Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-423 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359539
+420-224355089
E-mail:
rozvoj@fd.cvut.cz
kumpopet@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
vedoucí / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
proděkan pro rozvoj a výstavbu / FD
zástupce vedoucího / ústav dopravních systémů / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203)
Mobilní měřící laboratoř

Vedoucí studentského projektu:

Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
2.Implementation of a Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Alternative Routes
Brodský, J. - Hanzl, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
3.A Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Designated Routes
Hanzl, J. - Brodský, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.The possible traffic data utilization for truck parking places demand improvement
Čarský, J. - Jirků, J., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
5.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/283 x III/28311 na území obce Libštát
Kocián, K. - Kumpošt, P. - Nováček, J., - Košťálová, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
6.KOOPERATIVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘEDCHÁZENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD A DALŠÍCH DOPRAVNÍCH EXTERNALIT V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
7.Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
8.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
9.Electronic Toll Systems and Their Application for Large Cities
Kumpošt, P. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.Proposal and Conditions of Using the System of Permanent Alternative Diversion Routes on Road Network in The Czech Republic
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
11.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
12.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
13.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
14.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
15.Stativová otočná hlava s regulátorem napětí
Kumpošt, P. - Padělek, T., - Hercik, K.
Funkční vzorek (2014)
16.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
Pořádání konference (2014)
17.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T. - Košťálová, J., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
18.Efektivní způsoby realizace dopravních průzkumů
Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
19.Možnost implementace systému trvalých alternativních objízdných tras pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení na českou síť páteřních komunikací
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
20.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
21.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
22.Průzkum automobilové dopravy na 5 křižovatkách
Kumpošt, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
23.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
24.Porovnání metod záznamu registračních značek při směrovém průzkumu
Hanzl, J. - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
25.Metodika lokalizace vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV
Svítek, M. - Lokaj, Z. - Wosyka, J. - Šrotýř, M., - Kumpošt, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
26.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
27.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
28.Dopravní průzkumy
Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
29.Dopravní průzkum pro potřeby kalibrace mikrosimulačních modelů
Kumpošt, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
30.Parkování vozidel těžké nákladní dopravy
Kumpošt, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
31.Využití dopravních dat pro zlepšení kvality poptávky pro parkování těžké nákladní dopravy
Kumpošt, P.
Doktorandské minimum (2009)
32.V Jihlavě proběhl XIX. mezinárodní studentský dopravně inženýrský seminář MEPS 2008
Kumpošt, P. - Čarský, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
33.Vliv zavedení mýta na dopravní situaci v ČR
Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
34.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.