info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Viktor Beneš

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Školitel:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S