Ing. Kristýna Navrátilová

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Realizace průzkumů parkování v Uherském Hradišti
Navrátilová, K. - Růžička, J., - Tichý, T.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 185-194. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Crisis management as the part of smart traffic control in cities
Růžička, J. - Navrátilová, K.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Možnosti implementace krizového řízení dopravy v českých podmínkách
Růžička, J. - Navrátilová, K.
[Research Report] 2020. Report no. 101/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
4.Souhrnná metodika pro aplikaci krizového řízení v městských oblastech
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Hajčiarová, E.
[Research Report] 2020. Report no. 102/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
5.Vlastní návrh systému krizového řízení – průtah městem Uherské Hradiště
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Smrž, V.
[Research Report] 2020. Report no. 103/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
6.Respecting the parking rules in city centres
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Tichý, T.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
7.Vyhodnocení průzkumu parkování v Uherském Hradišti – II etapa
Růžička, J. - Navrátilová, K. - Purkrábková, Z. - Hajčiarová, E. - Gurková, H., - Rek, R.
[Research Report] 2019. Report no. 98.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
8.Crisis traffic management in the city using traffic lights
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Tichý, T.
In: 2019 Modern Safety Technologies in Transportation (MOSATT). Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. p. 134-139. ISBN 978-1-7281-5083-3.
Stať ve sborníku (2019)
9.Vyhodnocení obrátkovosti, obsazenosti a respektovanosti parkování v Uherském Hradišti – I etapa
Růžička, J. - Navrátilová, K. - Langr, M., - Bekárková, M.
[Research Report] 2018. Report no. 93.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.