací a koordinací všech druhů doprav a dalšími podobnými tématy. Výhodou je i možná spolupráce s městy, které se tímto programem také zabývají, například město Písek.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Viktor Beneš
Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D.
Ing. Kristýna Navrátilová
Ing. Zuzana Purkrábková
Ing. Jiří Růžička, Ph.D.
www stránky projektu
http://smart.fd.cvut.cz/

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X1XS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2XD | čeština | DS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2XS | čeština | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.