doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F308 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890714
E-mail:
navraond@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2
11LP - Lineární programování
11Y2FX - Funkce komplexní proměnné
Cvičení:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2
Kombinovaná forma studia:
11LP - Lineární programování

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Remarks towards the spectrum of the Heisenberg spin chain type models
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Fuksa, J. - Isaev, A P, - Krivonos, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
2.Integrable Systems and Quantum Symmetries ISQS22
Burdík, Č. org. - Navrátil, O. org. - Pošta, S. org. - Fuksa, J. org., - Kerouš, P. org.
Pořádání konference (2014)
3.Spin Chain Models of Free Fermions
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Isaev, A., - Krivonos, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
4.XXII INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRABLE SYSTEMS AND QUANTUM SYMMETRIES (ISQS-22)
Burdík, Č. ed. - Pošta, S. ed., - Navrátil, O. ed.
Sborník (2014)
5.Extremal Vectors of the Verma Modules of the Lie Algebra B2 in Poincare-Birkhoff-Witt Basis
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
6.XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), 17-23 June 2012, Prague, Czech Republic
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Sborník (2013)
7.Extremal Vectors for Verma-Type Representation of B2
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
8.Extremal Vectors for Verma-Type Representations of su(2,2)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
9.Integrable Systems and Quantum Symmetries
Burdík, Č. org. - Navrátil, O. org. - Pošta, S. org., - Kerouš, P. org.
Pořádání konference (2013)
10.7th International Conference on Quantum Theory and Symmetries (QTS7) 7-13 August 2011, Prague, Czech Republic
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed. - Pošta, S. ed. - Schnabl, M. ed., - Šnobl, L. ed.
Sborník (2012)
11.Integrable Systems and Quantum Symmetries ISQS20
Burdík, Č. org. - Pošta, S. org., - Navrátil, O. org.
Pořádání konference (2012)
12.Extremal Vectors for Verma Type Factor Representations of Uq(sl(3,C))
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
13.Heighest Weight Representation for Sklyanin Alegebra sl(3)(u) with Application to the Gaudin Model
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
14.The New Formulas for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the so(5) Case
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
15.Decomposition of the Enveloping Algebra so(5)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
16.The adjoint representation of quantum algebra Uq(sl2)
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
17.Advanced Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Sborník (2008)
18.New Formula for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the sl(3) Case
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
19.Rovnice matematicke fyziky
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
20.The Adjoint Representation of Quantum Algebra U_q(sl(2))
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
21.Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2))
Burdík, Č. - Havlíček, M. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
22.Structure of the Enveloping Algebras
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2007)
23.Dirac Formulation of Free Open String
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
24.Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
25.Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2))
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
26.On the Matrix 3x3 Exactly Solvable Models of the Type G2
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
27.On Three Particle Matrix Calogero Models
Burdík, Č. - Pošta, S., - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
28.Proceedings of the 15th International Colloquium on Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Pošta, S. ed., - Navrátil, O. ed.
Sborník (2006)
29.Matrix Solvable Calogero Models of G2 Type
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
30.Integrable Systems and Quantum Symmetries
Pošta, S. org. - Burdík, Č. org., - Navrátil, O. org.
Pořádání konference (2006)
31.On Matrix Solvable Calogero Models of B2 Type
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2005)
32.The q-Boson-Fermion Realizations of the Quantum Superalgebra Uq(osp(1/2))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
33.Papers of the 14-th International Colloquium Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Sborník (2005)
34.The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Sborník (2005)
35.A Method for Construction of the Matrix Solvable Models
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
36.Normal Ordering for the Deformed Heisenberg Algebra Involving the Reflection Operators
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
37.Proceedings of International Conference Symmetry Methods in Physics
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Sborník (2004)
38.Papers of the 13-th International Colloquium Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed.
Sborník (2004)
39.The q-boso-fermion realizations of quantum superalgebra U_q(gl(m,n))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
40.The q-boson-fermion realizations of quantum superalgebra U_q(gl(2,1))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
41.Q-Boson Realizations of the Quantum Algebras
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
42.Papers of the 12th International Colloquium on Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed.
Sborník (2003)
43.On the Fock space realizations of nonlinear algebras describing the high spin fields in AdS spaces
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pashnev, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
44.Papers of the 11-th International Colloquium on Quantum Groups
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed.
Sborník (2002)
45.Nonlinear superposition formulae based on the Lie group SO(n+1,n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2002)
46.Kvantové grupy a jejich ralizace
Navrátil, O.
Docentská habilitační práce (2002)
47.New q-Boson Realizations of the Quantum Groups U_q(A_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
48.New Boson Realizations of Quantum Groups U_q (A_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
49.New q-Boson Realizations of the Quantum Groups UqA(n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
50.New Boson Realizations of the Quantum Groups UqA(n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
51.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š., - Vraštilová, O.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
52.Funkce komplexní proměnné
Nagy, J. - Navrátil, O.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2000)
53.New q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(C3)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
54.The q-boson Realizations of the Quantum Groups U_q(D_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1999)
55.Realizace kvantových algeber
Navrátil, O.
CLATDJ (1999)
56.The q_Boson Realizations of the Quantum Group U_q(C_n)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
57.The q-Bosom Realizations of the Quantum Group Uq(Cn)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1999)
58.The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(Dn)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
59.The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(Bn)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1998)
60.Vertex Operators for the Central Extension of the Quantum Affine Algebra Uq(sl2)
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (1996)
61.Boson realization of Yangians Y(sl(2)) and Y(sl(3))
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1996)
62.The q-boson Realizations of the Quantum Groups B2 and C2
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1994)
63.A New Class of Realizations of Lie Algebra G2
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Thoma, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (1993)
64.The q-boson Realizations of the Quantum Group Uq(sl(n,C)
Burdík, Č. - Černý, L., - Navrátil, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1993)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Navrátil, O.
2007 - 2013
MSM6840770039