Ing. Jan Gallia

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-422 - Horská 3, Praha
E-mail:
gallija1@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12PPOK - Projektování pozemních komunikací
12SDK - Silnice, dálnice a křižovatky

Vedoucí studentského projektu:

Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Tools for regulation of travel behaviour in small and medium towns
Čarský, J. - Gallia, J.
In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2018. Earth and Environmental Science. vol. 140. ISSN 1755-1307.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.