RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-224359916
+420-224890709
E-mail:
hyksomag@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Osobní www stránky
http://euler.fd.cvut.cz/~hyksova/

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Wahrscheinlichkeitsinterpretationen in den tschechischen Ländern
Hykšová, M.
In: ULLRICH, P., et al., eds. Mathematische Streiflichter. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2017, s. 168-181. Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften. sv. 84. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-64-9.
Kapitola v zahraniční jiné knize
2.Mathematische Streiflichter
Hupp, I. ed. - Ullrich, P. ed. - Boehme, H. ed., - Hykšová, M. ed.
1. vyd. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2017, Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften. sv. 84. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-64-9.
Kniha - sborník (pro KAP)
3.Geometrie lineárního modelu
Línek, V. - Hykšová, M. supervisor
2016. Doktorská práce (Ph.D.).
Doktorská práce (Ph.D.)
4.Zdůvodňování v počtu pravděpodobnosti
Hykšová, M.
In: HROMADOVÁ, J. a SLAVÍK, A., eds. Cesty k matematice II. Cesty k matematice II. Praha, 22.09.2016 - 23.09.2016. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2016, s. 34-41. ISBN 978-80-7378-326-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
5.Počátky teorie kooperativních her
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. 37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, s. 11-24. ISBN 978-80-7378-317-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině
6.Emanuel Czuber und die Theorie der Wahrscheinlichkeit
Hykšová, M.
In: FOTHE, M., et al., eds. Mathematik und Anwendungen. Bad Berka: Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. 2014, s. 58-64. Forum. sv. 14. ISBN 978-3-00-044940-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize
7.Pravděpodobnost v aplikačních úlohách
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2014, 23(3), s. 171-179. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
8.Kurt Hensel a p-adická čísla
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, s. 161-164. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
9.Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
Hykšová, M. - Robová, J. - Hromadová, J. - Odvárko, O. - Pavlíková, P., - Slavík, A.
Praha: Prometheus. 2014, ISBN 978-80-7196-445-2.
Středoškolská učebnice (nejde do RIV)
10.Emanuel Czuber und sein Wirken in Prag
Hykšová, M.
In: FISCHER, H. a DESCHAUER, S., eds. Zeitläufte der Mathematik. Tagung zur Geschichte der Mathematik, Freising 2011. Freising, 01.06.2011 - 05.06.2011. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2012, s. 109-118. Algorismus: Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften.. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-50-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.Early History of Geometric Probability and Stereology
Hykšová, M. - Kalousová, A., - Saxl, Ivan
Image Analysis and Stereology. 2012, 31(1), s. 1-16. ISSN 1580-3139.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
12.Teaching Probability: Motivations from Philosophy and Practical Life
Hykšová, M.
Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ). 2012, 3(3), s. 647-654. ISSN 2040-2589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
13.Hazardní hry a výuka pravděpodobnosti
Hykšová, M.
In: SLAVÍK, A., ed. Matematika a reálný svět. Matematika a reálný svět. Praha, 20.09.2012 - 22.09.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, s. 76-81. ISBN 978-80-7378-231-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
14.Probability in Science, Philosophy and Everyday Life
Hykšová, M.
In: AKMAYEVA, G. A. a SHONIREGUN, Ch., eds. LICE-2011 Proceedings. London International Conference on Education. London, 07.11.2011 - 10.11.2011. London: Infonomics Society. 2011, s. 150-153. ISBN 978-1-908320-03-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Seminář Matematika, fyzika a podpora jejich výuky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(1), s. 85-86. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
16.Geometric Probability Applications through Historical Excursion
Hykšová, M.
In: TZANAKIS, C., BARBIN, E., a KRONFELLNER, M., eds. History and Epistemology in Mathematics Education. Proceedings of the Sixth European Summer University ESU 6. European Summer University: History and Epistemology in Mathematics Education. Wien, 19.07.2010 - 23.07.2010. Vienna: Vienna University of Technology. 2011, s. 211-222. ISBN 978-3-85493-208-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(1), s. 82-83. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
18.Eintauchen in die Mathematische Vergangenheit
Hykšová, M. ed. - Reich, U. ed.
Tagung zur Geschichte der Mathematik. Pfalzgrafenweiler, 20.05.2009 - 24.05.2009. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2011, Algorismus. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-44-1.
Sborník
19.Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů
Hykšová, M.
1. vyd. Praha: Matfyzpress. 2011, Dějiny matematiky. sv. 51. ISBN 978-80-7378-192-7.
Vědecká kniha česky
20.Počátky odborné kariéry Emanuela Czubera
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 32. mezinárodní konference Historie matematiky. 32. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 26.08.2011 - 30.08.2011. Praha: Matfyzpress. 2011, s. 193-200. ISBN 978-80-7378-172-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
21.Karel Vorovka and Philosophy of Mathematics
Hykšová, M.
In: BINDER, Ch., ed. X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Ist Mathematik politisch Korrekt?. X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Miesenbach, 30.05.2010 - 05.06.2010. Wien: Technische Universität. 2011, s. 226-232.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Stereologie - poučení z historie
Hykšová, M.
In: ŠÍR, Z., LÁVIČKA, M., a ŠRUBAŘ, J., eds. 30. konference o geometrii a grafice. 30. konference o geometrii a grafice. Zlenice, 06.09.2010 - 09.09.2010. Praha: Matfyzpress. 2010, s. 111-118. ISBN 978-80-7378-136-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
23.Kurzové sázky - mohou být k něčemu dobré?
Hykšová, M.
In: LÁVIČKA, M. a BASTL, B., eds. Setkání učitelů matematiky. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2010. Srní na Šumavě, 04.11.2010 - 06.11.2010. Plzeň: Vydavatelský servis. 2010, s. 127-132. ISBN 978-80-86843-29-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
24.Pravděpodobnost - nástroj pro přežití
Hykšová, M. - Línek, V.
In: STEHLÍKOVÁ, N. a TEJLAKOVÁ, L., eds. Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Praha, 18.02.2010 - 19.02.2010. Praha: UK PedF. 2010, s. 89-94. ISBN 978-80-7290-483-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
25.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(1), s. 76-79. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
26.9. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(1), s. 75-76. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
27.Bruno de Finetti (1906 - 1985) a filosofie pravděpodobnosti
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 133-136. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.Philosophical Conception of Probability in the Work of T. G. Masaryk and K. Voroka
Hykšová, M.
Informační bulletin České statistické společnosti. 2010, 22(3), s. 49-56. ISSN 1210-8022.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
29.Karel Rychlík and His Mathematical Contributions
Hykšová, M.
In: TOEPELL, M., ed. Mathematik im Wandel. Hildesheim: Verlag Franzbecker KG Hildesheim. 2009, s. 261-270. Anregungen zu einem fächerübergreifenden Mathematikunterricht. sv. 4. ISBN 978-3-88120-410-1.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize
30.Bolzano, Cauchy a čeští matematici dvacátého století
Hykšová, M.
In: Semináře a studie k dějinám vědy. Edice Práce z dějin vědy, svazek č. 21.. Česko-francouzská spolupráce v matematice. Praha, 22.01.2001. Praha: Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 2009, s. 81-103. ISBN 978-80-7285-050-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
31.Karel Vorovka (1879-1929) - matematik a filosof
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 21.08.2009 - 25.08.2009. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2009, s. 116-119. ISBN 978-80-7378-092-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.Geometrická pravděpodobnost ve výuce matematiky
Hykšová, M.
In: LÁVIČKA, M., MUŽÁKOVÁ, K., a PŘÍVRATSKÁ, J., eds. 29. konference o geometrii a grafice. 29. konference o geometrii a grafice. Doubice, 07.09.2009 - 10.09.2009. Praha: Polyglot. 2009, s. 139-144. ISBN 80-86195-61-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
33.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2009, 18(5), s. 317-318. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
34.Origins of Geometric Probability and Stereology
Hykšová, M. - Saxl, I.
In: Stereology and Image Analysis, ECS 10 - The 10th European Congress of ISS. 10th European Congress of Stereology and Image Analysis. Milano, 22.06.2009 - 26.06.2009. Bologna: Progetto Leonardo. 2009, s. 173-178. ISBN 978-88-7488-310-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Zasažen bleskem. Podivuhodný svět pravděpodobností
Hykšová, M.
1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR. 2008, ISBN 978-80-200-1645-4.
Překlad monografie (nejde do RIV)
36.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2008, 53(4), s. 321-322. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
37.Filozofické pojetí pravděpodobnosti v díle T. G. Masaryka a K. Vorovky
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, s. 115-118. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.29. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2008, 53(4), s. 322. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
39.Contribution of Czech Mathematicians To Probability Theory
Hykšová, M.
In: Proceedings of the 5th European Summer University. The 5th European Summer University. Praha, 19.07.2007 - 24.07.2007. Plzeň: Vydavatelský servis. 2008, s. 829-840. ISBN 978-80-86843-19-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
40.Podivuhodný svět pravděpodobností
Hykšová, M.
In: LÁVIČKA, M. a BASTL, B., eds. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. Srní, 06.11.2008 - 08.11.2008. Plzeň: JČMF. 2008, s. 127-133. ISBN 978-80-86843-21-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
41.Enhancement of Technical Applications in the Subject Mathematics for Aeronautical Branches at the Faculty of Transportation Sciences, CTU
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2007. Workshop 2007. Praha, 19.02.2007 - 23.02.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03667-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
42.VIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2007, 17(4), s. 248-249. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
43.Geometrické pravděpodobnosti na přelomu 19. a 20. století
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M., ed. 28. mezinárodní konference Historie matematiky. 28. mezinárodní konference Historie Matematiky. Jevíčko, 24.08.2007 - 28.08.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, s. 37-40. ISBN 978-80-7378-016-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
44.B. Heidergott, G.J. Olsder, J. van der Woude: Max Plus at Work - Modelling and Analysis of Synchronized Systems - A Course on Max-Plus Algebra and Its Applications
Hykšová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 2007, 2007(63), s. 56. ISSN 1027-488X. Dostupné z: http://www.ems-ph.org/newsletter/pdf/2007-03-63.pdf
Recenze monografie (v časopisu)
45.XIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(1), s. 79-80. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
46.VIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), s. 256-257. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
47.27. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(1), s. 79-80. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
48.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), s. 257-258. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
49.Wanderschaft in der Mathematik
Hykšová, M. ed. - Reich, U. ed.
Tagung zur Geschichte der Mathematik. Rummelsberg bei Nürnberg, 04.05.2005 - 08.05.2005. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2006, ISBN 3-936905-15-0. Dostupné z: http://webapp.rrz.uni-hamburg.de/%7Esyllogism/Rummelsberg2005/
Sborník
50.VII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2006, 15(6), s. 379. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
51.Origins of Axiomatic Probability Theory in Bohemia
Hykšová, M.
In: HYKŠOVÁ, M. a REICH, U., eds. Wanderschaft in der Mathematik. Tagung zur Geschichte der Mathematik. Rummelsberg bei Nürnberg, 04.05.2005 - 08.05.2005. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2006, s. 136-146. ISBN 3-936905-15-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Matematika kolektivního rozhodování
Hykšová, M.
In: PŘÍVRATSKÁ, J., PŘÍHONSKÁ, J., a ANDREJSOVÁ, D., eds. International Conference Presentation of Mathematics '05. International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec, 20.09.2005 - 23.09.2005. Liberec: Technická univerzita. 2006, s. 105-112. ISBN 80-7372-055-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
53.XIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2006, 16(4), s. 248-249. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
54.Historický vývoj matematiky ve vyučování matematice v ZŠ
Hykšová, M. - Fuchs, E.
In: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2006, s. 1-91. ISBN 80-7015-097-1.
Kapitola v jiné knize česky
55.From Parlor Games to Computer Networks
Hykšová, M.
In: BINDER, Ch., ed. VIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. VIII. Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte. Miesenbach, 21.05.2006 - 27.05.2006. Wien: Technische Universität. 2006, s. 184-191.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Cambridge Scientific Minds
Hykšová, M.
Zentralblatt für Mathematik. 2006, 2006(1099.01020), s. 1. ISSN 0044-4235. Dostupné z: http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/advanced/?q=an:1099.01020&format=complete
Recenze monografie (v časopisu)
57.Mathematics in ancient Egypt and Mesopotamia
Hykšová, M.
Zentralblatt für Mathematik. 2006, 2006(Zbl pre021), s. 1. ISSN 0044-4235.
Recenze monografie (v časopisu)
58.26. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2006, 51(4), s. 346-347. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
59.VII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2006, 51(4), s. 347. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
60.Decentralization in Traffic Control from the Historical Perspective
Hykšová, M.
In: Operations Research 2006. Operations Research 2006. Karlsruhe, 04.09.2006 - 08.09.2006. Karlsruhe: Universität Karlsruhe. 2006, s. 428.
Abstrakt ve sborníku
61.Evropa ve vědě - věda v Evropě: 1500 - 2000
Hykšová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(2), s. 144-145. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
62.Support and Development of Active Approach to Mathematical Education
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 48-49. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
63.Support of Individual Education at Bachelor's Stage of Study
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 46-47. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
64.Improvement of the Course Game Theory and Optimal Decisions
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 44-45. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
65.Game Theory and Life
Hykšová, M.
In: Aplimat 2004. Aplimat 2004. Bratislava, 03.02.2004 - 06.02.2004. Bratislava: STU v Bratislave. 2004, s. 495-500. ISBN 80-227-1995-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.Historické počátky teorie her
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a FUCHS, E., eds. Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2004, s. 69-98. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky
67.Several Milestones in the History of Game Theory
Hykšová, M.
In: BINDER, Ch., ed. VII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. VII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Miesenbach, 16.05.2004 - 22.05.2004. Wien: Technische Universität. 2004, s. 49-56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
68.6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, 49(1), s. 80-81. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
69.24. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, 49(1), s. 81. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
70.Teorie her a politologie
Hykšová, M.
28.08.2004.
Nepublikovaná přednáška
71.Game Theory - Motivation for Mathematical Education
Hykšová, M.
In: VUJOŠEVIČ, S. a MOSUROVIČ, M., eds. XIth Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro. Book of Abstracts. XIth Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro. Petrovac, 28.09.2004 - 03.10.2004. Podgorica: University of Podgorica. 2004, s. 97-98.
Abstrakt ve sborníku
72.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, 49(4), s. 347-348. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
73.Joseph W. Dauben, Christoph J. Scriba: Writing the History of Mathematics: Its Historical Development
Hykšová, M.
Mathematica Bohemica. 2004, 192(3), s. 333-334. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
74.Introduction to Queueing Networks
Hykšová, M.
Neural Network World. 2003, 13(1), s. 103-105. ISSN 1210-0552.
Recenze monografie (v časopisu)
75.Karel Rychlík (1885 - 1968)
Hykšová, M.
1. vyd. Praha: Prometheus. 2003, ISBN 80-7196-259-7.
Jiná kniha česky
76.Modul Fyzika-dle JAR 66, Modul Matematika-dle JAR 66
Nováková, D. - Hykšová, M.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2003, ISBN 80-7204-314-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
77.Teorie her-prezentace a motivace
Hykšová, M.
In: Prezentace matematiky - sborník příspěvků. Presentation of Mathematics. Liberec, 09.09.2003 - 12.09.2003. Liberec: Technická univerzita. 2003, s. 35-42. ISBN 80-7083-739-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
78.6. seminář z historie matematiky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2003, 13(4), s. 252-253. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
79.XI.seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2002, 12(4), s. 250-251. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
80.A Methodological Approach to Global Evaluation of the Scientific Work of a Personality
Hykšová, M.
In: 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuehofen an der Ybbs, 28.04.2002 - 04.05.2002. Wien: Österreichische Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte. 2002, s. 127-135.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
81.Karel Rychlík (1885-1968)
Hykšová, M.
2002. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze.
Doktorská práce (Ph.D.)
82.Prof. K Rychlík a axiomatická teorie pravděpodobnosti
Hykšová, M.
16.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
83.XI.seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky a 23.letní škola historie matematiky
Hykšová, M.
Učitel matematiky. 2002, 11(1 (45)), s. 59-61. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
84.Game Theory and Its Applications-the Origin and Development
Hykšová, M.
05.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
85.Game Theory and Its Applications-the Origin and Development
Hykšová, M.
02.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
86.Vznik a vývoj teorie her
Hykšová, M.
24.08.2002.
Nepublikovaná přednáška
87.A Methodological Approach to global Evaluation of the Scicutific Work of a Personality
Hykšová, M.
28.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
88.prof. K. Rychlík a axiomatická teorie pravděpodobnosti
Hykšová, M.
15.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
89.Bolzano's Inheritance Research in Bohemia
Hykšová, M.
In: Mathematics throughout the Ages. 11th Novembertagung on the History of Mathematics. Brno, 02.11.2001 - 05.11.2001. Praha: Prometheus. 2001, s. 67-91. ISBN 80-7196-219-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
90.Life and Work of Karel Rychlík
Hykšová, M.
In: Mathematics throughout the Ages. 11th Novembertagung on the History of Mathematics. Brno, 02.11.2001 - 05.11.2001. Praha: Prometheus. 2001, s. 258-286. ISBN 80-7196-219-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
91.Karel Rychlík and His Mathematical Contributions
Hykšová, M.
09.05.2001.
Nepublikovaná přednáška
92.Fraktáty a objektově orientované programování
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2001, 46(3), s. 232-253. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
93.Metodický přístup ke komplexnímu zhodnocení vědecké práce osobnosti
Hykšová, M.
20.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
94.Bolzano, Cauchy a čeští matematici 20. století
Hykšová, M.
22.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
95.A Methodological Approach to Global Evaluation of the Scientific Work of a Personality
Hykšová, M.
06.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
96.Jak se vyvíjel pojem funkce
Hykšová, M.
21.08.2001.
Nepublikovaná přednáška
97.Karel Rychlík
Hykšová, M.
06.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
98.Algebraická čísla
Hykšová, M.
14.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
99.Life and Work of Karel Rychlík
Hykšová, M.
04.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
100.Karel Rychlík a Bernard Bolzano
Hykšová, M.
In: IX. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. IX. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Jevíčko, 17.08.1998 - 20.08.1998. Praha: Prometheus. 2000, s. 51-62. ISBN 80-7196-168-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Historie geometrické pravděpodobnosti v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
Hykšová, M.
2009 - 2011
IAA801240901
2.Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů
Hykšová, M.
2009 - 2011
GA401/09/1850
3.Inovace výuky teorie her - rozvoj humanitního vzdělávání studentů technické vysoké školy
Hykšová, M.
2008 - 2008
1843/2008
4.Posílení technických aplikací v předmětu Matematická analýza pro obory Profesionální pilot a Technologie údržby letadel bakalářského studia na FD ČVUT
Hykšová, M.
2006 - 2006
744
5.Zkvalitnění výuky předmětu Teorie her a optimální rozhodování
Hykšová, M.
2004 - 2004
CTU0418816
6.Podpora individuálního vzdělávání v bakalářském stupni studia
Hykšová, M.
2004 - 2004
2107/F1
7.Příprava předmětů na studijní program v anglickém jazyce
Hykšová, M.
2003 - 2003
2528/F1
8.Teorie her a optimální rozhodování
Hykšová, M.
2002 - 2002
2134