Ing. Bohumil Kovář, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11MSP - Modelování systémů a procesů
Cvičení:
11CAL1 - Calculus 1
11MSP - Modelování systémů a procesů
Kombinovaná forma studia:
11MSP - Modelování systémů a procesů

Vedoucí studentského projektu:

Autonomní robotické vozítko
  11X1TS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.GenEx Software library for object detection in genetical analysis evaluation
Schier, J. - Kovář, B., - Kuneš, M.
[Other Software (not meeting RIV conditions)] 2014.
Jiný software (nejde do RIV) (2014)
2.GenExLib C++ software library
Kovář, B. - Schier, J., - Kuneš, M.
[Other Software (not meeting RIV conditions)] 2014.
Jiný software (nejde do RIV) (2014)
3.GenEx Software library for object detection in genetical analysis evaluation: User manual
Schier, J. - Kovář, B., - Kuneš, M.
[Technical Report] 2014. Report no. 0439671.
Technická zpráva (2014)
4.GenEx: nízkonákladový systém pro hodnocení chromozomových aneuploidií v nízkofrekvenčních mozaikách
Schier, J. - Kovář, B. - Kuneš, M. - Kočárek, E. - Tesner, P. - Zemčík, P. - Dubská, M. - Honec, P., - Číp, P.
In: Genetická konference GSGM 2014 : "Za vším hledej genetiku aneb žijeme v genetické éře". Praha: Genetická společnost Gregora Mendela, 2014. pp. 83. ISBN 978-80-210-5569-8.
Abstrakt ve sborníku (2014)
5.An inexpensive system for quantitative analysis of mosaic form of Turner/Klinefelter syndrome
Schier, J. - Kovář, B. - Kuneš, M. - Honec, P. - Číp, P. - Zemčík, P. - Dubská, M. - Kočárek, E., - Tesner, P.
In: 18th International Microscopy Congress. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2014. ISBN 978-80-260-6720-7.
Abstrakt ve sborníku (2014)
6.Automated Detection of Interphase and Metaphase Nuclei in the FISH Images
Schier, J. - Kovář, B., - Kočárek, E.
In: BIOINFORMATICS 2012 - Proceedings of the International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012. pp. 347-350. ISBN 978-989-8425-90-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
7.Software pro odhadování délky kolony pomocí přehledových kamer.
Fatura, K. - Kovář, B.
[Software] 2007.
Software splňující podmínky RIV (2007)
8.Simulink as Tool for Prototyping Reconfigurable Image Processing Applications
Kovář, B. - Schier, J. - Zemčík, P. - Herout, A., - Beran, V.
In: Technical Computing - Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006. pp. 52-57. ISBN 80-7080-616-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
9.Applications of Computer Vision to Intelligent Transportation Systems
Kovář, B.
Praha: Defense date 2006-04-28. PhD Thesis. Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorská práce (Ph.D.) (2006)
10.Flexible License Plate Recognition System
Kovář, B. - Přikryl, J., - Vlček, M.
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas,, 2004, pp. 72-76. ISBN 960-88136-0-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
11.Inteligentní vozidlo-system pro podporu řidiče
Kovář, B.
In: Telematika a tvorba inteligentního dopravního systému města. Praha: ABF, 2003, pp. 12. ISBN 80-86165-67-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
12.Proceedings of the 5th COST 276 Workshop
Kovář, B. ed. - Přikryl, J. ed., - Vlček, M. ed.
Praha, 2003-10-02/2003-10-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. ISBN 80-01-02840-2.
Sborník (2003)
13.Object Recognition - Fundamentals and Case Studies
Kovář, B. - Bureš, P.
Neural Network World. 2003, 13(4), 211-214. ISSN 1210-0552.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
14.Road Sign Recognition System
Kovář, B. - Paclík, P.
In: Information and Knowledge Management for Integrated Media Communications. Firenze: Universita degli Studi, 2002, ISBN 84-89315-26-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
15.Parallel Factorised Algorithms for Mixture Estimation
Tichý, M. - Kovář, B.
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. Wien: Springer, 2001. pp. 410-413. ISBN 3-211-83651-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.