info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-423 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359539
+420-224355089
E-mail:
kumpopet@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
vedoucí / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
zástupce vedoucího / ústav dopravních systémů / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203)
Mobilní měřící laboratoř

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12MSD - Modelování silniční dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12DOPS - Dopravní průzkumy a simulace (přednášející)
12MSD - Modelování silniční dopravy (přednášející)
12PPMK - Provoz a projektování místních komunikací (cvičící)
12PPOK - Projektování pozemních komunikací (cvičící)
612DOPS - Dopravní průzkumy a simulace (přednášející, cvičící)
612PPOK - Projektování pozemních komunikací (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X32 - Projekt 2 (přednášející, cvičící)
612X33 - Projekt 3 (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Ondřej Malík

Vedoucí studentského projektu:

Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Academic Development through bilateral peer-learning activities on mission-oriented innovation for Climate Neutral and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Horák, T. - Kočárková, D. - Kumpošt, P. - Neubergová, K. - Skolilová, P. - Svítek, M. - Tichý, T.
2021 - 2023
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
2.Parametry ovlivňující pěší atraktivitu lokalit nově vznikající bytové zástavby
řešitel: Matějček, J.
spoluřešitelé: Kumpošt, P. - Pinkas, J. - Přibyl, O.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/135/OHK2/2T/16
3.Identifikace nehodových lokalit na dopravní infrastruktuře s ohledem na pohyb složek IZS
řešitel: Dousková, N.
spoluřešitelé: Kletečková, K. - Kumpošt, P. - Čarská, Z.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/136/OHK2/2T/16
4.Způsoby stanovení kritických časových odstupů na neřízených úrovňových křižovatkách v extravilánu a porovnání s teoretickými hodnotami
řešitel: Richter, P.
spoluřešitelé: Kalika, M. - Kumpošt, P. - Malík, O.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/139/OHK2/2T/16
5.Role pěšího provozu v kontextu aktuálních dopravních trendů
řešitel: Zpěváčková, K.
spoluřešitelé: Kumpošt, P. - Matějček, J. - Čarský, J.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/121/OHK2/2T/16
6.Infrastrukturní a laboratorní vybavení FD ČVUT
řešitel: Kumpošt, P.
2017 - 2022
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002482
7.Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení
řešitel: Brodský, J.
spoluřešitelé: Hanzl, J. - Kumpošt, P. - Mocková, D.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/105/OHK2/1T/16
8.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
řešitel: Padělek, T.
spoluřešitelé: Kocourek, J. - Kumpošt, P. - Kumpoštová, J.
2015 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/171/OHK2/2T/16
9.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Kumpošt, P. - Mičunek, T. - Novotný, S. - Novák, M. - Radová, Z. - Votruba, Z.
2014 - 2014
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/14/F6
10.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
řešitel: Padělek, T.
spoluřešitelé: Duda, V. - Kocourek, J. - Kumpošt, P. - Kumpoštová, J. - Tesař, M. - Čarská, Z.
2013 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/154/OHK2/2T/16