info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

CNS/ATM technologie a provozní postupy pro PIL

Anotace:
Projekt je orientován jak do technické oblasti systémů, prostředků a technologií využívaných poskytovateli letových navigačních služeb, tak do oblasti provozních postupů, které souvisí s řízením a zabezpečením letového provozu. Jedná se jak o vlastní systémy spadající do komunikační, navigační a přehledové domény, tak o technologie, provozní postupy a budoucí koncepce související s procesem řízením toku letového provozu (ATFM - Air Traffic Flow Management), managementem vzdušného prostoru (ASM - Airspace Management), a s poskytováním letových provozních služeb (ATS - Air Traffic Services), kde dominantní část se týká vlastní služby řízení letového provozu (ATC- Air Traffic Control). Jde o řešení široké škály konkrétních problému a úkolů, tj. od zachycení provozních potřeb, přes definování daného systému, návrh vlastního systému, vývoj, integrování systému do infrastruktury provozovatele, až po zavedení daného systému do provozu a vlastní provoz (ověřování a údržba). K řešení úkolů v rámci projektu a svých BP/DP mohou studenti využívat HW i SW prostředky dostupné v rámci Laboratoře ATM systémů na Ústavu letecké dopravy, včetně simulátoru ATC. Koordinátorem projektu je Ing. Terézia Pilmannová, MBA.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Petr Jonáš
Ing. Jakub Nosek
Ing. Terézia Pilmannová, MBA
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Profesionální pilot - B1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1AF | čeština | B_PIL_CZ_spec (Profesionální pilot)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.