info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Bezpilotní systémy pro TUL

Anotace:
Projekt se zabývá komplexně problematikou bezpilotních systémů. Hlavním zaměřením projektu jsou integrační výzvy – tedy jak bezpečně zajistit provoz bezpilotních systémů ve vzdušném prostoru spolu s tradičním pilotovaným letectvím (tzv. manned aviation). Jedná se např. o identifikace části vzdušného prostoru pro zavedení U-space, návrh řídící struktury pro koordinovaný provoz v U-space či stanovení pravidel pro různé prostory U-space. Velká část je zaměřena čistě na oblast bezpečnosti provozu. Dále jsou také řešeny oblasti výzkumu využití UAS v průmyslu, využití různých senzorů a ověřování letových charakteristik, výzkum nových i vylepšení stávajících systémů pro UAS a oblast legislativních požadavků. Důraz je kladen na vlastní inovativní způsob řešení dané problematiky. Cílem projektu je řešit jak stávající problémy, tak i budoucí strategický vývoj bezpilotních systémů, a to na národní, evropské i světové úrovni. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Karel Hylmar
Ing. Adam Kleczatský
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Ing. Tomáš Tlučhoř
Ing. Daniel Urban

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technologie údržby letadel - B0716A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1ZU | čeština | B_TUL_CS_spec (Technologie údržby letadel)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.