info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Zuzana Purkrábková

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20GINS - Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy (přednášející, cvičící)
20SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)
20Y1KP - Komunikační a prezentační dovednosti (přednášející, cvičící)
20Y1OK - Osvětlování pozemních komunikací (přednášející, cvičící)
614GISS - Geografické informační systémy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.ZÁJMOVÝ KURZ SPECIALIZACE INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PRO STŘEDOŠKOLÁKY
řešitel: Růžička, J.
spoluřešitelé: Hajčiarová, E. - Horažďovský, P. - Langr, M. - Navrátilová, K. - Purkrábková, Z.
-
Vnitřní soutěž PPSR
2.Detekce objízdných tras při nehodě na hlavních silničních tazích na základě dat z plovoucích vozidel
řešitel: Purkrábková, Z.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2021 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/080/OHK2/1T/16
3.Výzkum vzniku alternativních tras a jejich dopadů na silniční infrastrukturu na území ČR
řešitel: Purkrábková, Z.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/082/OHK2/1T/16