info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Zabezpečovací letecké systémy

Kód předmětu:
21ZLS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
5češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Vladimír Machula (přednášející, cvičící)
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
komunikační systémy, navigační systémy, přehledové systémy, NDB, VOR, DME, ILS, MLS, GNSS, ABAS, GBAS, SBAS, GPS, PSR, SSR, SSR Mód-S, ADS-B, multilaterační systémy, ACAS/TCAS, CNS
Anotace:
Předmět seznamuje studenty s klasickými a moderními prostředky, systémy a technologiemi pro poskytování letových provozních služeb. Student je seznámen s principy a technickým řešením komunikačních, navigačních a přehledových systémů využívaných v civilním letectví.
Cíle:
Získat znalosti týkající se principů a technického řešení systémů používaných k zajištění efektivního, hospodárného a bezpečného letového provozu.