Projektování pozemních komunikací

Kód předmětu:
12PPOK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
1 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Ing. Petr Šatra
roh  Cvičení:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Ing. Jan Gallia
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Ing. Petr Šatra
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
pozemní komunikace, silnice, dálnice, projektování, křižovatka, mimoúrovňová křižovatka, místní komunikace
Anotace:
Definice, dělení, vlastnictví, údržba, správa a rámcová kategorizace pozemních komunikací. Směrový oblouk, přechodnice, klopení vozovky. Křivolakost a směrodatná rychlost. Trasa pozemní komunikace v extravilánu. Rozhled pro zastavení a pro předjíždění. Těleso pozemní komunikace - tvary a rozměry, spodní a vrchní stavba. Odvodnění a součásti pozemních komunikací. Bezpečnostní zařízení. Křižovatky - úrovňové neřízené, okružní, řízené, mimoúrovňové.
Cíle:
Cílem předmětu je naučit posluchače projektování pozemních komunikací v extravilánu i intravilánu a křižovatek včetně samostatného zpracování projektu.
www stránky předmětu
http://k612.fd.cvut.cz/predmety/12PPOK/