info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Kristýna Navrátilová

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYSA - Systémová analýza (cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (cvičící)
20Y1KP - Komunikační a prezentační dovednosti (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S