covid-19 info

logo ČVUT

Materiály

Kód předmětu:
18MTY
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaspolečná část studia
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Marcel Adorna
Ing. Jan Falta
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Ing. Václav Rada
Ing. Jan Šleichrt
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
Konstrukční materiály, mechanické vlastnosti materiálů, vnitřní struktura látek, technické postupy řízení vlastností materiálů, degradační mechanismy.
Anotace:
Základní kurz nauky o materiálu vykládá výsledné mechanické vlastnosti látek na základě vazebných sil a mikrostruktury, výklad klade důraz na kovy jako hlavní konstrukční materiály, na technologické postupy řízení jejich struktury a tím i vlastností, ale zabývá se i ostatními významnými třídami materiálů - keramikou, polymery a kompozity. Pozornost je věnována i degradačním procesům v materiálech, defektoskopii a mechanickým zkouškám
Cíle:
Porozumět základní souvislosti mezi vnitřní strukturou technických materiálů a jejich mechanickými vlastnostmi. Bezpečně se orientovat v hlavních pojmech popisu mechanických vlastností. Pochopení, jak lze technologicky ovlivňovat řízením struktury výsledné vlastnosti materiálů.