doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F308 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890714
E-mail:
navraond@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2
11LP - Lineární programování
11Y2FX - Funkce komplexní proměnné
Cvičení:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2
Kombinovaná forma studia:
11LP - Lineární programování

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Remarks towards the spectrum of the Heisenberg spin chain type models
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Fuksa, J. - Isaev, A P, - Krivonos, S.
Physics of Particles and Nuclei. 2015, 46(3), s. 277-309. ISSN 1063-7796.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
2.XXII INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRABLE SYSTEMS AND QUANTUM SYMMETRIES (ISQS-22)
Burdík, Č. ed. - Pošta, S. ed., - Navrátil, O. ed.
Integrable Systems and Quantum Symmetries. Prague, 23.06.2014 - 29.06.2015. Bristol: Journal of Physics: Conference Series (JPCS). 2014, ISSN 1742-6588.
Sborník
3.Extremal Vectors of the Verma Modules of the Lie Algebra B2 in Poincare-Birkhoff-Witt Basis
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Particles and Nuclei Letters. 2014, 11(7), s. 938-940. ISSN 1547-4771.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
4.Spin Chain Models of Free Fermions
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Isaev, A., - Krivonos, S.
In: DOBREV, V., ed. Lie Theory and Its Applications in Physics. Lie Theory and Its Applications in Physics. Varna, 17.06.2013 - 23.06.2013. Heidelberg: Springer. 2014, s. 301-309. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. ISSN 2194-1009. ISBN 978-4-431-55284-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
5.Integrable Systems and Quantum Symmetries ISQS22
Burdík, Č. org. - Navrátil, O. org. - Pošta, S. org. - Fuksa, J. org., - Kerouš, P. org.
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.intsystems.cz/2014-2
Pořádání konference
6.Extremal Vectors for Verma-Type Representations of su(2,2)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Atomic Nuclei. 2013, 76(8), s. 977-982. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
7.Integrable Systems and Quantum Symmetries
Burdík, Č. org. - Navrátil, O. org. - Pošta, S. org., - Kerouš, P. org.
[Pořádání konference]. 2013, Dostupné z: http://www.intsystems.cz/2013-2
Pořádání konference
8.XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), 17-23 June 2012, Prague, Czech Republic
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries. Praha, 17.06.2012 - 23.06.2012. Bristol: Institute of Physics Publishing. 2013, Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1742-6596/411/1
Sborník
9.Extremal Vectors for Verma-Type Representation of B2
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Acta Polytechnica. 2013, 53(5), s. 399-404. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
10.7th International Conference on Quantum Theory and Symmetries (QTS7) 7-13 August 2011, Prague, Czech Republic
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed. - Pošta, S. ed. - Schnabl, M. ed., - Šnobl, L. ed.
Quantum Theory and Symmetries (QTS7). Prague, 07.08.2011 - 13.08.2011. Bristol: Institute of Physics Publishing. 2012, Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588. ISBN 978-0-7354-0777-0. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1742-6596/343/1
Sborník
11.Extremal Vectors for Verma Type Factor Representations of Uq(sl(3,C))
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Physics of Particles and Nuclei. 2012, 43(5), s. 700-702. ISSN 1063-7796. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/1063-7796/43/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
12.Integrable Systems and Quantum Symmetries ISQS20
Burdík, Č. org. - Pošta, S. org., - Navrátil, O. org.
[Pořádání konference]. 2012, Dostupné z: http://km.fjfi.cvut.cz/intsystems/
Pořádání konference
13.Heighest Weight Representation for Sklyanin Alegebra sl(3)(u) with Application to the Gaudin Model
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Atomic Nuclei. 2011, 74(6), s. 863-869. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
14.The New Formulas for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the so(5) Case
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Atomic Nuclei. 2011, 74(6), s. 852-862. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
15.Decomposition of the Enveloping Algebra so(5)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: SILVESTROV, S., ed. Generalized Lie Theory in Mathematics,Physics and Beyond. International Workshop of Baltic-Nordic Algebra, Geometry and Mathematical Physics. Lund, 12.10.2006 - 16.10.2006. Berlin: Springer. 2009, s. 297-302. ISBN 978-3-540-85331-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.The adjoint representation of quantum algebra Uq(sl2)
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Journal of Nonlinear Mathematical Physics. 2009, 16(1), s. 63-75. ISSN 1402-9251. Dostupné z: http://www.worldscinet.com/jnmp/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
17.Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2))
Burdík, Č. - Havlíček, M. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Journal of Generalized Lie Theory and Applications. 2008, 2(3), s. 132-136. ISSN 1736-5279.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
18.New Formula for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the sl(3) Case
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Regular and Chaotic Dynamics. 2008, 13(5), s. 403-416. ISSN 1560-3547.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
19.Rovnice matematicke fyziky
Burdík, Č. - Navrátil, O.
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2008, ISBN 978-80-01-04050-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
20.The Adjoint Representation of Quantum Algebra U_q(sl(2))
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
In: FEDORUK, S. a IVANOV, E., eds. Supersymmetries and Quantum Symmetries. Supersymmetries and Quantum Symmetries 2007. Dubna, 30.07.2007 - 04.08.2007. Dubna: JINR. 2008, s. 233-236. ISBN 5-9530-0184-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Advanced Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
The 1st Advanced Summer School on Integrable Systems nad Quantum Symmetries. Prague, 08.06.2007 - 13.06.2007. Praha: CTU Publishing House. 2008, ISSN 1210-2709.
Sborník
22.Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2))
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
In: KIELANOWSKI, P., ed. XXVI International Workshop on Geometical Methods in Physics. XXVI Workshop on Geometric Methods in Physics. Bialowieza, 01.07.2007 - 07.07.2007. Melville, New York: American Institute of Physics. 2007, s. 175-179. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0470-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
23.Structure of the Enveloping Algebras
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Acta Polytechnica. 2007, 47(2), s. 25-31. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
24.Dirac Formulation of Free Open String
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The Old and New Concepts of Physics. 2007, 4(4), s. 487-503. ISSN 1733-8026. Dostupné z: http://www.uni.jodz.pl/concepts
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
25.Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Physics of Atomic Nuclei. 2007, 70(3), s. 491-495. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
26.On Three Particle Matrix Calogero Models
Burdík, Č. - Pošta, S., - Navrátil, O.
Physics Letters A. 2006, 352(352), s. 362-370. ISSN 0375-9601.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
27.Proceedings of the 15th International Colloquium on Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Pošta, S. ed., - Navrátil, O. ed.
Proceedings of the 15 International Colloquium on Quantum Groups. Praha, 15.06.2006 - 17.06.2006. New York: Springer. 2006, ISSN 0011-4626. Dostupné z: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/intsystems/index.php?what=2006
Sborník
28.Integrable Systems and Quantum Symmetries
Pošta, S. org. - Burdík, Č. org., - Navrátil, O. org.
[Pořádání konference]. 2006, Dostupné z: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/intsystems/index.php?what=2005
Pořádání konference
29.Matrix Solvable Calogero Models of G2 Type
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
In: DOBREV, V.K., ed. Quantum Theory and Symmetries. IV International Symposium on Quantum Theory and Symmetries. Varna, 15.08.2005 - 21.08.2005. Sofia: Heron Press. 2006, s. 596-599. ISBN 954-580-195-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
30.On the Matrix 3x3 Exactly Solvable Models of the Type G2
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Journal of Nonlinear Mathematical Physics. 2006, 4(13), s. 27-36. ISSN 1402-9251.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
31.A Method for Construction of the Matrix Solvable Models
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005, 38(2), s. 1533-1542. ISSN 0305-4470.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
32.The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology. Prague, 06.06.2005 - 10.06.2005. Dubna: JINR. 2005, ISBN 5-9530-0100-2.
Sborník
33.Papers of the 14-th International Colloquium Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
14-th International Colloquium Quantum Groups and Integrable Systems. Praha, 16.06.2005 - 18.06.2005. New York: Kluwer Press. 2005, ISSN 0011-4626.
Sborník
34.On Matrix Solvable Calogero Models of B2 Type
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Journal of Geometry and Symmetry in Physics. 2005, 6(6), s. 11-15. ISSN 1312-5192.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
35.The q-Boson-Fermion Realizations of the Quantum Superalgebra Uq(osp(1/2))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Atomic Nuclei. 2005, 68(10), s. 1643-1645. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
36.Normal Ordering for the Deformed Heisenberg Algebra Involving the Reflection Operators
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005, 38(2), s. 2305-2310. ISSN 0305-4470.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
37.Proceedings of International Conference Symmetry Methods in Physics
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
XI International Conference Symmetry Methods in Physics. Praha, 21.06.2004 - 24.06.2004. Dubna: JINR. 2004, ISBN 5-9530-0069-3.
Sborník
38.The q-boson-fermion realizations of quantum superalgebra U_q(gl(2,1))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: PASHNEV, A.T. a IVANOV, E., eds. Supersymmetries and Quantum Symmetries. Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna, 24.06.2003 - 29.06.2003. Dubna: JINR. 2004, s. 174-180. ISBN 5-9530-0042-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.Papers of the 13-th International Colloquium Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed.
13-th International Colloquium Quantum Groups and Integrable Systems. Praha, 17.06.2004 - 19.06.2004. New York: Kluwer Press. 2004, ISSN 0011-4626.
Sborník
40.The q-boso-fermion realizations of quantum superalgebra U_q(gl(m,n))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: DOEBNER, H.-D. a DOBREV, V., eds. Proceedings of the 5th International Workshop Lie Theoru and Its Applications in Physics. 5th International Workshop Lie Theory and Its Aplicatipns. Varna, 16.06.2003 - 22.06.2003. Singapore: World Scientific. 2004, s. 403-413. ISBN 981-238-936-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Papers of the 12th International Colloquium on Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed.
Quantum Groups and Integrable Systems. Prague, 14.07.2003 - 16.07.2003. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav. 2003, ISSN 0009-0700.
Sborník
42.Q-Boson Realizations of the Quantum Algebras
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: GROUP 24 : PHYSICAL AND MATHEMATICAL ASPECTS OF SYMMETRIES. Group 24 Physical and Mathematical Aspects of Symmetries. Paris, 15.07.2002 - 20.07.2002. Bristol: Institute of Physics Publishing. 2003, s. 795-798. ISSN 0951-3248.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.On the Fock space realizations of nonlinear algebras describing the high spin fields in AdS spaces
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pashnev, A.
In: IVANOV, E. a LUKIERSKI, J., eds. Proceedings of 16th Born Symposium Supersymmetries and Quantum Symmetries. 16th Born Symposium Supersymmetries and Quantum Symmetries. Karpacz, 21.09.2001 - 25.01.2001. Dubna: JINR. 2002, s. 11-17. ISBN 5-85165-692-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
44.Papers of the 11-th International Colloquium on Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed.
Quantum Groups and Integrable Systems. Prague, 20.06.2002 - 22.06.2002. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav. 2002, ISSN 0009-0700.
Sborník
45.Nonlinear superposition formulae based on the Lie group SO(n+1,n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2002, 35(2), s. 2431-2440. ISSN 0305-4470. Dostupné z: http://stacs.iop.org/JPhysA/35/2431
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
46.Kvantové grupy a jejich ralizace
Navrátil, O.
2002. Docentská habilitační práce. Praha: Fakulta dopravní ČVUT.
Docentská habilitační práce
47.New q-Boson Realizations of the Quantum Groups U_q(A_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna, 27.07.2000 - 31.07.2000. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research. 2000, s. 351-357.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.New Boson Realizations of Quantum Groups U_q (A_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: Geometry and Physics. Geometry and Physics. Srní, 09.01.1999 - 15.01.1999. Palermo: Direzione e Redazione. 2000, s. 75-84.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.New q-Boson Realizations of the Quantum Groups UqA(n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: KRIVONOS, S., PASHNEV, A., a IVANOV, E., eds. Supersymmetries and Quantum Symmetries. Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna, 27.07.1999 - 31.07.1999. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research. 2000, s. 351-357.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.New Boson Realizations of the Quantum Groups UqA(n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: VANZURA, J., ed. The Proceeding of the 19th Winter School Geometry and Physics. 19th Winter School Geometry and Physics. Srni, 09.01.1999 - 15.01.1999. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. 2000, s. 9-15.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.New q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(C3)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: LUKIERSKI, J., FRYDRYSZAK, A., a POPOWICZ, Z., eds. New Symmetries and Integrable Models. XIV Max Born Symposium. Karpacz, 21.09.1999 - 24.09.1999. Singapore: World Scientific. 2000, s. 19-26. ISBN 981-02-4270-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Funkce komplexní proměnné
Nagy, J. - Navrátil, O.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, ISBN 80-01-02187-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
53.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š., - Vraštilová, O.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 26. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
54.The q_Boson Realizations of the Quantum Group U_q(C_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
International Journal of Modern Physics A. 1999, 14(28), s. 4491-4500. ISSN 0217-751X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
55.The q-Bosom Realizations of the Quantum Group Uq(Cn)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
International Journal of Modern Physics A. 1999, 14(28), s. 4491-4500. ISSN 0217-751X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
56.The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(Dn)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 1999, 32(34), s. 6141-6147. ISSN 0305-4470.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
57.The q-boson Realizations of the Quantum Groups U_q(D_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 1999, 32(34), s. 6141-6147. ISSN 0305-4470.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
58.Realizace kvantových algeber
Navrátil, O.
1999. Doktorská práce (Dr.). Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů.
UZPT
59.The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(Bn)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Czechoslovak Journal of Physics. 1998, 48(11), s. 1301-1306. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
60.Vertex Operators for the Central Extension of the Quantum Affine Algebra Uq(sl2)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Czechoslovak Journal of Physics. 1996, 46(12), s. 1203-1210. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
61.Boson realization of Yangians Y(sl(2)) and Y(sl(3))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Czechoslovak Journal of Physics. 1996, 46(2), s. 145-150. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
62.The q-boson Realizations of the Quantum Groups B2 and C2
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Czechoslovak Journal of Physics. 1994, 44(0), ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
63.A New Class of Realizations of Lie Algebra G2
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Thoma, M.
Czechoslovak Journal of Physics. 1993, 43(0), s. 697-703. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
64.The q-boson Realizations of the Quantum Group Uq(sl(n,C)
Burdík, Č. - Černý, L., - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 1993, 26(3), s. L83-L88. ISSN 1751-8113.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Navrátil, O.
2007 - 2013
MSM6840770039