info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Projektování pozemních komunikací

Kód předmětu:
12PPOK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaspolečná část studia
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
1 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jan Gallia (cvičící)
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Vojtěch Nižňanský (cvičící)
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Šatra, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Matěj Šilhán (cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
pozemní komunikace, silnice, dálnice, projektování, křižovatka, mimoúrovňová křižovatka, místní komunikace
Anotace:
Definice, dělení, vlastnictví, údržba, správa a rámcová kategorizace pozemních komunikací. Směrový oblouk, přechodnice, klopení vozovky. Trasa pozemní komunikace v extravilánu. Rozhled pro zastavení a rozhledové trojúhelníky. Těleso pozemní komunikace – tvary a rozměry, spodní a vrchní stavba. Odvodnění a součásti pozemních komunikací. Bezpečnostní zařízení. Křižovatky - úrovňové neřízené, okružní, řízené, mimoúrovňové.
Cíle:
Cílem předmětu je naučit posluchače projektování pozemních komunikací v extravilánu i intravilánu a křižovatek včetně samostatného zpracování projektu.
www stránky předmětu
http://k612.fd.cvut.cz/predmety/12PPOK/