Ing. Zuzana Purkrábková

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The utilization of floating car data for traffic flow analysis
Purkrábková, Z. - Hrubeš, P.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 119-125. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Smart application for traffic excess prediction
Růžička, J. - Purkrábková, Z., - Korec, V.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Kontrolní a expertní činnost při zavádění a následném provozu FCD – kalibrace výpočetního modelu II
Hrubeš, P. - Purkrábková, Z. - Kovaljov, M. - Kovaljová, K. - Hampl, J., - Novotný, T.
[Research Report] 2020. Report no. 97/2019a.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
4.Výzkum vzniku alternativních tras a jejich dopadů na silniční infrastrukturu na území ČR
Purkrábková, Z.
[Research Report] 2020. Report no. 111/2021.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
5.Kontrolní a expertní činnost při zavádění a následném provozu FCD – kalibrace výpočetního modelu III
Hrubeš, P. - Purkrábková, Z. - Kovaljov, M. - Kovaljová, K., - Hampl, J.
[Research Report] 2020. Report no. 97/2019b.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
6.Vyhodnocení průzkumu parkování v Uherském Hradišti – II etapa
Růžička, J. - Navrátilová, K. - Purkrábková, Z. - Hajčiarová, E. - Gurková, H., - Rek, R.
[Research Report] 2019. Report no. 98.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
7.Project Smart Danube Region, Part 1
Přibyl, O. - Matowicki, M. - Kekula, F. - Purkrábková, Z., - Beneš, V.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Applied Mathematics, 2018.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Výzkum vzniku alternativních tras a jejich dopadů na silniční infrastrukturu na území ČR
Purkrábková, Z.
2020 - 2020
SGS20/082/OHK2/1T/16