info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-224359916
+420-224890709
E-mail:
hyksomag@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
vedoucí / katedra aplikované matematiky / FD
člen grémia / FD
Osobní www stránky
http://euler.fd.cvut.cz/~hyksova/

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11TER - Teorie her a optimální rozhodování

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11CAL1 - Calculus 1 (přednášející, cvičící)
11CAL2 - Calculus 2 (přednášející, cvičící)
11TER - Teorie her a optimální rozhodování (přednášející, cvičící)
11Y2LG - Logika inženýrského myšlení (přednášející, cvičící)
611TER - Teorie her a optimální rozhodování (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Matematické nástroje pro moderní letectví
  11X1NL - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S