covid-19 info

logo ČVUT

Calculus 1

Kód předmětu:
11CAL1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaspolečná část studia
1češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
1češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaspolečná část studia
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
2 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
22 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Cvičení:
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
Ing. Bohumil Kovář, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Ing. Tomáš Třasák, Ph.D.
RNDr. Olga Vraštilová
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Kombinovaná
forma studia:
Mgr. Romana Zibnerová
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
limita posloupnosti, funkce, zobrazení, diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné, diferenciální počet funkce více reálných proměnných
Anotace:
Posloupnost reálných čísel a její limita. Základní vlastnosti zobrazení. Funkce jedné reálné proměnné, její limita a derivace. Geometrické vlastnosti n-rozměrného Euklidova prostoru a kartézský systém souřadnic. Geometrický význam diferenciálu funkce více reálných proměnných, diferenciální počet funkcí více reálných proměnných.
Cíle:
Seznámit posluchače se základními myšlenkami a metodami diferenciálního počtu a jeho použití při řešení problémů, s nimiž se setkají při dalším studiu.