Ing. Tomáš Třasák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F408 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358448
+420-224890710
E-mail:
trasatom@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Delay by traffic and its computation
Třasák, T.
In: PŘÍHONSKÁ, J. a SEGETH, K., eds. International Conference Presentation of Mathematics '07. International Conference Presentation of Mathematics '07. Liberec, 18.09.2007 - 21.09.2007. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2007, s. 117-122. ISBN 978-80-7372-252-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.Nejkratší nebo nejrychlejší spojení?
Třasák, T.
In: PŘÍVRATSKÁ, J., ANDREJSOVÁ, D., a PŘÍHONSKÁ, J., eds. International Conference Presentation of Mathematics '05. International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec, 20.09.2005 - 23.09.2005. Liberec: Technická univerzita. 2006, s. 367-372. ISBN 80-7372-055-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
3.Rozložení dopravních proudů na dopravních sítích
Třasák, T.
Logistika. 2003, 9(10), s. 37-39. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
4.Optimální rozložení dopravních toků na dopravní síti
Třasák, T.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 311-316. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.