info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-423 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359539
+420-224355089
E-mail:
kumpopet@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
vedoucí / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
zástupce vedoucího / katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203)
Mobilní měřící laboratoř

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12DOSI - Dopravní průzkumy a simulace
12MSD - Modelování silniční dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12DOPS - Dopravní průzkumy a simulace (přednášející)
12MSD - Modelování silniční dopravy (přednášející)
12PPMK - Provoz a projektování místních komunikací (cvičící)
12PPOK - Projektování pozemních komunikací (cvičící)
612DOPS - Dopravní průzkumy a simulace (přednášející, cvičící)
612PPOK - Projektování pozemních komunikací (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X32 - Projekt 2 (přednášející, cvičící)
612X33 - Projekt 3 (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Petr Červenka
Ing. Petr Richter

Vedoucí studentského projektu:

Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S