covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Tomáš Třasák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F408 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358448
+420-224890710
E-mail:
trasatom@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Delay by traffic and its computation
Třasák, T.
In: International Conference Presentation of Mathematics '07. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007. pp. 117-122. ISBN 978-80-7372-252-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
2.Nejkratší nebo nejrychlejší spojení?
Třasák, T.
In: International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec: Technická univerzita, 2006. pp. 367-372. ISBN 80-7372-055-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
3.Rozložení dopravních proudů na dopravních sítích
Třasák, T.
Logistika. 2003, 9(10), 37-39. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
4.Optimální rozložení dopravních toků na dopravní síti
Třasák, T.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 311-316. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.