Ing. Bohumil Kovář, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359914
+420-224890712
E-mail:
kovarboh@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11MSP - Modelování systémů a procesů
Cvičení:
11CAL1 - Calculus 1
11MSP - Modelování systémů a procesů
Kombinovaná forma studia:
11MSP - Modelování systémů a procesů

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.An inexpensive system for quantitative analysis of mosaic form of Turner/Klinefelter syndrome
Schier, J. - Kovář, B. - Kuneš, M. - Honec, P. - Číp, P. - Zemčík, P. - Dubská, M. - Kočárek, E., - Tesner, P.
In: HONZAK, P., ed. 18th International Microscopy Congress. 18th International Microscopy Congress. Prague, 07.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Československá mikroskopická společnost. 2014, ISBN 978-80-260-6720-7. Dostupné z: http://www.utia.cas.cz/node/631/0438901
Abstrakt ve sborníku
2.GenEx Software library for object detection in genetical analysis evaluation: User manual
Schier, J. - Kovář, B., - Kuneš, M.
Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.. 2014, 0439671. Dostupné z: http://www.utia.cas.cz/node/631/0439671
Technická zpráva
3.GenEx Software library for object detection in genetical analysis evaluation
Schier, J. - Kovář, B., - Kuneš, M.
[Jiný software (nesplňující podmínky RIV)]. 2014, Dostupné z: http://zoi.utia.cas.cz/node/805
Jiný software (nejde do RIV)
4.GenExLib C++ software library
Kovář, B. - Schier, J., - Kuneš, M.
[Jiný software (nesplňující podmínky RIV)]. 2014, Dostupné z: http://zoi.utia.cas.cz/node/805
Jiný software (nejde do RIV)
5.GenEx: nízkonákladový systém pro hodnocení chromozomových aneuploidií v nízkofrekvenčních mozaikách
Schier, J. - Kovář, B. - Kuneš, M. - Kočárek, E. - Tesner, P. - Zemčík, P. - Dubská, M. - Honec, P., - Číp, P.
In: HOLÁ, D. a MAŠEK, T., eds. Genetická konference GSGM 2014 : "Za vším hledej genetiku aneb žijeme v genetické éře". Genetická konference GSGM 2014. Praha, 24.09.2014 - 26.09.2014. Praha: Genetická společnost Gregora Mendela. 2014, s. 83. ISBN 978-80-210-5569-8.
Abstrakt ve sborníku
6.Automated Detection of Interphase and Metaphase Nuclei in the FISH Images
Schier, J. - Kovář, B., - Kočárek, E.
In: BIOINFORMATICS 2012 - Proceedings of the International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms. International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms. Vilamoura, 01.02.2012 - 04.02.2012. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications. 2012, s. 347-350. ISBN 978-989-8425-90-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Software pro odhadování délky kolony pomocí přehledových kamer.
Fatura, K. - Kovář, B.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2007
Software splňující podmínky RIV
8.Simulink as Tool for Prototyping Reconfigurable Image Processing Applications
Kovář, B. - Schier, J. - Zemčík, P. - Herout, A., - Beran, V.
In: Technical Computing - Prague 2006. Technical Computing Prague 2006. Praha, 26.10.2006. Praha: Humusoft. 2006, s. 52-57. ISBN 80-7080-616-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.Applications of Computer Vision to Intelligent Transportation Systems
Kovář, B.
2006. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorská práce (Ph.D.)
10.Flexible License Plate Recognition System
Kovář, B. - Přikryl, J., - Vlček, M.
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki, 06.05.2004 - 07.05.2004. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas,. 2004, s. 72-76. ISBN 960-88136-0-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.Inteligentní vozidlo-system pro podporu řidiče
Kovář, B.
In: Telematika a tvorba inteligentního dopravního systému města. Pragotraffic 2003. Praha, 23.04.2003. Praha: ABF. 2003, s. 12. ISBN 80-86165-67-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
12.Object Recognition - Fundamentals and Case Studies
Kovář, B. - Bureš, P.
Neural Network World. 2003, 13(4), s. 211-214. ISSN 1210-0552.
Recenze monografie (v časopisu)
13.Proceedings of the 5th COST 276 Workshop
Kovář, B. ed. - Přikryl, J. ed., - Vlček, M. ed.
5th COST 276 Workshop. Praha, 02.10.2003 - 03.10.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, ISBN 80-01-02840-2.
Sborník
14.Road Sign Recognition System
Kovář, B. - Paclík, P.
In: CID-SUEIRO, J. a DE ROSA, A., eds. Information and Knowledge Management for Integrated Media Communications. Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Firenze, 25.03.2002 - 26.03.2002. Firenze: Universita degli Studi. 2002, ISBN 84-89315-26-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
15.Parallel Factorised Algorithms for Mixture Estimation
Tichý, M. - Kovář, B.
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. ICANNGA´2001. Praha, 22.04.2001 - 25.04.2001. Wien: Springer. 2001, s. 410-413. ISBN 3-211-83651-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.