Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-423 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359539
+420-224355089
E-mail:
rozvoj@fd.cvut.cz
kumpopet@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
vedoucí / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
proděkan pro rozvoj a výstavbu / FD
zástupce vedoucího / ústav dopravních systémů / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203)
Mobilní měřící laboratoř

Vedoucí studentského projektu:

Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
2.Implementation of a Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Alternative Routes
Brodský, J. - Hanzl, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
3.A Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Designated Routes
Hanzl, J. - Brodský, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/283 x III/28311 na území obce Libštát
Kocián, K. - Kumpošt, P. - Nováček, J., - Košťálová, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
5.The possible traffic data utilization for truck parking places demand improvement
Čarský, J. - Jirků, J., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
6.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
7.Electronic Toll Systems and Their Application for Large Cities
Kumpošt, P. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
8.KOOPERATIVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘEDCHÁZENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD A DALŠÍCH DOPRAVNÍCH EXTERNALIT V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
9.Proposal and Conditions of Using the System of Permanent Alternative Diversion Routes on Road Network in The Czech Republic
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
11.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
12.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
13.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
14.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
15.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
16.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T. - Košťálová, J., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
17.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
18.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
19.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
Pořádání konference (2014)
20.Průzkum automobilové dopravy na 5 křižovatkách
Kumpošt, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
21.Stativová otočná hlava s regulátorem napětí
Kumpošt, P. - Padělek, T., - Hercik, K.
Funkční vzorek (2014)
22.Efektivní způsoby realizace dopravních průzkumů
Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
23.Možnost implementace systému trvalých alternativních objízdných tras pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení na českou síť páteřních komunikací
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
24.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
25.Porovnání metod záznamu registračních značek při směrovém průzkumu
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
26.Metodika lokalizace vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV
Svítek, M. - Lokaj, Z. - Wosyka, J. - Šrotýř, M., - Kumpošt, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
27.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
28.Dopravní průzkum pro potřeby kalibrace mikrosimulačních modelů
Kumpošt, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
29.Dopravní průzkumy
Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
30.Parkování vozidel těžké nákladní dopravy
Kumpošt, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
31.Využití dopravních dat pro zlepšení kvality poptávky pro parkování těžké nákladní dopravy
Kumpošt, P.
Doktorandské minimum (2009)
32.Vliv zavedení mýta na dopravní situaci v ČR
Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
33.V Jihlavě proběhl XIX. mezinárodní studentský dopravně inženýrský seminář MEPS 2008
Kumpošt, P. - Čarský, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
34.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.