doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-423 - Horská 3, Praha 2, 128 03
203 - Konviktská 20, Praha 1, 110 00
307 - Konviktská 20, Praha 1, 110 00
Telefon:
+420-224355089
+420-224359503
+420-224359539
E-mail:
carskjir@fd.cvut.cz
Funkce:
proděkan pro pedagogickou činnost / FD
člen kolegia děkana / FD
člen grémia děkana / FD
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3708R009 - DOS bakalářského studia / FD
garant bakalářského studijního programu B3710 / FD
garant oboru 3708T009 - DS navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Osobní email
carsky@upcmail.cz
Osobní telefon
+420-604-846-823

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The possible traffic data utilization for truck parking places demand improvement
Čarský, J. - Jirků, J., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. Singapore, 25.04.2016 - 26.04.2016. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). 2016, s. 225-231. ISSN 2301-394X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Analýza stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly
Kocián, K. - Čarský, J. - Moudrá, K., - Nováček, O.
Úvaly: Město Úvaly. 2016, 1. Dostupné z: http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/editor/368cs_1.zip&original=Generel+dopravy.zip
Výzkumná zpráva v češtině
3.Roads of 2+1 standard - chance for better traffic safety and road capacity
Čarský, J. - Šatra, P.
In: SARŽANOV, D. K., SULEJMENOV, T. B., a TALTENOV, A. A., eds. Sbornik matěrialov III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii "Aktuaľnyje problemy transporta i energetiki i puti ich inovacionnogo rešenija". Aktuaľnyje problemy transporta i energetiki i puti ich inovacionnogo rešenija. Astana, 20.03.2015. Astana: L.N. Gumilev atyndaghy Eurazija ülttykh universiteti. 2015, s. 17-22. ISBN 978-9965-31-707-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Analysis of the project of unusually arranged multilevel road interchange in Astana
Čarský, J. - Arpabekov, M. I., - Kuanyšbajev, Ž. M.
In: KABA, D., ed. The 2nd International Congress on Roads in Albania - A Collection of Papers and Scientific Works. Kongresi i 2të Ndërkombëtar i Rrugëve / 2nd International Congress on Roads. Tiranë, 24.09.2015 - 25.09.2015. Tiranë: Albanian Association of Consulting Engineers. 2015, s. 97-98. ISBN 978-9928-202-01-7. Dostupné z: http://aace.al/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
5.Evaluation of use, safety and economical benefits of roads in 2+1 standard in the Czech Republic
Čarský, J.
25.09.2015.
Nepublikovaná přednáška
6.Evaluation of use, safety and economical benefits of roads in 2+1 standard in the Czech Republic
Čarský, J. - Šatra, P.
In: KABA, D., ed. The 2nd International Congress on Roads in Albania - A Collection of Papers and Scientific Works. Kongresi i 2të Ndërkombëtar i Rrugëve / 2nd International Congress on Roads. Tiranë, 24.09.2015 - 25.09.2015. Tiranë: Albanian Association of Consulting Engineers. 2015, s. 94-95. ISBN 978-9928-202-01-7. Dostupné z: http://aace.al/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.A New Perspective on the Planning of Parking Spaces
Kocourek, J. - Čarský, J., - Jirků, J.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 49-52. ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: https://www.fd.cvut.cz/dokumenty/sborniky/SCSP2015_Proceedings_CTU.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
8.Analysis of the project of unusuallly arranged multilevel road interchange in Astana
Čarský, J. - Kuanyšbajev, Ž. M., - Arpabekov, M. I.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2015, 13(2 (49)), s. 87-95. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://elibrary.ru/item.asp?id=23695418
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
9.Vzaimootnošenija meždu otděľnymi parametrami seti obščestvěnnogo transporta
Čarský, J. - Pušman, V.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2015, 13(1 (48)), s. 82-84. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://elibrary.ru/item.asp?id=23183374
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
10.Těchniko-ekonomičeskoje issledovanije rekonstrukcii dvuchpolosnych dorog k standartu 2+1 v Čechii
Čarský, J.
19.05.2015.
Nepublikovaná přednáška
11.Těchniko-ekonomičeskoje issledovanije rekonstrukcii dvuchpolosnych dorog k standartu 2+1 v Čechii
Čarský, J. - Katunin, A. A., - Šatra, P.
In: NOVIKOV, A. N., ed. Informacionnyje těchnologii i innovacii na transportě - Matěrialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii 19 - 20 maja 2015 goda. Informacionnyje těchnologii i innovacii na transportě. Orel, 19.05.2015 - 20.05.2015. Orel: State University - Education-Scientific-Production Complex. 2015, s. 204-212. ISBN 978-5-93932-871-5. Dostupné z: http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel15B018.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.Feasibility study of reconstruction of two-lane roads to roads in 2+1 standard in the Czech Republic
Čarský, J. - Šatra, P.
In: Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. 3rd Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. Singapur, 13.04.2015 - 14.04.2015. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). 2015, s. 498-502. ISSN 2301-394X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.Road safety research focused on improvement of skills of young drivers in age of 18 - 24
Čarský, J. - Jirků, J.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2014, 12(4 (47)), s. 87-94. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://elibrary.ru/item.asp?id=22654645
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
14.Obrazovanije na fakuľtětě transportnych nauk Češskogo těchničeskogo univěrsitěta i meždunarodnaja praktika studentov
Čarský, J.
20.05.2014.
Nepublikovaná přednáška
15.Research on safe driving trainings in connection with the traffic accidents of young drivers
Čarský, J. - Jirků, J.
In: SYDYKOV, E. B., ed. Celinograd inženěrlik-khürylys institutynyng 50 žyldyghyna arnalghan Respublikalykh ghylymi-praktikalykh konferencija / Respublikanskaja naučno-praktičeskaja konferencija, posvjaščennaja 50-letiju Celinogradskogo inženěrno-stroitěľnogo instituta (CISI). Säulet, khürylys žäne kölik: Khazirgi žaghdajy žäne damu bolašakhtary / Architěktura, stroitěľstvo i transport: Sostojanije i pěrspěktivy razvitija. Astana, 12.12.2014 - 13.12.2014. Astana: L.N. Gumilev atyndaghy Eurazija ülttykh universiteti. 2014, s. 404-409. ISBN 9965-31-671-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Roads of 2+1 standard - chance for better traffic safety and road capacity
Čarský, J. - Šatra, P.
In: SYDYKOV, E. B., ed. Celinograd inženěrlik-khürylys institutynyng 50 žyldyghyna arnalghan Respublikalykh ghylymi-praktikalykh konferencija / Respublikanskaja naučno-praktičeskaja konferencija, posvjaščennaja 50-letiju Celinogradskogo inženěrno-stroitěľnogo instituta (CISI). Säulet, khürylys žäne kölik: Khazirgi žaghdajy žäne damu bolašakhtary / Architěktura, stroitěľstvo i transport: Sostojanije i pěrspěktivy razvitija. Astana, 12.12.2014 - 13.12.2014. Astana: L.N. Gumilev atyndaghy Eurazija ülttykh universiteti. 2014, s. 399-404. ISBN 9965-31-671-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.Vzaimootnošenija meždu otděľnymi parametrami seti obščestvěnnogo transporta
Čarský, J.
In: SYDYKOV, E. B., ed. Celinograd inženěrlik-khürylys institutynyng 50 žyldyghyna arnalghan Respublikalykh ghylymi-praktikalykh konferencija / Respublikanskaja naučno-praktičeskaja konferencija, posvjaščennaja 50-letiju Celinogradskogo inženěrno-stroitěľnogo instituta (CISI). Säulet, khürylys žäne kölik: Khazirgi žaghdajy žäne damu bolašakhtary / Architěktura, stroitěľstvo i transport: Sostojanije i pěrspěktivy razvitija. Astana, 12.12.2014 - 13.12.2014. Astana: L.N. Gumilev atyndaghy Eurazija ülttykh universiteti. 2014, s. 397-399. ISBN 9965-31-671-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
18.Hodnocení efektivity přestavby dvoupruhové silnice na uspořádání 2 + 1
Čarský, J. - Šatra, P.
Dopravní inženýrství. 2014, 9(2), s. 9-13. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
19.Proposal of guidelines for reconstruction of I/2 and 1/12 roads in the Czech Republic to 2+1 standard
Čarský, J. - Šatra, P.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2014, 12(3 (46)), s. 118-127. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://elibrary.ru/item.asp?id=22121353
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
20.Problematika správného stanovení potřeb pro parkování v území
Čarský, J. - Černý, V., - Kocourek, J.
Dopravní inženýrství. 2013, 8(1), s. 22-23. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
21.Praktická forma vzdělávání studentů v oblasti dopravního inženýrství pomocí projektově orientované výuky - seminář MEPS
Čarský, J. - Jirků, J.
Dopravní inženýrství. 2013, 8(2), s. 36-38. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
22.Road safety education for young drivers in relationship to decreasing of car accidents caused by young drivers
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 58-63. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
23.Planning of parking spaces according to the Czech legislation
Čarský, J. - Černý, V. - Jirků, J., - Kocourek, J.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 53-57. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
24.International student´s traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 312-316. ISBN 978-80-01-05321-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
25.International student's traffic engineering project seminar MEPS
Čarský, J. - Jirků, J., - Kocourek, J.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2013, 11(4 (43)), s. 106-111. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://elibrary.ru/item.asp?id=21055116
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
26.Cyklistická infrastruktura a její specifické aspekty
Martinek, J. - Čarský, J.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009, Dostupné z: http://www.cyklostrategie.cz/file/vyzkum25-metodika-final/
Uplatněná certifikovaná metodika
27.V Jihlavě proběhl XIX. mezinárodní studentský dopravně inženýrský seminář MEPS 2008
Kumpošt, P. - Čarský, J.
Dopravní inženýrství. 2008, 3(1), s. 36. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
28.Vývoj nákladní dopravy na vybrané síti pozemních komunikacích v ČR v souvislosti s jejich zpoplatněním a dalšími opatřeními
Čarský, J.
2008. Docentská habilitační práce. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Docentská habilitační práce
29.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
Praha: MD ČR. 2008, LSS 337/08.
Výzkumná zpráva v češtině
30.Dělba přepravní práce při pravidelných cestách do zaměstnání a do škol
Čarský, J.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 35-38. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
31.Integrované dopravní systémy
Čarský, J.
Dopravní inženýrství. 2007, 2(1), s. 13-14. ISSN 1801-8890.
Recenze článku (v časopisu)
32.Plošné zklidňování dopravy, zóny TEMPO 30, práce s veřejností
Čarský, J.
Dopravní inženýrství. 2007, 2(1), s. 15-16. ISSN 1801-8890.
Recenze článku (v časopisu)
33.Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku
Čarský, J.
In: Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky. Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky. Velké Karlovice, 15.05.2007 - 19.05.2007. Brno: Centrum dopravního výzkumu. 2007, ISBN 978-80-86502-57-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
34.Využití vybraných nově postavených cyklistických komunikací a užívání cyklistických přileb
Čarský, J.
In: Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky. Konference Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky. Velké Karlovice, 15.05.2007 - 19.05.2007. Brno: Centrum dopravního výzkumu. 2007, ISBN 978-80-86502-57-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.Dělba přepravní práce při pravidelných cestách do zaměstnání a do škol
Čarský, J.
In: MOBILITA '07 - udržateľná mobilita v mestskom území. MOBILITA ´07 - udržateĺná mobilita v mestskom území. Bratislava, 24.05.2007 - 25.05.2007. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta. 2007, s. 229-234. ISBN 978-80-227-2648-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Vliv délky cesty na volbu dopravního prostředku
Čarský, J.
In: MOBILITA '07 - udržateľná mobilita v mestskom území. MOBILITA ´07 - udržateĺná mobilita v mestskom území. Bratislava, 24.05.2007 - 25.05.2007. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta. 2007, s. 183-186. ISBN 978-80-227-2648-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
37.Analýza podmínek pro cyklistickou dopravu ve městě, zejména v křižovatkách
Čarský, J.
Silniční obzor. 2007, 68(4), s. 98-100. ISSN 0322-7154.
Recenze článku (v časopisu)
38.Vliv délky cesty na volbu dopravního prostředku
Čarský, J.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 31-34. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
Čarský, J.
Silniční obzor. 2006, 67(12), s. 352-354. ISSN 0322-7154.
Recenze článku (v časopisu)
40.Studie využitelnosti vybraných nově postavených cyklokomunikací
Čarský, J.
In: Navrhování komunikací pro cyklisty a analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR. Navrhování komunikací pro cyklisty a analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR. Mladá Boleslav, 04.10.2006 - 05.10.2006. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu. 2006, s. 67-73. ISBN 80-86502-34-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
41.Nehodovost cyklistů v Praze v roce 2005
Čarský, J.
Silniční obzor. 2006, 67(12), s. 355-356. ISSN 0322-7154.
Recenze článku (v časopisu)
42.Problematika pěších zrakově postižených účastníků silničního provozu ve vztahu k cyklistické dopravě
Čarský, J.
Silniční obzor. 2006, 67(12), s. 354-355. ISSN 0322-7154.
Recenze článku (v časopisu)
43.Analýza způsobů řešení cyklistické infrastruktury
Čarský, J.
In: Navrhování komunikací pro cyklisty a analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR. Navrhování komunikací pro cyklisty a analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR. Mladá Boleslav, 04.10.2006 - 05.10.2006. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu. 2006, s. 54-57. ISBN 80-86502-34-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
44.Průzkumy priorit uživatelů cyklistické dopravy
Čarský, J.
Silniční obzor. 2005, 66(2), s. 35-41. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
45.Vzájemné konflikty cyklistů a čekajících cestujících v prostoru zastávek veřejné hromadné dopravy
Čarský, J.
Silniční obzor. 2005, 66(3), s. 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
46.Projekt VaV - CYCLE21
Čarský, J.
In: Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. Hluboká nad Vltavou, 14.09.2005 - 17.09.2005. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu. 2005, s. 24-29.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
47.Kritéria pro zřizování stezek pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem
Čarský, J.
Silniční obzor. 2005, 66(4), s. 91-96. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
48.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 137-138.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 135-143.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Vzájemné konflikty cyklistů a cestujících v prostoru zastávek MHD
Čarský, J.
Praha 1: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2004, 2.
Výzkumná zpráva v češtině
51.Cycle Communication Network Planning from the Users' Point of View
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 131-138.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Pedestrians' and Cyclists' Mutual Conflicts on Jointly Shared Communications
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 139-140.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
53.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 141-142.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
54.Cycling Communications Proposals in Public Mass Transport Bus-stops Areas
Čarský, J. - Kocourek, J.
In: 10th World Conference on Transport Research - abstract book. 10th World Conference on Transport Research. Istanbul, 04.07.2004 - 08.07.2004. Istanbul: ITU. 2004, s. 141-147.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.Optimalizace technických prvků cyklistických komunikací z hlediska uživatelů
Čarský, J.
2004. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorská práce (Ph.D.)
56.Plánování a projektování cyklistické infrastruktury
Čarský, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2003
Výzkumná zpráva v češtině
57.Modern Ways of Designing Roads Through Urban Areas
Čarský, J. - Mačerinskiené, A.
Journal of Civil Engineering and Management. 2003, 9(3), s. 208-213. ISSN 1392-3730.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
58.Problems in Progress of Cycle Ways Infrastructure in Czech Towns
Čarský, J.
In: 5th International Conference "Environmental Engineering" Program and abstracts. 5th International Conference "Environmental Engineering" Program and abstracts. Vilnius, 23.05.2002 - 24.05.2002. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. 2002, s. 179-180. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
59.Modern Ways of Designing Main Roads Through Urban Areas in the Czech Republic
Čarský, J.
In: 5th International Conference "Environmental Engineering" Program and abstracts. 5th International Conference "Environmental Engineering" Program and abstracts. Vilnius, 23.05.2002 - 24.05.2002. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. 2002, s. 180. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
60.Optimalizace technických prvků cyklistických komunikací z hlediska uživatelů
Čarský, J.
2002. Doktorandské minimum. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorandské minimum
61.Dviračiu taku infrastrukturos problemos čekijos miestuose
Čarský, J.
In: 5-osios Tarptautines komferencijos "Aplinkos inžinerija" Programa ir santraukos. 5-osios Tarptautines konferencijos "Aplinkos inžinerija" Programa ir santraukos. Vilnius, 23.05.2002 - 24.05.2002. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2002, s. 73. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
62.Pagrindiniu keliu einančiu per čekijos urbanizuotas teritorijas šiuolaikiniai projektavimo budai
Čarský, J.
In: 5-osios Tarptautines komferencijos "Aplinkos inžinerija" Programa ir santraukos. 5-osios Tarptautines konferencijos "Aplinkos inžinerija" Programa ir santraukos. Vilnius, 23.05.2002 - 24.05.2002. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2002, s. 74. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
63.Cycle Routes in Prague - Present Situation, Problems Connected with Next Progress and Comparison with Other Smaller Towns
Čarský, J.
In: Velo-city 2001 - 12th International Bicycle Planning Conference. Velo-city 2001 - 12th International Bicycle Planning Conference. Edinburgh, Glasgow, 17.09.2001 - 21.09.2001. Brussels: European Cyclists´ Federation (ECF). 2001, s. 66.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.New Elements and Trends of Traffic Calming in Czech Republic
Čarský, J.
17.07.2001.
Nepublikovaná přednáška
65.Různé modely řešení cyklistické dopravy na okružních křižovatkách
Čarský, J.
Praha 1: MŠMT ČR. 1999, J04/98:210000025.
Výzkumná zpráva v češtině
66.Okružní křižovatky - výzkum kapacity, bezpečnosti a projekčních prvků
Jirava, P. - Čarská, Z., - Čarský, J.
In: Celostátní konference technických univerzit a průmyslu TRANSFER 98. Celostátní konference technických univerzit a průmyslu TRANSFER 98. Praha, 08.06.1998 - 10.06.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 279-280.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.Středoevropský projektový seminář - forma zkvalitnění projektově orientované výuky
Čarský, J.
In: Sborník mezinárodní konference k 5. výročí zalopžení Fakulty dopravní ČVUT. Konference k 5. výročí založení Fakulty dopravní ČVUT. Praha, 04.06.1998 - 05.06.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1998, s. 10-13.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury
Čarský, J.
2007 - 2011
CG723-071-120
2.Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR
Čarský, J.
2004 - 2008
1F43E/045/210