info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Moderní trendy rozvoje letišť pro PIL

Anotace:
Projekt Moderní trendy rozvoje letišť je tematicky zaměřen na problematiku plánování a modernizace letišť dle CS-ADR-DSN a současných požadavků na provoz letadel. Dále se projekt zaměřuje na dvě tematické oblasti, jimiž jsou digitální dvojče letiště (Airport digital twin) a chytrá letiště (Smart airports). Aktivity v oblasti Airport digital twin jsou zaměřené na tvorbu digitálního modelu letiště, na kterém bude možné provádět simulační a optimalizační úlohy. V oblasti Smart airports je kladen důraz na zkoumání a návrhy inovativních řešení v oblasti provozu letišť. Jedná se o aplikace specifických senzorů v různých oblastech provozu za účelem zlepšení schopnosti plánování a řízení procesů na letištích. Výuka na projektu probíhá formou diskuzí nad zvolenými tématy, které společně formují studenti a vedoucí během prvních setkání. Následně jsou jednotlivá témata řešena v menších skupinkách, typicky o 3–4 studentech, dle zvoleného zaměření a pod vedením vedoucího. Na takto zvoleném tématu studenti pracují po dobu svého studia s cílem definovat a analyzovat identifikovaný problém a následně také navrhnout odpovídající řešení. Jedním z výstupů jejich práce je definice zadání závěrečné práce a v pozdější fázi jsou výstupy jejich práce prezentovány ve formě závěrečných prací.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Tereza Dvořáková
Ing. Petr Had
Ing. Peter Olexa
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Profesionální pilot - B1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1MT | čeština | B_PIL_CZ_spec (Profesionální pilot)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.