RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-224359916
+420-224890709
E-mail:
hyksomag@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Osobní www stránky
http://euler.fd.cvut.cz/~hyksova/

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Počátky teorie kooperativních her
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. 37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, s. 11-24. ISBN 978-80-7378-317-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině
2.Geometrie lineárního modelu
Línek, V. - Hykšová, M. supervisor
2016. Doktorská práce (Ph.D.).
Doktorská práce (Ph.D.)
3.Zdůvodňování v počtu pravděpodobnosti
Hykšová, M.
In: HROMADOVÁ, J. a SLAVÍK, A., eds. Cesty k matematice II. Cesty k matematice II. Praha, 22.09.2016 - 23.09.2016. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2016, s. 34-41. ISBN 978-80-7378-326-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
4.Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
Hykšová, M. - Robová, J. - Hromadová, J. - Odvárko, O. - Pavlíková, P., - Slavík, A.
Praha: Prometheus. 2014, ISBN 978-80-7196-445-2.
Středoškolská učebnice (nejde do RIV)
5.Emanuel Czuber und die Theorie der Wahrscheinlichkeit
Hykšová, M.
In: FOTHE, M., et al., eds. Mathematik und Anwendungen. Bad Berka: Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. 2014, s. 58-64. Forum. sv. 14. ISBN 978-3-00-044940-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize
6.Pravděpodobnost v aplikačních úlohách
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2014, 23(3), s. 171-179. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
7.Kurt Hensel a p-adická čísla
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, s. 161-164. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
8.Emanuel Czuber und sein Wirken in Prag
Hykšová, M.
In: FISCHER, H. a DESCHAUER, S., eds. Zeitläufte der Mathematik. Tagung zur Geschichte der Mathematik, Freising 2011. Freising, 01.06.2011 - 05.06.2011. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2012, s. 109-118. Algorismus: Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften.. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-50-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Hazardní hry a výuka pravděpodobnosti
Hykšová, M.
In: SLAVÍK, A., ed. Matematika a reálný svět. Matematika a reálný svět. Praha, 20.09.2012 - 22.09.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, s. 76-81. ISBN 978-80-7378-231-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
10.Early History of Geometric Probability and Stereology
Hykšová, M. - Kalousová, A., - Saxl, Ivan
Image Analysis and Stereology. 2012, 31(1), s. 1-16. ISSN 1580-3139.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
11.Teaching Probability: Motivations from Philosophy and Practical Life
Hykšová, M.
Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ). 2012, 3(3), s. 647-654. ISSN 2040-2589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
12.Eintauchen in die Mathematische Vergangenheit
Hykšová, M. ed. - Reich, U. ed.
Tagung zur Geschichte der Mathematik. Pfalzgrafenweiler, 20.05.2009 - 24.05.2009. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2011, Algorismus. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-44-1.
Sborník
13.Probability in Science, Philosophy and Everyday Life
Hykšová, M.
In: AKMAYEVA, G. A. a SHONIREGUN, Ch., eds. LICE-2011 Proceedings. London International Conference on Education. London, 07.11.2011 - 10.11.2011. London: Infonomics Society. 2011, s. 150-153. ISBN 978-1-908320-03-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Geometric Probability Applications through Historical Excursion
Hykšová, M.
In: BARBIN, E., TZANAKIS, C., a KRONFELLNER, M., eds. History and Epistemology in Mathematics Education. Proceedings of the Sixth European Summer University ESU 6. European Summer University: History and Epistemology in Mathematics Education. Wien, 19.07.2010 - 23.07.2010. Vienna: Vienna University of Technology. 2011, s. 211-222. ISBN 978-3-85493-208-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(1), s. 82-83. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
16.Seminář Matematika, fyzika a podpora jejich výuky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(1), s. 85-86. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
17.Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů
Hykšová, M.
1. vyd. Praha: Matfyzpress. 2011, Dějiny matematiky. sv. 51. ISBN 978-80-7378-192-7.
Vědecká kniha česky
18.Počátky odborné kariéry Emanuela Czubera
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 32. mezinárodní konference Historie matematiky. 32. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 26.08.2011 - 30.08.2011. Praha: Matfyzpress. 2011, s. 193-200. ISBN 978-80-7378-172-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
19.Karel Vorovka and Philosophy of Mathematics
Hykšová, M.
In: BINDER, Ch., ed. X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Ist Mathematik politisch Korrekt?. X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Miesenbach, 30.05.2010 - 05.06.2010. Wien: Technische Universität. 2011, s. 226-232.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.9. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(1), s. 75-76. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
21.Philosophical Conception of Probability in the Work of T. G. Masaryk and K. Voroka
Hykšová, M.
Informační bulletin České statistické společnosti. 2010, 22(3), s. 49-56. ISSN 1210-8022.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
22.Pravděpodobnost - nástroj pro přežití
Hykšová, M. - Línek, V.
In: TEJLAKOVÁ, L. a STEHLÍKOVÁ, N., eds. Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Praha, 18.02.2010 - 19.02.2010. Praha: UK PedF. 2010, s. 89-94. ISBN 978-80-7290-483-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
23.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(1), s. 76-79. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
24.Kurzové sázky - mohou být k něčemu dobré?
Hykšová, M.
In: BASTL, B. a LÁVIČKA, M., eds. Setkání učitelů matematiky. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2010. Srní na Šumavě, 04.11.2010 - 06.11.2010. Plzeň: Vydavatelský servis. 2010, s. 127-132. ISBN 978-80-86843-29-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
25.Stereologie - poučení z historie
Hykšová, M.
In: LÁVIČKA, M., ŠRUBAŘ, J., a ŠÍR, Z., eds. 30. konference o geometrii a grafice. 30. konference o geometrii a grafice. Zlenice, 06.09.2010 - 09.09.2010. Praha: Matfyzpress. 2010, s. 111-118. ISBN 978-80-7378-136-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
26.Bruno de Finetti (1906 - 1985) a filosofie pravděpodobnosti
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 133-136. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
27.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2009, 18(5), s. 317-318. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
28.Karel Vorovka (1879-1929) - matematik a filosof
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 21.08.2009 - 25.08.2009. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2009, s. 116-119. ISBN 978-80-7378-092-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.Origins of Geometric Probability and Stereology
Hykšová, M. - Saxl, I.
In: Stereology and Image Analysis, ECS 10 - The 10th European Congress of ISS. 10th European Congress of Stereology and Image Analysis. Milano, 22.06.2009 - 26.06.2009. Bologna: Progetto Leonardo. 2009, s. 173-178. ISBN 978-88-7488-310-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
30.Geometrická pravděpodobnost ve výuce matematiky
Hykšová, M.
In: MUŽÁKOVÁ, K., LÁVIČKA, M., a PŘÍVRATSKÁ, J., eds. 29. konference o geometrii a grafice. 29. konference o geometrii a grafice. Doubice, 07.09.2009 - 10.09.2009. Praha: Polyglot. 2009, s. 139-144. ISBN 80-86195-61-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
31.Bolzano, Cauchy a čeští matematici dvacátého století
Hykšová, M.
In: Semináře a studie k dějinám vědy. Edice Práce z dějin vědy, svazek č. 21.. Česko-francouzská spolupráce v matematice. Praha, 22.01.2001. Praha: Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 2009, s. 81-103. ISBN 978-80-7285-050-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.Karel Rychlík and His Mathematical Contributions
Hykšová, M.
In: TOEPELL, M., ed. Mathematik im Wandel. Hildesheim: Verlag Franzbecker KG Hildesheim. 2009, s. 261-270. Anregungen zu einem fächerübergreifenden Mathematikunterricht. sv. 4. ISBN 978-3-88120-410-1.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize
33.Zasažen bleskem. Podivuhodný svět pravděpodobností
Hykšová, M.
1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR. 2008, ISBN 978-80-200-1645-4.
Překlad monografie (nejde do RIV)
34.Podivuhodný svět pravděpodobností
Hykšová, M.
In: BASTL, B. a LÁVIČKA, M., eds. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. Srní, 06.11.2008 - 08.11.2008. Plzeň: JČMF. 2008, s. 127-133. ISBN 978-80-86843-21-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2008, 53(4), s. 321-322. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
36.Filozofické pojetí pravděpodobnosti v díle T. G. Masaryka a K. Vorovky
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, s. 115-118. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
37.Contribution of Czech Mathematicians To Probability Theory
Hykšová, M.
In: Proceedings of the 5th European Summer University. The 5th European Summer University. Praha, 19.07.2007 - 24.07.2007. Plzeň: Vydavatelský servis. 2008, s. 829-840. ISBN 978-80-86843-19-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
38.29. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2008, 53(4), s. 322. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
39.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), s. 257-258. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
40.VIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), s. 256-257. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
41.27. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(1), s. 79-80. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
42.XIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(1), s. 79-80. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
43.VIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2007, 17(4), s. 248-249. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
44.Geometrické pravděpodobnosti na přelomu 19. a 20. století
Hykšová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M., ed. 28. mezinárodní konference Historie matematiky. 28. mezinárodní konference Historie Matematiky. Jevíčko, 24.08.2007 - 28.08.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, s. 37-40. ISBN 978-80-7378-016-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
45.B. Heidergott, G.J. Olsder, J. van der Woude: Max Plus at Work - Modelling and Analysis of Synchronized Systems - A Course on Max-Plus Algebra and Its Applications
Hykšová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 2007, 2007(63), s. 56. ISSN 1027-488X. Dostupné z: http://www.ems-ph.org/newsletter/pdf/2007-03-63.pdf
Recenze monografie (v časopisu)
46.Enhancement of Technical Applications in the Subject Mathematics for Aeronautical Branches at the Faculty of Transportation Sciences, CTU
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2007. Workshop 2007. Praha, 19.02.2007 - 23.02.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03667-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
47.Wanderschaft in der Mathematik
Hykšová, M. ed. - Reich, U. ed.
Tagung zur Geschichte der Mathematik. Rummelsberg bei Nürnberg, 04.05.2005 - 08.05.2005. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2006, ISBN 3-936905-15-0. Dostupné z: http://webapp.rrz.uni-hamburg.de/%7Esyllogism/Rummelsberg2005/
Sborník
48.Matematika kolektivního rozhodování
Hykšová, M.
In: ANDREJSOVÁ, D., PŘÍHONSKÁ, J., a PŘÍVRATSKÁ, J., eds. International Conference Presentation of Mathematics '05. International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec, 20.09.2005 - 23.09.2005. Liberec: Technická univerzita. 2006, s. 105-112. ISBN 80-7372-055-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.From Parlor Games to Computer Networks
Hykšová, M.
In: BINDER, Ch., ed. VIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. VIII. Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte. Miesenbach, 21.05.2006 - 27.05.2006. Wien: Technische Universität. 2006, s. 184-191.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Historický vývoj matematiky ve vyučování matematice v ZŠ
Hykšová, M. - Fuchs, E.
In: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2006, s. 1-91. ISBN 80-7015-097-1.
Kapitola v jiné knize česky
51.XIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2006, 16(4), s. 248-249. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
52.Decentralization in Traffic Control from the Historical Perspective
Hykšová, M.
In: Operations Research 2006. Operations Research 2006. Karlsruhe, 04.09.2006 - 08.09.2006. Karlsruhe: Universität Karlsruhe. 2006, s. 428.
Abstrakt ve sborníku
53.Cambridge Scientific Minds
Hykšová, M.
Zentralblatt für Mathematik. 2006, 2006(1099.01020), s. 1. ISSN 0044-4235. Dostupné z: http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/advanced/?q=an:1099.01020&format=complete
Recenze monografie (v časopisu)
54.Mathematics in ancient Egypt and Mesopotamia
Hykšová, M.
Zentralblatt für Mathematik. 2006, 2006(Zbl pre021), s. 1. ISSN 0044-4235.
Recenze monografie (v časopisu)
55.26. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2006, 51(4), s. 346-347. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
56.VII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2006, 51(4), s. 347. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
57.VII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2006, 15(6), s. 379. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
58.Origins of Axiomatic Probability Theory in Bohemia
Hykšová, M.
In: REICH, U. a HYKŠOVÁ, M., eds. Wanderschaft in der Mathematik. Tagung zur Geschichte der Mathematik. Rummelsberg bei Nürnberg, 04.05.2005 - 08.05.2005. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag. 2006, s. 136-146. ISBN 3-936905-15-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
59.Improvement of the Course Game Theory and Optimal Decisions
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 44-45. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
60.Evropa ve vědě - věda v Evropě: 1500 - 2000
Hykšová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(2), s. 144-145. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
61.Support and Development of Active Approach to Mathematical Education
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 48-49. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
62.Support of Individual Education at Bachelor's Stage of Study
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 46-47. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
63.Game Theory and Life
Hykšová, M.
In: Aplimat 2004. Aplimat 2004. Bratislava, 03.02.2004 - 06.02.2004. Bratislava: STU v Bratislave. 2004, s. 495-500. ISBN 80-227-1995-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Historické počátky teorie her
Hykšová, M.
In: FUCHS, E. a BEČVÁŘ, J., eds. Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2004, s. 69-98. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky
65.24. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, 49(1), s. 81. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
66.6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, 49(1), s. 80-81. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
67.Teorie her a politologie
Hykšová, M.
28.08.2004.
Nepublikovaná přednáška
68.Game Theory - Motivation for Mathematical Education
Hykšová, M.
In: VUJOŠEVIČ, S. a MOSUROVIČ, M., eds. XIth Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro. Book of Abstracts. XIth Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro. Petrovac, 28.09.2004 - 03.10.2004. Podgorica: University of Podgorica. 2004, s. 97-98.
Abstrakt ve sborníku
69.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, 49(4), s. 347-348. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
70.Several Milestones in the History of Game Theory
Hykšová, M.
In: BINDER, Ch., ed. VII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. VII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Miesenbach, 16.05.2004 - 22.05.2004. Wien: Technische Universität. 2004, s. 49-56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Joseph W. Dauben, Christoph J. Scriba: Writing the History of Mathematics: Its Historical Development
Hykšová, M.
Mathematica Bohemica. 2004, 192(3), s. 333-334. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
72.Modul Fyzika-dle JAR 66, Modul Matematika-dle JAR 66
Nováková, D. - Hykšová, M.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2003, ISBN 80-7204-314-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
73.Karel Rychlík (1885 - 1968)
Hykšová, M.
1. vyd. Praha: Prometheus. 2003, ISBN 80-7196-259-7.
Jiná kniha česky
74.Introduction to Queueing Networks
Hykšová, M.
Neural Network World. 2003, 13(1), s. 103-105. ISSN 1210-0552.
Recenze monografie (v časopisu)
75.Teorie her-prezentace a motivace
Hykšová, M.
In: Prezentace matematiky - sborník příspěvků. Presentation of Mathematics. Liberec, 09.09.2003 - 12.09.2003. Liberec: Technická univerzita. 2003, s. 35-42. ISBN 80-7083-739-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
76.6. seminář z historie matematiky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2003, 13(4), s. 252-253. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
77.Karel Rychlík (1885-1968)
Hykšová, M.
2002. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze.
Doktorská práce (Ph.D.)
78.A Methodological Approach to Global Evaluation of the Scientific Work of a Personality
Hykšová, M.
In: 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuehofen an der Ybbs, 28.04.2002 - 04.05.2002. Wien: Österreichische Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte. 2002, s. 127-135.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
79.prof. K. Rychlík a axiomatická teorie pravděpodobnosti
Hykšová, M.
15.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
80.Prof. K Rychlík a axiomatická teorie pravděpodobnosti
Hykšová, M.
16.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
81.XI.seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky a 23.letní škola historie matematiky
Hykšová, M.
Učitel matematiky. 2002, 11(1 (45)), s. 59-61. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
82.XI.seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2002, 12(4), s. 250-251. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
83.Vznik a vývoj teorie her
Hykšová, M.
24.08.2002.
Nepublikovaná přednáška
84.A Methodological Approach to global Evaluation of the Scicutific Work of a Personality
Hykšová, M.
28.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
85.Game Theory and Its Applications-the Origin and Development
Hykšová, M.
05.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
86.Game Theory and Its Applications-the Origin and Development
Hykšová, M.
02.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
87.A Methodological Approach to Global Evaluation of the Scientific Work of a Personality
Hykšová, M.
06.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
88.Bolzano's Inheritance Research in Bohemia
Hykšová, M.
In: Mathematics throughout the Ages. 11th Novembertagung on the History of Mathematics. Brno, 02.11.2001 - 05.11.2001. Praha: Prometheus. 2001, s. 67-91. ISBN 80-7196-219-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
89.Karel Rychlík and His Mathematical Contributions
Hykšová, M.
09.05.2001.
Nepublikovaná přednáška
90.Metodický přístup ke komplexnímu zhodnocení vědecké práce osobnosti
Hykšová, M.
20.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
91.Bolzano, Cauchy a čeští matematici 20. století
Hykšová, M.
22.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
92.Jak se vyvíjel pojem funkce
Hykšová, M.
21.08.2001.
Nepublikovaná přednáška
93.Life and Work of Karel Rychlík
Hykšová, M.
In: Mathematics throughout the Ages. 11th Novembertagung on the History of Mathematics. Brno, 02.11.2001 - 05.11.2001. Praha: Prometheus. 2001, s. 258-286. ISBN 80-7196-219-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
94.Fraktáty a objektově orientované programování
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2001, 46(3), s. 232-253. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
95.Karel Rychlík
Hykšová, M.
06.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
96.Algebraická čísla
Hykšová, M.
14.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
97.Karel Rychlík a Bernard Bolzano
Hykšová, M.
In: IX. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. IX. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Jevíčko, 17.08.1998 - 20.08.1998. Praha: Prometheus. 2000, s. 51-62. ISBN 80-7196-168-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
98.Life and Work of Karel Rychlík
Hykšová, M.
04.11.2000.
Nepublikovaná přednáška

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Historie geometrické pravděpodobnosti v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
Hykšová, M.
2009 - 2011
IAA801240901
2.Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů
Hykšová, M.
2009 - 2011
GA401/09/1850
3.Inovace výuky teorie her - rozvoj humanitního vzdělávání studentů technické vysoké školy
Hykšová, M.
2008 - 2008
1843/2008
4.Posílení technických aplikací v předmětu Matematická analýza pro obory Profesionální pilot a Technologie údržby letadel bakalářského studia na FD ČVUT
Hykšová, M.
2006 - 2006
744
5.Zkvalitnění výuky předmětu Teorie her a optimální rozhodování
Hykšová, M.
2004 - 2004
CTU0418816
6.Podpora individuálního vzdělávání v bakalářském stupni studia
Hykšová, M.
2004 - 2004
2107/F1
7.Příprava předmětů na studijní program v anglickém jazyce
Hykšová, M.
2003 - 2003
2528/F1
8.Teorie her a optimální rozhodování
Hykšová, M.
2002 - 2002
2134