doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-423 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224355089
+420-224359539
E-mail:
carskjir@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R009 - DOS bakalářského studia / FD
garant bakalářského studijního programu B3710 / FD
garant oboru 3708T009 - DS navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Verification of Bayesian Clustering in Travel Behaviour Research – First Step to Macroanalysis of Travel Behaviour
Šatra, P. - Čarský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
2.Tools for regulation of travel behaviour in small and medium towns
Čarský, J. - Gallia, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
3.Rozdíly nejen na křižovatkách
Čarský, J.
Článek (2018)
4.Findings of the safety inspections found on the TEN-T road network in the Czech Republic
Čarský, J. - Johanidesová, A., - Kocourek, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
5.Macroscopic Analysis of Modal Split in Municipalities Using Bayesian Clustering
Čarský, J. - Šatra, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
6.Sniženije urovňa vybrosov so avtotransporta puťom opredělenija racional'nych režimov raboty světofornych objektov na perekrjostke
Vasiljeva, V.V. - Katunin, A.A. - Čarský, J. - Kožin, D.O., - Aljokminskij, D.Je.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
7.Analýza stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly
Kocián, K. - Čarský, J. - Moudrá, K., - Nováček, O.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
8.The possible traffic data utilization for truck parking places demand improvement
Čarský, J. - Jirků, J., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
9.Těchniko-ekonomičeskoje issledovanije rekonstrukcii dvuchpolosnych dorog k standartu 2+1 v Čechii
Čarský, J. - Katunin, A. A., - Šatra, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.Feasibility study of reconstruction of two-lane roads to roads in 2+1 standard in the Czech Republic
Čarský, J. - Šatra, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
11.Analysis of the project of unusuallly arranged multilevel road interchange in Astana
Čarský, J. - Kuanyšbajev, Ž. M., - Arpabekov, M. I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
12.Vzaimootnošenija meždu otděľnymi parametrami seti obščestvěnnogo transporta
Čarský, J. - Pušman, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
13.Těchniko-ekonomičeskoje issledovanije rekonstrukcii dvuchpolosnych dorog k standartu 2+1 v Čechii
Čarský, J.
Nepublikovaná přednáška (2015)
14.A New Perspective on the Planning of Parking Spaces
Kocourek, J. - Čarský, J., - Jirků, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
15.Roads of 2+1 standard - chance for better traffic safety and road capacity
Čarský, J. - Šatra, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
16.Analysis of the project of unusually arranged multilevel road interchange in Astana
Čarský, J. - Arpabekov, M. I., - Kuanyšbajev, Ž. M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
17.Evaluation of use, safety and economical benefits of roads in 2+1 standard in the Czech Republic
Čarský, J.
Nepublikovaná přednáška (2015)
18.Evaluation of use, safety and economical benefits of roads in 2+1 standard in the Czech Republic
Čarský, J. - Šatra, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
19.Hodnocení efektivity přestavby dvoupruhové silnice na uspořádání 2 + 1
Čarský, J. - Šatra, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
20.Roads of 2+1 standard - chance for better traffic safety and road capacity
Čarský, J. - Šatra, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
21.Vzaimootnošenija meždu otděľnymi parametrami seti obščestvěnnogo transporta
Čarský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
22.Road safety research focused on improvement of skills of young drivers in age of 18 - 24
Čarský, J. - Jirků, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
23.Proposal of guidelines for reconstruction of I/2 and 1/12 roads in the Czech Republic to 2+1 standard
Čarský, J. - Šatra, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
24.Research on safe driving trainings in connection with the traffic accidents of young drivers
Čarský, J. - Jirků, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
25.Obrazovanije na fakuľtětě transportnych nauk Češskogo těchničeskogo univěrsitěta i meždunarodnaja praktika studentov
Čarský, J.
Nepublikovaná přednáška (2014)
26.Planning of parking spaces according to the Czech legislation
Čarský, J. - Černý, V. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
27.Road safety education for young drivers in relationship to decreasing of car accidents caused by young drivers
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
28.Praktická forma vzdělávání studentů v oblasti dopravního inženýrství pomocí projektově orientované výuky - seminář MEPS
Čarský, J. - Jirků, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
29.Problematika správného stanovení potřeb pro parkování v území
Čarský, J. - Černý, V., - Kocourek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
30.International student's traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
31.International student´s traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
32.Cyklistická infrastruktura a její specifické aspekty
Martinek, J. - Čarský, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
33.V Jihlavě proběhl XIX. mezinárodní studentský dopravně inženýrský seminář MEPS 2008
Kumpošt, P. - Čarský, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
34.Vývoj nákladní dopravy na vybrané síti pozemních komunikacích v ČR v souvislosti s jejich zpoplatněním a dalšími opatřeními
Čarský, J.
Docentská habilitační práce (2008)
35.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
36.Využití vybraných nově postavených cyklistických komunikací a užívání cyklistických přileb
Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
37.Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku
Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
38.Dělba přepravní práce při pravidelných cestách do zaměstnání a do škol
Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
39.Vliv délky cesty na volbu dopravního prostředku
Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
40.Integrované dopravní systémy
Čarský, J.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
41.Vliv délky cesty na volbu dopravního prostředku
Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
42.Dělba přepravní práce při pravidelných cestách do zaměstnání a do škol
Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
43.Analýza podmínek pro cyklistickou dopravu ve městě, zejména v křižovatkách
Čarský, J.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
44.Plošné zklidňování dopravy, zóny TEMPO 30, práce s veřejností
Čarský, J.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
45.Studie využitelnosti vybraných nově postavených cyklokomunikací
Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
46.Analýza způsobů řešení cyklistické infrastruktury
Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
47.TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
Čarský, J.
Recenze článku (v časopisu) (2006)
48.Problematika pěších zrakově postižených účastníků silničního provozu ve vztahu k cyklistické dopravě
Čarský, J.
Recenze článku (v časopisu) (2006)
49.Nehodovost cyklistů v Praze v roce 2005
Čarský, J.
Recenze článku (v časopisu) (2006)
50.Průzkumy priorit uživatelů cyklistické dopravy
Čarský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
51.Projekt VaV - CYCLE21
Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
52.Kritéria pro zřizování stezek pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem
Čarský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
53.Vzájemné konflikty cyklistů a čekajících cestujících v prostoru zastávek veřejné hromadné dopravy
Čarský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
54.Vzájemné konflikty cyklistů a cestujících v prostoru zastávek MHD
Čarský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
55.Optimalizace technických prvků cyklistických komunikací z hlediska uživatelů
Čarský, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
56.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
57.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
58.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
59.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
60.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
61.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
62.Modern Ways of Designing Roads Through Urban Areas
Čarský, J. - Mačerinskiené, A.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2003)
63.Plánování a projektování cyklistické infrastruktury
Čarský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
64.Problems in Progress of Cycle Ways Infrastructure in Czech Towns
Čarský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
65.Modern Ways of Designing Main Roads Through Urban Areas in the Czech Republic
Čarský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
66.Optimalizace technických prvků cyklistických komunikací z hlediska uživatelů
Čarský, J.
Doktorandské minimum (2002)
67.Pagrindiniu keliu einančiu per čekijos urbanizuotas teritorijas šiuolaikiniai projektavimo budai
Čarský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
68.Dviračiu taku infrastrukturos problemos čekijos miestuose
Čarský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
69.Cycle Routes in Prague - Present Situation, Problems Connected with Next Progress and Comparison with Other Smaller Towns
Čarský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
70.New Elements and Trends of Traffic Calming in Czech Republic
Čarský, J.
Nepublikovaná přednáška (2001)
71.Různé modely řešení cyklistické dopravy na okružních křižovatkách
Čarský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
72.Okružní křižovatky - výzkum kapacity, bezpečnosti a projekčních prvků
Jirava, P. - Čarská, Z., - Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
73.Středoevropský projektový seminář - forma zkvalitnění projektově orientované výuky
Čarský, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury
Čarský, J.
2007 - 2011
CG723-071-120
2.Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR
Čarský, J.
2004 - 2008
1F43E/045/210