covid-19 info

logo ČVUT

doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F308 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890714
E-mail:
navraond@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2
11LP - Lineární programování
11Y2FX - Funkce komplexní proměnné
Cvičení:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2
Kombinovaná forma studia:
11LP - Lineární programování

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nested Bethe Ansatz for RTT-Algebra of Uq(sp(4)) Type
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Particles and Nuclei Letters. 2020, 17(5), 789-793. ISSN 1547-4771.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2020)
2.Nested Bethe Ansatz for RTT–Algebra of$$U:q\bigl (\mathrm {sp}(2n)\bigr )$$ Type
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: Lie Theory and Its Applications in Physics. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2020. p. 319-328. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. vol. 335. ISSN 2194-1009. ISBN 978-981-15-7774-1.
Stať ve sborníku (2020)
3.Nested Bethe Ansatz for the RTT Algebra of sp(4) Type
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Theoretical and Mathematical Physics. 2019, 198(1), 1-16. ISSN 0040-5779.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
4.Journal of Physics: Conference Series
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Prague, 2018-07-09/2018-07-13. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. vol. 1194. ISSN 1742-6596.
Sborník (2019)
5.On Nested Bethe Ansatz for RTT Algebra of o(2n) Type
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Atomic Nuclei. 2018, 81(6), 776-780. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
6.Nested Bethe Ansatz for RTT-Algebras of sp(2n) Type
Navrátil, O. - Burdík, Č.
Physics of Particles and Nuclei. 2018, 49(5), 939-942. ISSN 1063-7796.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
7.Remarks towards the spectrum of the Heisenberg spin chain type models
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Fuksa, J. - Isaev, A P, - Krivonos, S.
Physics of Particles and Nuclei. 2015, 46(3), 277-309. ISSN 1063-7796.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
8.Extremal Vectors of the Verma Modules of the Lie Algebra B2 in Poincare-Birkhoff-Witt Basis
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Particles and Nuclei Letters. 2014, 11(7), 938-940. ISSN 1547-4771.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
9.Integrable Systems and Quantum Symmetries ISQS22
Burdík, Č. org. - Navrátil, O. org. - Pošta, S. org. - Fuksa, J. org., - Kerouš, P. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
10.Spin Chain Models of Free Fermions
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Isaev, A., - Krivonos, S.
In: Lie Theory and Its Applications in Physics. Heidelberg: Springer, 2014. pp. 301-309. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. ISSN 2194-1009. ISBN 978-4-431-55284-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
11.XXII INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRABLE SYSTEMS AND QUANTUM SYMMETRIES (ISQS-22)
Burdík, Č. ed. - Pošta, S. ed., - Navrátil, O. ed.
Prague, 2014-06-23/2015-06-29. Bristol: Journal of Physics: Conference Series (JPCS), 2014. ISSN 1742-6588.
Sborník (2014)
12.Extremal Vectors for Verma-Type Representation of B2
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Acta Polytechnica. 2013, 53(5), 399-404. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
13.Extremal Vectors for Verma-Type Representations of su(2,2)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Atomic Nuclei. 2013, 76(8), 977-982. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
14.Integrable Systems and Quantum Symmetries
Burdík, Č. org. - Navrátil, O. org. - Pošta, S. org., - Kerouš, P. org.
[Conference Hosting] 2013.
Pořádání konference (2013)
15.XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), 17-23 June 2012, Prague, Czech Republic
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Praha, 2012-06-17/2012-06-23. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2013. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
Sborník (2013)
16.Extremal Vectors for Verma Type Factor Representations of Uq(sl(3,C))
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Physics of Particles and Nuclei. 2012, 43(5), 700-702. ISSN 1063-7796.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
17.Integrable Systems and Quantum Symmetries ISQS20
Burdík, Č. org. - Pošta, S. org., - Navrátil, O. org.
[Conference Hosting] 2012.
Pořádání konference (2012)
18.7th International Conference on Quantum Theory and Symmetries (QTS7) 7-13 August 2011, Prague, Czech Republic
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed. - Pošta, S. ed. - Schnabl, M. ed., - Šnobl, L. ed.
Prague, 2011-08-07/2011-08-13. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2012. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588. ISBN 978-0-7354-0777-0.
Sborník (2012)
19.The New Formulas for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the so(5) Case
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Atomic Nuclei. 2011, 74(6), 852-862. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
20.Heighest Weight Representation for Sklyanin Alegebra sl(3)(u) with Application to the Gaudin Model
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Atomic Nuclei. 2011, 74(6), 863-869. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
21.The adjoint representation of quantum algebra Uq(sl2)
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Journal of Nonlinear Mathematical Physics. 2009, 16(1), 63-75. ISSN 1402-9251.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
22.Decomposition of the Enveloping Algebra so(5)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: Generalized Lie Theory in Mathematics,Physics and Beyond. Berlin: Springer, 2009. pp. 297-302. ISBN 978-3-540-85331-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
23.New Formula for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the sl(3) Case
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Regular and Chaotic Dynamics. 2008, 13(5), 403-416. ISSN 1560-3547.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
24.Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2))
Burdík, Č. - Havlíček, M. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Journal of Generalized Lie Theory and Applications. 2008, 2(3), 132-136. ISSN 1736-5279.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
25.The Adjoint Representation of Quantum Algebra U_q(sl(2))
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: JINR, 2008, pp. 233-236. ISBN 5-9530-0184-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
26.Rovnice matematicke fyziky
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2008. ISBN 978-80-01-04050-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
27.Advanced Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Prague, 2007-06-08/2007-06-13. Praha: CTU Publishing House, 2008. ISSN 1210-2709.
Sborník (2008)
28.Structure of the Enveloping Algebras
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Acta Polytechnica. 2007, 47(2), 25-31. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2007)
29.Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Physics of Atomic Nuclei. 2007, 70(3), 491-495. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
30.Dirac Formulation of Free Open String
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The Old and New Concepts of Physics. 2007, 4(4), 487-503. ISSN 1733-8026.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
31.Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2))
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
In: XXVI International Workshop on Geometical Methods in Physics. Melville, New York: American Institute of Physics, 2007. p. 175-179. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0470-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
32.On the Matrix 3x3 Exactly Solvable Models of the Type G2
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Journal of Nonlinear Mathematical Physics. 2006, 4(13), 27-36. ISSN 1402-9251.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
33.On Three Particle Matrix Calogero Models
Burdík, Č. - Pošta, S., - Navrátil, O.
Physics Letters A. 2006, 352(352), 362-370. ISSN 0375-9601.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
34.Integrable Systems and Quantum Symmetries
Pošta, S. org. - Burdík, Č. org., - Navrátil, O. org.
[Conference Hosting] 2006.
Pořádání konference (2006)
35.Matrix Solvable Calogero Models of G2 Type
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
In: Quantum Theory and Symmetries. Sofia: Heron Press, 2006, pp. 596-599. ISBN 954-580-195-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
36.Proceedings of the 15th International Colloquium on Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Pošta, S. ed., - Navrátil, O. ed.
Praha, 2006-06-15/2006-06-17. New York: Springer, 2006. ISSN 0011-4626.
Sborník (2006)
37.On Matrix Solvable Calogero Models of B2 Type
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Journal of Geometry and Symmetry in Physics. 2005, 6(6), 11-15. ISSN 1312-5192.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2005)
38.A Method for Construction of the Matrix Solvable Models
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005, 38(2), 1533-1542. ISSN 0305-4470.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
39.The q-Boson-Fermion Realizations of the Quantum Superalgebra Uq(osp(1/2))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Physics of Atomic Nuclei. 2005, 68(10), 1643-1645. ISSN 1063-7788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
40.Normal Ordering for the Deformed Heisenberg Algebra Involving the Reflection Operators
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005, 38(2), 2305-2310. ISSN 0305-4470.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
41.Papers of the 14-th International Colloquium Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Praha, 2005-06-16/2005-06-18. New York: Kluwer Press, 2005. ISSN 0011-4626.
Sborník (2005)
42.The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Prague, 2005-06-06/2005-06-10. Dubna: JINR, 2005. ISBN 5-9530-0100-2.
Sborník (2005)
43.The q-boson-fermion realizations of quantum superalgebra U_q(gl(2,1))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: JINR, 2004. p. 174-180. ISBN 5-9530-0042-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
44.The q-boso-fermion realizations of quantum superalgebra U_q(gl(m,n))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: Proceedings of the 5th International Workshop Lie Theoru and Its Applications in Physics. Singapore: World Scientific, 2004, pp. 403-413. ISBN 981-238-936-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
45.Papers of the 13-th International Colloquium Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed.
Praha, 2004-06-17/2004-06-19. New York: Kluwer Press, 2004. ISSN 0011-4626.
Sborník (2004)
46.Proceedings of International Conference Symmetry Methods in Physics
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Praha, 2004-06-21/2004-06-24. Dubna: JINR, 2004. ISBN 5-9530-0069-3.
Sborník (2004)
47.Q-Boson Realizations of the Quantum Algebras
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: GROUP 24 : PHYSICAL AND MATHEMATICAL ASPECTS OF SYMMETRIES. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2003. p. 795-798. ISSN 0951-3248.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
48.Papers of the 12th International Colloquium on Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed.
Prague, 2003-07-14/2003-07-16. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2003. ISSN 0009-0700.
Sborník (2003)
49.Nonlinear superposition formulae based on the Lie group SO(n+1,n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2002, 35(2), 2431-2440. ISSN 0305-4470.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2002)
50.On the Fock space realizations of nonlinear algebras describing the high spin fields in AdS spaces
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pashnev, A.
In: Proceedings of 16th Born Symposium Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: JINR, 2002. pp. 11-17. ISBN 5-85165-692-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
51.Papers of the 11-th International Colloquium on Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed.
Prague, 2002-06-20/2002-06-22. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2002. ISSN 0009-0700.
Sborník (2002)
52.Kvantové grupy a jejich ralizace
Navrátil, O.
Praha: Defense date 2002-11-28. Associate Professor Thesis. Fakulta dopravní ČVUT.
Docentská habilitační práce (2002)
53.New Boson Realizations of the Quantum Groups UqA(n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: The Proceeding of the 19th Winter School Geometry and Physics. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2000, pp. 9-15.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
54.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š., - Vraštilová, O.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 26. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
55.New q-Boson Realizations of the Quantum Groups U_q(A_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2000, pp. 351-357.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
56.New q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(C3)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: New Symmetries and Integrable Models. Singapore: World Scientific, 2000, pp. 19-26. ISBN 981-02-4270-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
57.New q-Boson Realizations of the Quantum Groups UqA(n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2000, pp. 351-357.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
58.New Boson Realizations of Quantum Groups U_q (A_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
In: Geometry and Physics. Palermo: Direzione e Redazione, 2000, pp. 75-84.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
59.Funkce komplexní proměnné
Nagy, J. - Navrátil, O.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02187-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2000)
60.The q-boson Realizations of the Quantum Groups U_q(D_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 1999, 32(34), 6141-6147. ISSN 0305-4470.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1999)
61.The q-Bosom Realizations of the Quantum Group Uq(Cn)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
International Journal of Modern Physics A. 1999, 14(28), 4491-4500. ISSN 0217-751X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1999)
62.The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(Dn)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and General. 1999, 32(34), 6141-6147. ISSN 0305-4470.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
63.The q_Boson Realizations of the Quantum Group U_q(C_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
International Journal of Modern Physics A. 1999, 14(28), 4491-4500. ISSN 0217-751X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
64.Realizace kvantových algeber
Navrátil, O.
Praha: Defense date 1999-06-16. Doctoral Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů.
STAZMJ (1999)
65.The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(Bn)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Czechoslovak Journal of Physics. 1998, 48(11), 1301-1306. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1998)
66.Boson realization of Yangians Y(sl(2)) and Y(sl(3))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Czechoslovak Journal of Physics. 1996, 46(2), 145-150. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (1996)
67.Vertex Operators for the Central Extension of the Quantum Affine Algebra Uq(sl2)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Czechoslovak Journal of Physics. 1996, 46(12), 1203-1210. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (1996)
68.The q-boson Realizations of the Quantum Groups B2 and C2
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Czechoslovak Journal of Physics. 1994, 44 ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1994)
69.A New Class of Realizations of Lie Algebra G2
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Thoma, M.
Czechoslovak Journal of Physics. 1993, 43 697-703. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (1993)
70.The q-boson Realizations of the Quantum Group Uq(sl(n,C)
Burdík, Č. - Černý, L., - Navrátil, O.
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 1993, 26(3), L83-L88. ISSN 1751-8113.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1993)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Navrátil, O.
2007 - 2013
MSM6840770039