covid-19 info

logo ČVUT

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-224359916
+420-224890709
E-mail:
hyksomag@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav aplikované matematiky / FD
Osobní www stránky
http://euler.fd.cvut.cz/~hyksova/

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.XIV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Učitel matematiky. 2020, 28(1), 58-59. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Základy teorie pravděpodobnosti v meziválečném Československu
Hykšová, M.
In: Matematický svět mezi válkami. Praha: ČVUT/FD/Fakulta dopravní/Ústav aplikované matematiky, 2020. p. 185-208. Dějiny matematiky. vol. 65. ISBN 978-80-01-06792-5.
Kapitola ve vědecké knize česky (2020)
3.Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová: Jarník's Notes of the Lecture Course Allegemeine Idealtheorie by B. L. van der Waerden (Göttingen 1927/1928)
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2020, 65(4), 264-265. ISSN 0032-2423.
Recenze monografie (v časopisu) (2020)
4.Splnitelnost norem produkce CO2 v individuální automobilové dopravě
Hykš, O. - Hykšová, M., - Neubergová, K.
In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2019. ISBN 978-80-554-1594-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
5.Život je hra
Hykšová, M.
Vesmír. 2018, 97 356-358. ISSN 0042-4544.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
6.Zrod lineární perspektivy
Hykš, O. - Hykšová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 349-404. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
7.Pravděpodobnost ve středověku
Hykšová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 605-648. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
8.Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed. - Sýkorová, I. ed. - Otavová, M. ed. - Melcer, M. ed. - Štěpánová, M. ed. - Hykš, O. ed., - Hykšová, M. ed.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kniha - sborník (pro KAP) (2018)
9.Wahrscheinlichkeitsinterpretationen in den tschechischen Ländern
Hykšová, M.
In: Mathematische Streiflichter. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag, 2017. p. 168-181. Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften. vol. 84. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-64-9.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2017)
10.Mathematische Streiflichter
Hupp, I. ed. - Ullrich, P. ed. - Boehme, H. ed., - Hykšová, M. ed.
Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag, 2017. Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften. vol. 84. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-64-9.
Kniha - sborník (pro KAP) (2017)
11.Zdůvodňování v počtu pravděpodobnosti
Hykšová, M.
In: Cesty k matematice II. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2016. pp. 34-41. ISBN 978-80-7378-326-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2016)
12.Počátky teorie kooperativních her
Hykšová, M.
In: Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2016. pp. 11-24. ISBN 978-80-7378-317-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2016)
13.Geometrie lineárního modelu
Línek, V. - Hykšová, M. supervisor
Defense date 2016-11-24. PhD Thesis. Supervised by M. HYKŠOVÁ.
Doktorská práce (Ph.D.) (2016)
14.Pravděpodobnost v aplikačních úlohách
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2014, 23(3), 171-179. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
15.Emanuel Czuber und die Theorie der Wahrscheinlichkeit
Hykšová, M.
In: Mathematik und Anwendungen. Bad Berka: Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien, 2014. p. 58-64. Forum. vol. 14. ISBN 978-3-00-044940-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2014)
16.Kurt Hensel a p-adická čísla
Hykšová, M.
In: 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2014. pp. 161-164. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
17.Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
Hykšová, M. - Robová, J. - Hromadová, J. - Odvárko, O. - Pavlíková, P., - Slavík, A.
Praha: Prometheus, 2014. ISBN 978-80-7196-445-2.
Středoškolská učebnice (nejde do RIV) (2014)
18.Early History of Geometric Probability and Stereology
Hykšová, M. - Kalousová, A., - Saxl, Ivan
Image Analysis and Stereology. 2012, 31(1), 1-16. ISSN 1580-3139.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
19.Teaching Probability: Motivations from Philosophy and Practical Life
Hykšová, M.
Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ). 2012, 3(3), 647-654. ISSN 2040-2589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
20.Hazardní hry a výuka pravděpodobnosti
Hykšová, M.
In: Matematika a reálný svět. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2012. pp. 76-81. ISBN 978-80-7378-231-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
21.Emanuel Czuber und sein Wirken in Prag
Hykšová, M.
In: Zeitläufte der Mathematik. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag, 2012, pp. 109-118. Algorismus: Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften.. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-50-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
22.Seminář Matematika, fyzika a podpora jejich výuky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(1), 85-86. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
23.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(1), 82-83. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
24.Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů
Hykšová, M.
Praha: Matfyzpress, 2011. Dějiny matematiky. vol. 51. ISBN 978-80-7378-192-7.
Vědecká kniha česky (2011)
25.Počátky odborné kariéry Emanuela Czubera
Hykšová, M.
In: 32. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Matfyzpress, 2011, pp. 193-200. ISBN 978-80-7378-172-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
26.Karel Vorovka and Philosophy of Mathematics
Hykšová, M.
In: X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Ist Mathematik politisch Korrekt?. Wien: Technische Universität, 2011. p. 226-232.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
27.Probability in Science, Philosophy and Everyday Life
Hykšová, M.
In: LICE-2011 Proceedings. London: Infonomics Society, 2011, pp. 150-153. ISBN 978-1-908320-03-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
28.Geometric Probability Applications through Historical Excursion
Hykšová, M.
In: History and Epistemology in Mathematics Education. Proceedings of the Sixth European Summer University ESU 6. Vienna: Vienna University of Technology, 2011, pp. 211-222. ISBN 978-3-85493-208-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
29.Eintauchen in die Mathematische Vergangenheit
Hykšová, M. ed. - Reich, U. ed.
Pfalzgrafenweiler, 2009-05-20/2009-05-24. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag, 2011. Algorismus. ISSN 1863-4982. ISBN 978-3-936905-44-1.
Sborník (2011)
30.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(1), 76-79. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
31.9. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(1), 75-76. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
32.Philosophical Conception of Probability in the Work of T. G. Masaryk and K. Voroka
Hykšová, M.
Informační bulletin České statistické společnosti. 2010, 22(3), 49-56. ISSN 1210-8022.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
33.Bruno de Finetti (1906 - 1985) a filosofie pravděpodobnosti
Hykšová, M.
In: 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010, pp. 133-136. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
34.Kurzové sázky - mohou být k něčemu dobré?
Hykšová, M.
In: Setkání učitelů matematiky. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010. pp. 127-132. ISBN 978-80-86843-29-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
35.Pravděpodobnost - nástroj pro přežití
Hykšová, M. - Línek, V.
In: Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Praha: UK PedF, 2010. pp. 89-94. ISBN 978-80-7290-483-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
36.Stereologie - poučení z historie
Hykšová, M.
In: 30. konference o geometrii a grafice. Praha: Matfyzpress, 2010. pp. 111-118. ISBN 978-80-7378-136-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
37.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2009, 18(5), 317-318. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
38.Karel Rychlík and His Mathematical Contributions
Hykšová, M.
In: Mathematik im Wandel. Hildesheim: Verlag Franzbecker KG Hildesheim, 2009. p. 261-270. Anregungen zu einem fächerübergreifenden Mathematikunterricht. vol. 4. ISBN 978-3-88120-410-1.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2009)
39.Karel Vorovka (1879-1929) - matematik a filosof
Hykšová, M.
In: 30. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2009, pp. 116-119. ISBN 978-80-7378-092-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
40.Bolzano, Cauchy a čeští matematici dvacátého století
Hykšová, M.
In: Semináře a studie k dějinám vědy. Edice Práce z dějin vědy, svazek č. 21.. Praha: Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 2009, pp. 81-103. ISBN 978-80-7285-050-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
41.Geometrická pravděpodobnost ve výuce matematiky
Hykšová, M.
In: 29. konference o geometrii a grafice. Praha: Polyglot, 2009, pp. 139-144. ISBN 80-86195-61-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
42.Origins of Geometric Probability and Stereology
Hykšová, M. - Saxl, I.
In: Stereology and Image Analysis, ECS 10 - The 10th European Congress of ISS. Bologna: Progetto Leonardo, 2009, pp. 173-178. ISBN 978-88-7488-310-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
43.29. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2008, 53(4), 322. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
44.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2008, 53(4), 321-322. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
45.Filozofické pojetí pravděpodobnosti v díle T. G. Masaryka a K. Vorovky
Hykšová, M.
In: 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008, pp. 115-118. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
46.Podivuhodný svět pravděpodobností
Hykšová, M.
In: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. Plzeň: JČMF, 2008. pp. 127-133. ISBN 978-80-86843-21-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
47.Contribution of Czech Mathematicians To Probability Theory
Hykšová, M.
In: Proceedings of the 5th European Summer University. Plzeň: Vydavatelský servis, 2008, pp. 829-840. ISBN 978-80-86843-19-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
48.Zasažen bleskem. Podivuhodný svět pravděpodobností
Hykšová, M.
Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2008. ISBN 978-80-200-1645-4.
Překlad monografie (nejde do RIV) (2008)
49.VIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2007, 17(4), 248-249. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
50.XIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(1), 79-80. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
51.VIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), 256-257. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
52.27. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(1), 79-80. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
53.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), 257-258. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
54.Enhancement of Technical Applications in the Subject Mathematics for Aeronautical Branches at the Faculty of Transportation Sciences, CTU
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03667-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2007)
55.Geometrické pravděpodobnosti na přelomu 19. a 20. století
Hykšová, M.
In: 28. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007, pp. 37-40. ISBN 978-80-7378-016-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2007)
56.B. Heidergott, G.J. Olsder, J. van der Woude: Max Plus at Work - Modelling and Analysis of Synchronized Systems - A Course on Max-Plus Algebra and Its Applications
Hykšová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 2007, 2007(63), 56. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2007)
57.VII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2006, 15(6), 379. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
58.XIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2006, 16(4), 248-249. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
59.26. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2006, 51(4), 346-347. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
60.VII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2006, 51(4), 347. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
61.Historický vývoj matematiky ve vyučování matematice v ZŠ
Hykšová, M. - Fuchs, E.
In: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006. p. 1-91. ISBN 80-7015-097-1.
Kapitola v jiné knize česky (2006)
62.Matematika kolektivního rozhodování
Hykšová, M.
In: International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec: Technická univerzita, 2006. pp. 105-112. ISBN 80-7372-055-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
63.Origins of Axiomatic Probability Theory in Bohemia
Hykšová, M.
In: Wanderschaft in der Mathematik. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag, 2006. pp. 136-146. ISBN 3-936905-15-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
64.From Parlor Games to Computer Networks
Hykšová, M.
In: VIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Technische Universität, 2006. p. 184-191.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
65.Wanderschaft in der Mathematik
Hykšová, M. ed. - Reich, U. ed.
Rummelsberg bei Nürnberg, 2005-05-04/2005-05-08. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag, 2006. ISBN 3-936905-15-0.
Sborník (2006)
66.Cambridge Scientific Minds
Hykšová, M.
Zentralblatt für Mathematik. 2006, 2006(1099.01020), 1. ISSN 0044-4235.
Recenze monografie (v časopisu) (2006)
67.Decentralization in Traffic Control from the Historical Perspective
Hykšová, M.
In: Operations Research 2006. Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 2006. pp. 428.
Abstrakt ve sborníku (2006)
68.Mathematics in ancient Egypt and Mesopotamia
Hykšová, M.
Zentralblatt für Mathematik. 2006, 2006(Zbl pre021), 1. ISSN 0044-4235.
Recenze monografie (v časopisu) (2006)
69.Evropa ve vědě - věda v Evropě: 1500 - 2000
Hykšová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(2), 144-145. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
70.Improvement of the Course Game Theory and Optimal Decisions
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 44-45. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
71.Support of Individual Education at Bachelor's Stage of Study
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 46-47. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
72.Support and Development of Active Approach to Mathematical Education
Hykšová, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 48-49. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
73.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, 49(4), 347-348. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
74.6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, 49(1), 80-81. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
75.24. mezinárodní konference Historie matematiky
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, 49(1), 81. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
76.Historické počátky teorie her
Hykšová, M.
In: Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. p. 69-98. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky (2004)
77.Several Milestones in the History of Game Theory
Hykšová, M.
In: VII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Technische Universität, 2004. p. 49-56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
78.Game Theory and Life
Hykšová, M.
In: Aplimat 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. pp. 495-500. ISBN 80-227-1995-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
79.Joseph W. Dauben, Christoph J. Scriba: Writing the History of Mathematics: Its Historical Development
Hykšová, M.
Mathematica Bohemica. 2004, 192(3), 333-334. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu) (2004)
80.Teorie her a politologie
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. 2004-08-28.
Nepublikovaná přednáška (2004)
81.Game Theory - Motivation for Mathematical Education
Hykšová, M.
In: XIth Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro. Book of Abstracts. Podgorica: University of Podgorica, 2004. pp. 97-98.
Abstrakt ve sborníku (2004)
82.6. seminář z historie matematiky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2003, 13(4), 252-253. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
83.Karel Rychlík (1885 - 1968)
Hykšová, M.
Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-259-7.
Jiná kniha česky (2003)
84.Teorie her-prezentace a motivace
Hykšová, M.
In: Prezentace matematiky - sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita, 2003. pp. 35-42. ISBN 80-7083-739-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
85.Modul Fyzika-dle JAR 66, Modul Matematika-dle JAR 66
Nováková, D. - Hykšová, M.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-7204-314-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
86.Introduction to Queueing Networks
Hykšová, M.
Neural Network World. 2003, 13(1), 103-105. ISSN 1210-0552.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
87.XI.seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Hykšová, M.
Matematika - fyzika - informatika. 2002, 12(4), 250-251. ISSN 1210-1761.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
88.XI.seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky a 23.letní škola historie matematiky
Hykšová, M.
Učitel matematiky. 2002, 11(1 (45)), 59-61. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
89.A Methodological Approach to Global Evaluation of the Scientific Work of a Personality
Hykšová, M.
In: 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Österreichische Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2002, pp. 127-135.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
90.Karel Rychlík (1885-1968)
Hykšová, M.
Praha: Defense date 2002-10-23. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
Doktorská práce (Ph.D.) (2002)
91.Game Theory and Its Applications-the Origin and Development
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] Institut für mathematik und Informatik,Universität Greifswald. 2002-11-05.
Nepublikovaná přednáška (2002)
92.Prof. K Rychlík a axiomatická teorie pravděpodobnosti
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2002-04-16.
Nepublikovaná přednáška (2002)
93.prof. K. Rychlík a axiomatická teorie pravděpodobnosti
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] Přírodovědecká fakulta MU v Brně katedra matematiky. 2002-04-15.
Nepublikovaná přednáška (2002)
94.Vznik a vývoj teorie her
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] Výzkumné centrum pro dějiny vědy při AVČR,JČMF. 2002-08-24.
Nepublikovaná přednáška (2002)
95.A Methodological Approach to global Evaluation of the Scicutific Work of a Personality
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] Österreichische Gesellschaft für Wissenschftsgeschichte. 2002-04-28.
Nepublikovaná přednáška (2002)
96.Game Theory and Its Applications-the Origin and Development
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] Institut für Didaktik der Mathematik,J.W.Goethe-Universität. 2002-11-02.
Nepublikovaná přednáška (2002)
97.Fraktáty a objektově orientované programování
Hykšová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2001, 46(3), 232-253. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
98.Life and Work of Karel Rychlík
Hykšová, M.
In: Mathematics throughout the Ages. Praha: Prometheus, 2001, pp. 258-286. ISBN 80-7196-219-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
99.Bolzano's Inheritance Research in Bohemia
Hykšová, M.
In: Mathematics throughout the Ages. Praha: Prometheus, 2001. p. 67-91. ISBN 80-7196-219-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
100.Jak se vyvíjel pojem funkce
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] VCVD. 2001-08-21.
Nepublikovaná přednáška (2001)
101.Metodický přístup ke komplexnímu zhodnocení vědecké práce osobnosti
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2001-11-20.
Nepublikovaná přednáška (2001)
102.Bolzano, Cauchy a čeští matematici 20. století
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] CEFRES. 2001-01-22.
Nepublikovaná přednáška (2001)
103.A Methodological Approach to Global Evaluation of the Scientific Work of a Personality
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] FF Universität Regensburg. 2001-10-06.
Nepublikovaná přednáška (2001)
104.Karel Rychlík and His Mathematical Contributions
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] Deutsche Mathematische Vereinigung (DMV). 2001-05-09.
Nepublikovaná přednáška (2001)
105.Karel Rychlík a Bernard Bolzano
Hykšová, M.
In: IX. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Praha: Prometheus, 2000, pp. 51-62. ISBN 80-7196-168-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
106.Algebraická čísla
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2000-11-14.
Nepublikovaná přednáška (2000)
107.Karel Rychlík
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] Přírodovědecká fakulta MU v Brně katedra matematiky. 2000-11-06.
Nepublikovaná přednáška (2000)
108.Life and Work of Karel Rychlík
Hykšová, M.
[Unpublished Lecture] Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektr. a kom. techn.. 2000-11-04.
Nepublikovaná přednáška (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Historie geometrické pravděpodobnosti v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
Hykšová, M.
2009 - 2011
IAA801240901
2.Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů
Hykšová, M.
2009 - 2011
GA401/09/1850
3.Inovace výuky teorie her - rozvoj humanitního vzdělávání studentů technické vysoké školy
Hykšová, M.
2008 - 2008
1843/2008
4.Posílení technických aplikací v předmětu Matematická analýza pro obory Profesionální pilot a Technologie údržby letadel bakalářského studia na FD ČVUT
Hykšová, M.
2006 - 2006
744
5.Zkvalitnění výuky předmětu Teorie her a optimální rozhodování
Hykšová, M.
2004 - 2004
CTU0418816
6.Podpora individuálního vzdělávání v bakalářském stupni studia
Hykšová, M.
2004 - 2004
2107/F1
7.Příprava předmětů na studijní program v anglickém jazyce
Hykšová, M.
2003 - 2003
2528/F1
8.Teorie her a optimální rozhodování
Hykšová, M.
2002 - 2002
2134