Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-423 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359539
+420-224355089
E-mail:
rozvoj@fd.cvut.cz
kumpopet@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
vedoucí / Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
tajemník / Ústav dopravních systémů / FD
proděkan pro rozvoj a výstavbu / FD
člen kolegia děkana / FD
člen grémia děkana / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203)
Mobilní měřící laboratoř

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12DOPS - Dopravní průzkumy a simulace
12Y1DS - Dokumentace staveb v praxi
15Y2PU - Publikace a jejich tvorba
Cvičení:
12PPMK - Provoz a projektování místních komunikací
12PPOK - Projektování pozemních komunikací
Kombinovaná forma studia:
12PPOK - Projektování pozemních komunikací

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Karel Trojan

Vedoucí studentského projektu:

Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementation of a Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Alternative Routes
Brodský, J. - Hanzl, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7973872
Stať ve sborníku
2.The possible traffic data utilization for truck parking places demand improvement
Čarský, J. - Jirků, J., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. Singapore, 25.04.2016 - 26.04.2016. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). 2016, s. 225-231. ISSN 2301-394X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/283 x III/28311 na území obce Libštát
Kocián, K. - Kumpošt, P. - Nováček, J., - Košťálová, J.
Libštát: Městys Libštát. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
4.A Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Designated Routes
Hanzl, J. - Brodský, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 354-360. ISSN 1822-296X. Dostupné z: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81523466/Transport_means_2016.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
5.Proposal and Conditions of Using the System of Permanent Alternative Diversion Routes on Road Network in The Czech Republic
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
In: KABA, D., ed. The 2nd International Congress on Roads in Albania - A Collection of Papers and Scientific Works. Kongresi i 2të Ndërkombëtar i Rrugëve / 2nd International Congress on Roads. Tiranë, 24.09.2015 - 25.09.2015. Tiranë: Albanian Association of Consulting Engineers. 2015, s. 98-99. ISBN 978-9928-202-01-7. Dostupné z: http://aace.al/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
In: MIČUNKOVÁ, K., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
7.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 83-87. ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2015/proceedings
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
8.Electronic Toll Systems and Their Application for Large Cities
Kumpošt, P. - Padělek, T.
In: International Conference on Advances in Information Processing and Communication Technology 2015. International Conference on Advances in Information Processing and Communication Technology 2015. Roma, 18.04.2015 - 19.04.2015. New York: IRED - The Conference Publisher Service. 2015, s. 125-128. ISBN 978-1-63248-044-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.KOOPERATIVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘEDCHÁZENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD A DALŠÍCH DOPRAVNÍCH EXTERNALIT V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2015, 10(3), s. 6-14. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/aktualni%20cislo.htm
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
10.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2014, 13(13), s. 450-456. ISSN 1109-2777. Dostupné z: http://www.wseas.org/multimedia/journals/systems/2014/f025702-088.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
11.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
In: Communications, Circuits and Educational Technologies. The 2014 International Conference on Electronics and Communication Systems. Praha, 02.04.2014 - 04.04.2014. http://www.europment.org/: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development. 2014, s. 150-153. ISBN 978-1-61804-231-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T. - Košťálová, J., - Kumpošt, P.
In: Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Juniorstav 2014. Brno, 30.01.2014. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2014, s. 182. ISBN 978-80-214-4851-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
13.Průzkum automobilové dopravy na 5 křižovatkách
Kumpošt, P.
Řásnovka 770/8, 115 00 Praha: Technická správa komunikací hl. m. Prahy. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
14.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Písek: Lubomír Polanský, tř.Přátelství 1998, 39701 Písek, IČ:12327182. 2014, 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině
15.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radi
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.dcis.cz
Pořádání konference
16.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
European Journal of Business and Social Sciences. 2014, 3(4), s. 127-136. ISSN 2235-767X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
17.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), s. 64-68. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/FullText.asp?var=&id=SA602OQ14
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
18.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2014, 9(III), s. 19-26. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://www.pernerscontacts.upce.cz
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
19.Efektivní způsoby realizace dopravních průzkumů
Kumpošt, P.
In: NOVOTNÝ, S., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.Možnost implementace systému trvalých alternativních objízdných tras pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení na českou síť páteřních komunikací
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
In: JAYAKUMAR, A., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
21.Stativová otočná hlava s regulátorem napětí
Kumpošt, P. - Padělek, T., - Hercik, K.
[Funkční vzorek]. 2014
Funkční vzorek
22.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, 15.07.2014 - 18.07.2014. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2014, s. 267-270. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
23.Metodika lokalizace vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV
Svítek, M. - Lokaj, Z. - Wosyka, J. - Šrotýř, M., - Kumpošt, P.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013
Uplatněná certifikovaná metodika
24.Porovnání metod záznamu registračních značek při směrovém průzkumu
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
In: SLIACKY, M. a JEŘÁBEK, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 91-95. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
25.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
Jankovcova 1569/2c, Praha 7 - Holešovice, 170 00: ČD Cargo a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
26.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Praha 6: Praha 6. 2013, 30042013.
Výzkumná zpráva v češtině
27.Dopravní průzkumy
Kumpošt, P.
In: Jak chránit obce před kamiony - Manuál možných řešení. Jak chránit obce před kamiony. Praha, 21.11.2012. Praha: Dopravní federace NNO o.s.. 2012, s. 6-8. ISBN 978-80-260-3292-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.Dopravní průzkum pro potřeby kalibrace mikrosimulačních modelů
Kumpošt, P.
Praha: TSK Praha. 2012
Výzkumná zpráva v češtině
29.Parkování vozidel těžké nákladní dopravy
Kumpošt, P.
Silnice železnice. 2010, 5(5), s. 40-42. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
30.Využití dopravních dat pro zlepšení kvality poptávky pro parkování těžké nákladní dopravy
Kumpošt, P.
2009. Doktorandské minimum. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorandské minimum
31.Vliv zavedení mýta na dopravní situaci v ČR
Kumpošt, P.
In: JIROVSKÝ, V., ed. Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. 2. seminář o hybridních mýtných systémech. Praha, 09.06.2008 - 10.06.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 31-39. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.V Jihlavě proběhl XIX. mezinárodní studentský dopravně inženýrský seminář MEPS 2008
Kumpošt, P. - Čarský, J.
Dopravní inženýrství. 2008, 3(1), s. 36. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
33.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
Praha: MD ČR. 2008, LSS 337/08.
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.